پس ازانحلال نظام شاهي درنيپال امروز رئيس جمهور انتخاب مي گردد | آلمان و جهان | DW | 19.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

پس ازانحلال نظام شاهي درنيپال امروز رئيس جمهور انتخاب مي گردد

مجلس موسسان براي تدوين قانون اساسي در جمهوري جوان نيپال، امروز شنبه اولين رييس جمهور آن کشور را انتخاب ميکند. رام راجا سنگ، که به هيچ حزبي تعلق ندارد، بيشترين شانس را درين انتخابات داراست.

رام راج سنگه نامزد مستقل شانس بیشتری برای انتخاب شدن به حیث نخستین رئیس جمهور نیپال دارد

رام راج سنگه نامزد مستقل شانس بیشتری برای انتخاب شدن به حیث نخستین رئیس جمهور نیپال دارد

تقريباً دو ماه پس از آنکه مجلس موسسان براي تدوين قانون اساسي نيپال تصميم گرفت که نظام حاکم در کشور را از شاهي به جمهوري تبديل کند، اين اجلاس بايد امروز اولين رييس جمهور را انتخاب کند.

نتيجه به هيچ صورت از قبل تعيين نشده است ، زيرا سه حزب بزرگ، برعکس تصميم قبلي، نتوانستند روي يک نامزد مشترک به توافق برسند. پراچاندرا رييس حزب مائوئيست ها، که قويترين حزب در نيپال است، در اجلاس تسويد قانون اساسي گفت: "حزب کانگرس و حزب مارکسيست-لينينست ها از آن سياست مشترک انحراف کردند که ما از قبل روي آن به توافق رسيده بوديم."

اما حزب کانگرس سخنان وي را رد کرده و ميگويد که اين مائوئيست ها اند که از سياست مشترک عدول کرده اند.

اين سه حزب بزرگ نتنها در انتخابات رياست جمهوري بصورت جداگانه سهم ميگيرند، بلکه حزب مارکسيست-لينينست ديگر نمي خواهد در ائتلاف بزرگ در کتمندو هم اشتراک کند. رامچندرا رانچندرا عضو کميتۀ مرکزي اين حزب ميگويد که حزبش اکنون راه خود را خود تعيين ميکند.

بيشترين شانس را کانديد مائوئيست ها، رام راجا سنگ دارد. او که خودش عضو هيچ حزبي نيست و از مخالفان سرسخت نظام شاهي بشمار ميرود، زماني بخاطر يک حمله بر پارلمان و قصر شاهي در زندان بسر ميبرد.

تشکيل حکومت هم مانند پيشنهاد نامزدان رياست جمهوري توأم با مشکلات بود. مائوئيست ها، که 40 درصد کرسي ها را درمجلس موسسان براي تدوين قانون اساسي دارند، نمي خواهند گيرييا پراسات ، نخست وزير کنوني نيپال در پستش باقي بماند. اکنون روي احراز اين پست توسط پراچاندرا رييس حزب مائوئيست ها مذاکره صورت ميگيرد.

آگهی