پست ″هماهنگ کننده″ یا ″ریاست اجراییه″ برای برنامه ریزی بهتر درافغانستان | افغانستان | DW | 04.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

پست "هماهنگ کننده" یا "ریاست اجراییه" برای برنامه ریزی بهتر درافغانستان

سفیر امریکا در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه اظهار داشت: ایالات متحده امریکا درصدد یک هماهنگ کننده غیر نظامی برای افغانستان نیست.

سوزان رایس، سفیرامرکا درسازمان ملل متحد

سوزان رایس، سفیرامرکا درسازمان ملل متحد

سوزان رایس، سفیر امریکا در سازمان ملل، در رابطه به طرح استخدام احتمالی یک شخصیت عالیرتبه که با رییس جمهور حامد کرزی درعرصه توسعه اقتصادی و امنیتی کشور همکاری کند، به گزارشگران گفت:" این خواست امریکا نیست." بلکه این اظهارات ظاهراً در تناقض با سیاست وزارت خارجه امریکا است.

این اشاره به ایجاد کرسی "ریاست اجراییه" درکنار ریاست جمهوری افغانستان است که ازسوی دولت امریکا پیش ازانتخابات ریاست جمهوری مطرح شده بود.

این موضوع بار دیگربه شکلی دیگری درحالی مطرح می شود که همه چشم ها به سوی افغانستان دوخته شده است تا رییس جمهورکرزی کابینه جدیدش را معرفی کند. گمان می رود که آقای کرزی برای معرفی یک کابینه ی قوی ازسوی جامعه جهانی وازسویی هم ازجانب همپیمانانش زیرفشارقراردارد.

جامعه جهانی وبویژه ایالات متحده امریکا حکومت کنونی افغانستان را به فساد شدید متهم کرده است وخواهان مبارزه ی جدی با آن شده اند. اما بسیاری کارشناسان داخلی وخارجی حامدکرزی را ضعیف ترازآن می داند که بتواند یک حکومت کارا بوجود آورد.

درپی خواست های گوناگون جامعه جهانی ازحکومت آقای کرزی و با توجه به ضرورت جدی مبنی بر بهبود هماهنگی میان ارتش و غیر نظامی ها در افغانستان، سوزان رایس، سفیرایالات متحده امریکا درصحبتی با خبرنگاران تاکید نموده گفت: " تا این مرحله از استخدام یک نماینده عالیرتبه طرفداری نمی کنیم."

نظریات خانم رایس یک روز بعد از آنکه وزارت خارجه امریکا، از مفکوره تعیین یک هماهنگ کننده پشتیبانی کرد، اظهار شد و درعین حال خواستار حمایت از جانب همپیمانانش نیزشده بود.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا، یان کیلی، پیش ازاین گفته بود به گزارشگران گفته بود:" این یک راه برای ما است تا تلاش های افغانستان مبنی بر برقراری امنیت داخلی را حمایت کنیم...و آینده ی اقتصادی بهتری را برای افغانان مهیا سازیم."

کیلی می گوید که خانم هیلاری کلینتون در رابطه به نقش هماهنگ کننده [در افغانستان] در دیدار روز جمعه در بروسیلس با همتایانش و همپیمانان نظامی امریکا و دیگر کشورهای دخیل در ماموریت تامین امنیت در افغانستان، بحث و گفتگو می نماید.

با وجود این که خانم رایس تاکید نمود که باید پیشرفت ها در رابطه به اشتراک غیرنظامی ها در این ماموریت و منابع کمکهای ملکی صورت بگیرد، ولی ظاهراً از این موقف کناررفت. اما سفیر امریکا درملل متحد گفت که این وظیفه تحت نظارت یوناما می باشد.

رایس می گوید: "ما به احتمال، با همکاران خود در سازمان ناتو و ایساف در تقویت توانایی یوناما برای انجام چنین کار دست به عمل شویم."

نظر به گزارش روزنامه انگلیسی، گاردین، به روز دوشنبه، این سیاست تلاشی بود برای پیشد ستی از کرزی که در عین حال شخص وی متهم به فساد اداری و احتمال تقلب در انتخابات شده بود که در نهایت قدرت را برایش باز گرداند.

کیلی اصرار داشت که نقش هر هماهنگ کننده" به هرحال ، برای کنار گذاشتن و تحت فشاردر آوردن دولت افغانستان نیست..."

او همچنان گزارش روزنامه گاردین را مبنی بر این که این پست یا مقام از زایده نظریات ریچارد هولبروک، نماینده امریکا در افغانستان و پاکستان، باشد را رد کرده علاوه نمود که دراین مورد که چه کسی درعقب این مفکوره است، اطلاع ندارد.

یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا که از اظهار نامش خود داری کرد، گفت:" جا دارد که گفت درعقب استخدام هماهنگ کننده حرکت وجود دارد."

جامعه جهانی به طور رسمی هم اکنون چنین نماینده ای ، آقای کای آیده، فرستاده خاص سرمنشی ملل متحد، در افغانستان را دارد.

AFP/ پویا

ویراستار: یاسر

آگهی