پروژه هاي بازسازي يونيسف در ولايات شمالشرق | گزارش های بازسازی | DW | 15.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

پروژه هاي بازسازي يونيسف در ولايات شمالشرق

يونيسف يا صندوق حمايت از اطفال، طي شش ماه گذشته يک تعداد پروژه هاي بازسازي را در ولايات کندز، بغلان وتخار در بخش هاي صحت وتغذي، تعليم وتربيت، محافظت اطفال، آب وحفظ الصحه وتبليغات پروگرام راه اندازي وتطبيق نموده است.

یک مکتب دخترانه در کندز

یک مکتب دخترانه در کندز

به قول مسوول اين دفتر در ولايات شمالشرق، دکتر امين، اين پروژه ها ساحات مختلف شهري وروستايي درولايات متذکره را تحت پوشش خود قرارداده است. او مي گويد:

"طي شش ماه گذشته براي بيش از يک مليون طفل پايين تراز پنج سال، واکسن پوليو وبراي يکصد هزارطفل پايين تر از يکسال، واکسن شش مرض کشنده دوران طفوليت تطبيق شده است. طي اين پروژه ها براي نيم مليون دانش آموز و آموزگار، قرطاسيه ومواد آموزشي توزيع گرديده و استراتيژي جلوگيري ازخشونت وسوء استفاده ازاطفال طرح وتطبيق گرديده است."

دکتر امين مي افزايد، هزينه مجموعي اين پروژه ها در سه ولايت کندز، بغلان وتخار دوصد و چهل مليون افغاني مي باشد که تا کنون چهل در صد اين هزينه به مصرف رسيده است و براي هرولايت هشتاد مليون افغاني اختصاص داده شده است.

مسوول دفتريونيسف در ولايات شمالشرق مي گويد، موانعي نيز درراه تطبيق پروژه ها وجود داشته است. وي نا امني هاي موجود درين ولايات را عمده ترين مانع براي تطبيق پروژه ها مي خواند.

کارپروژه هاي يونيسف براي ادارات دولتي وغيردولتي در ولايات شمالشرق نيزقابل ديد است. سرپرست رياست اقتصاد ولايت کندز انجنيرمحمد عمرحيدري معتقد است که اين پروژه ها تاثيرات مثبت ازخود بجا گذاشته اند. وي مي گويد:

پروژه برای تامین آب آشامیدنی صحی

پروژه برای تامین آب آشامیدنی صحی

"يونيسف به عنوان يک نهاد بين المللي حمايت از اطفال کارهاي موثري را درقسمت محافظت ازاطفال وتعليم وتربيت انجام داده وپروژه هاي زيادي را در نقاط مختلف ولايت کندز راه اندازي کرده که اين پروژه ها تاثيرات خوب داشته و ما از نتايج آن راضي مي باشيم."

يکي از عرصه هاي که پروژه هاي يونيسف بالاي آن تمرکزداشته، معارف وتعليم وتربيت مي باشد. کارمندان اين عرصه از کار پروژه هاي متذکره راضي به نظر مي رسند. محمدعثمان عضو نظارت رياست معارف ولايت تخار مي گويد که يونيسف طي سال روان براي بيش از يک صدونود هزاردانش آموز قرطاسيه کمک نموده ، براي بيست تن آموزگار کارگاه هاي آموزشي برگزارکرده وپنجاه تن ازآموزگاران سواد آموزي نيز ازآموزش هاي ارايه شده توسط يونيسف بهره مند شده اند.

به علاوه کارهاي انجام شده، يونيسف درنظردارد تا پروژ هاي جديدي را درطي سال روان ميلادي در ولايات کندز، بغلان وتخار راه اندازي کند. مسوول اين دفتردر ولايات شمالشرق مي گويد، قراراست 150 نقاط آبي و150 مبرز درولايات کندز، بغلان وتخار ساخته شود که هم اکنون کاراين پروژه ها در ولايت بغلان آغازشده و درولايات کندز وتخارنيز سروي هاي تخنيکي شروع شده است که بعداز ختم سروي، کارعملي پروژه ها ي متذکره درين ولايات نيزآغاز خواهد شد.

محمد صابريوسفي، کندز

ويراستار: مبلغ

مطالب مرتبط

آگهی