پروژه تصفيه آب در باميان | گزارش های بازسازی | DW | 30.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

پروژه تصفيه آب در باميان

اخیرابه تعداد 110 فامیل ازباشندگان قریه پياب لغمان در مركز باميان از پروژه تصفيه كننده آب بهره مند شده و به آب صحي دسترسي پيدا نموده است. دستگاه تصفيه كننده آب كاملا از مواد محلي ريگ و سمنت ساخته شده است

طفلي در حال نوشيدن آب در فضاي باز

طفلي در حال نوشيدن آب در فضاي باز

. ارتفاع اين دستگاه يك متر و قاعده آن ۶۰ سانتيمتر است. در داخل اين دستگاه سه نوع ريگ ۱۲ ملي، ۶ ملي و 7/0ملي استفاده شده است. هر خانواده اي مي تواند به راحتي از آن استفاده نمايد.

پیتاب لغمان سمت شرق مرکزبامیان وقع شده است وباشندگان آنرا اکثراخانواده هاي مهاجرو بي زمین تشکیل میدهند. حفر چاه آب صحي در اين قريه به دليل سراشيبي زياد ممكن است كه پاسخگوي نيازهاي مردم نباشد.

قبل از انکه این پروژه دراین قریه تطبیق شود، اکثرا زنان همراه با یک مرکب ازفاصله ای بسیاردور آب صحي آشامیدنی شان را تهیه می نمودند.

علي جمعه رییس شورای انکشافی قریه پیتاب لغمان می گويد« این پروژه برای مردم بسیارموثرتمام شده ومشکلات مردم رفع شده است ،زیرا چشمه بسیاراز قریه دورواقع شده است . درحال حاضرمي توانیم که ازآب فلتر نموده جوي استفاده کنم، کدام مریضي هم دیده نشده است».

این پروژه بطوررایگان دراین قریه تطبیق شده است. زنان در اين منطقه به مدت سه ماه براي استفاده بهتر از اين پروژه آموزش ديده اند.

باشندگان محل می گویند، « این پروژ کاملا پاسخگوي نیازمردم است وتاشب اگر20 بشکه آب ضرورت داشته باشیم ، می توانیم تهیه نماييم». خانمي که از گرفتن نام اش خودداری نموده می گوید، « از جوي می آوریم دربین فلترمی اندازیم وآب پاک وصحي می گیریم».

هدف ازتطبیق این پروژه کاهش امراض ناشي از مصرف آب غير صحي خوانده شده است. طبق آمار وارقام یونسف ازهر 5 کودک يكي براثر نوشيدن آب غير صحي درافغانستان تلف می شود.

بنابه گفته محمدکاظمي مسوول موسسه ای دافو یا انکشاف فامیل های افغان، تازماني که قالب فلترشکستانده نشود، می توان از آن استفاده نمود، از طرف دیگر، چون هرفلتر متعلق به یک خانواده است ،خانواده ها برای حفاظت از آن توجه بیشتری بخرج خواهند داد.

اکثراخانواده ها درقریه جات دوردست به آب صحی دست رسی ندارند واز آب کانال ودریا چه استفاده می کنند، درحالي که بااستفاده ازاین روش ساده ومحلي مردم می توانند به آب صحي دست رسيپیدانماید.

گفته می شود بودجه این پروژه از طرف موسسه جي تي زید تمویل شده وحدود19 هزاردالرآمریکایي درآن هزینه شده است.

باشندگان محل می گویند، قبل ازتطبیق این پروژه مریضي هايي مانند اسهال بیشتردرقریه شایع بود، وپس ازتطبیق این پروژه اطفال کمتربه اسهال دچارمي شوند.

تاکنون برعلاوه قریه پیتاب لغمان، قریجات اژدروملاغلام نیزتحت پوشش این برنامه قرارگرفته اند . آقاي کاظمي می گوید، « قراراست که برای 700 فامیل دیگرنیز فلترتوزیع شود وهمچنان خانواده ها تحت آموزش قرارگیرند که خودشان بتوانند فلتربسازند».

آگهی