پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان کناره گيري نخواهد کرد | آلمان و جهان | DW | 11.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان کناره گيري نخواهد کرد

سخنگوي پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان، اين متحده عمده ايالات متحده امريکا که اکنون د رمحاصره مخالفان قرارگرفته وتهديد به استيضاح مي شود گفته است که وي کناره گيري نخواهد کرد.

حزب مسلم لیگ قاعد اعظم ازمشرف برای انحلال پارلمان دفاع نمی کند

حزب مسلم لیگ قاعد اعظم ازمشرف برای انحلال پارلمان دفاع نمی کند

پرويز مشرف که قبلاً رئيس ستاد ارتش يا لوي درستيز پاکستان بود ، ازسال گذشته بدينسو درمرکزبحرانهايي قراردارد که خطربي ثبات شدن اين کشور مسلح به بمب اتومي را پديد آورده است.

حزب مردم پاکستان که درحکومت ائتلافي موقعيت رهبري کننده دارد ، به روزپنجشنبه گفته است که پرويز مشرف را که درجريان نه سال حاکميتش پاکستان را به اغتشاش کشانده است، به استيضاح پارلماني مي کشاند.

دررسانه ها اين شايعه وجود داشت که مشرف براي جلوگيري ازاستيضاح يا محاکمه پارلماني استعفا خواهد کرد، اما جنرال بازنشسته رشيد قريشي ، سخنگوي وي با عصبانيت چنين ادعاهايي را رد کرده است. قريشي گفته است:" چنين چيزي وجود ندارد. بهتراست شما قضيه را ازکساني بپرسيد که مي گويند وي استعفا مي کند".

مشرف درسال 1999 زمام امور سياسي پاکستان را با يک کودتاي نظامي دردست گرفت . انگيزه اين کودتا برکنارساختن حکومت تحت رياست نواز شريف نخست وزيروقت پاکستان بود که اکنون رهبردومين حزب بزرگ پاکستان مي باشد.

آرای دوحزب حاکم درپاکستان درحدی است که می توانند استیضاح را دایر بکنند اما نمی توانند نتایج آن را نافذ سازند

آرای دوحزب حاکم درپاکستان درحدی است که می توانند استیضاح را دایر بکنند اما نمی توانند نتایج آن را نافذ سازند

هرچند درتاريخ پاکستان يک رئيس جمهور هرگز به استيضاح ويا نوعي محاکمه پارلماني کشانده نشده است، اما ناظران براين عقيده اند که تازماني که مشرف ازمقامش کناره گيري نکند، استيضاح ازوي امراجتناب ناپذيري مي باشد.

شدت ودرجهء بي سروسامانيهاي اخير پاکستان ناشي ازشدت ودرجه ء کج خلقيهاي سياسيي نيست که دراين کشور رونما شده اند وکار را بدانجا کشانده اند که کشور را با خطر سياسي مواجه ساخته باشند واکنون گويا ازمرحله " 1" به مرحله "2" که عبارت از استيضاح رئيس جمهور باشد، کشانده شده است. درحقيقت شدت گرفتن اين کج خلقيهاي سياسي وافزايش درجه آن درماه مي، ناشي از عدم توازن رشد يابنده اقتصادي ومشکلات سياسي اي است که اين کشور را فرا گرفته است.

به عين دلايل شاخص سهام پاکستان درپايين ترين نقطه اش درسال جاري قراردارد . ارزش روپيه پاکستاني نيز پايان آمده و دلهره وبيم را دربازارموجب گرديده است.

به روز دوشنبه مقامات دوحزب ائتلافي پاکستان با هم ملاقات مي کنند ، تااتهاماتي را که عليه مشرف وارد مي سازند، ارزيابي بکنند.

درحاليکه ايالات متحده امريکا ازحکومت جديد پاکستان تقاصا مي کند تا خود را متمرکز به خرابي وضع اقتصادي وبدترشدن خشونتهاي پديد آمده توسط جنگجويان سازد، مخالفان مشرف اصرارمي ورزند که وي بايد کنار برود.

درحالي که براي برگزاري استيضاح پارلماني نياز به موافقت نصف اعضاي مجلس سنا وشوراي ملي پاکستان است، براي نفاذ مصوبات اين استيضاح به دو سوم آراي آنها ضرورت مي باشد. درحال حاضر حکومت ائتلافي، دوسوم آرا را ندارد، اما شيري رحمان، وزيراطلاعات پاکستان گفته است که حکومت ائتلافي آراي کافي دارد و به سهولت مي تواند استيضاح را به راه بياندازد.

صراف پاکستانی با نازل ترین قیمت روپیه یا واحد پولی کشور روبه رو می باشد

صراف پاکستانی با نازل ترین قیمت روپیه یا واحد پولی کشور روبه رو می باشد

رحمان نگفته است که اين استيضاح کي به راه مي افتد وچه وقت راي گيري صورت مي گيرد. اما آصف زرداري شوهر بي نظيربهوتو نخست وزيرپيشين ومقتول پاکستان گفته است که اين امر هفته ها را دربرخواهد گرفت.

روزنامه تايمزنوشته است که حدود 10 تن ازاعضاي حزب مسلم ليگ قاعد اعظم ، ازآصف زرداري تقاصا نموده اند درصورتي که مشرف کناره گيري بکند، ازوي استيضاح صورت نگيرد.

آصف زرداري به يک تلويزيون خصوصي گفته است که وي توسط رابطي دوماه پيش به رئيس جمهور پيشنهاد استعفا کرده است، اما وي قبول نکرده است.

پرويز مشرف به مثابه رئيس جمهور پاکستان ، مي تواند پارلمان رامنحل سازد، اما حزب مسلم ليگ قاعده اعظم که ازوي دفاع مي کرده است، گفته است : درصورتي که مشرف بخواهد ازاين صلاحيت قانوني استفاده بکند، اين حزب ازوي جانبداري نمي کند.

حکومت پاکستان ازچهار پارلمان ايالتي تقاضا نموده بود تا جلسه مشترکي را به خاطر مطرح ساختن راي اعتماد به مشرف تشکيل بدهند، ولي همينکه درشوراي ملي پاکستان مسئله استيضاح ازمشرف به تصويب رسيد، اجلاس چهارپارلمان ايالتي دايرنگرديد.

آگهی