پروفيسور اشرف: استفاده از منابع زیرزمینی رفاه افغانستان را تضمین می کند | مصاحبه ها | DW | 02.12.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

پروفيسور اشرف: استفاده از منابع زیرزمینی رفاه افغانستان را تضمین می کند

به عقيده رحمان اشرف پروفيسور زمين شناسي ، يگانه راه بيرون رفت از وضع پرآشوب در افغانستان و رسيدن به رفاه اقتصادي در آن است که منابع زيرزميني و داشته هاي اين کشور مورد استفاده قرار گيرند.

ذخایر مواد خام افغانستان می تواند یکی ازسه پایه انکشاف اقتصادی این کشور باشد

ذخایر مواد خام افغانستان می تواند یکی ازسه پایه انکشاف اقتصادی این کشور باشد

پروفيسور اشرف مي گويد:« افغانستان بهشتي براي زمين شناسان است. ما مقادير بزرگ ذخاير معدني درافغانستان داريم که براي همهء جهان مهم اند».

يورگن فاسترس ، انجنير معادن از اداره فدرال براي علوم زمين شناسي درهانور مي گويد ، براثر تصادم قطعه خشکه ايروآسيا( آسيا واروپا باهم) با قارهء هند ، کوهستانها به وجود آمدند ، که اين کوهستانها ازشرق به غرب کشور امتداد داشته ومواد معدني متعددي دارند. بااينهم بايد به آن بخش از مواد معدني که تا اکنون شناخته شده واعلام گرديده اند، ارزش نسبي قايل شد. زيرا اين يا فته ها مبتني بر ارزيابيهاي تخميني زمين شناسان ايالات متحده امريکا اند. ازاينرو ايجاب مي کند که بازهم بايد تحقيق وتفحص صورت بگيرد تا ارزيابي صحيحي به عمل آيد.

بالاخره بايد براي استخراج ، توليد ويا ذوب به طور مثال معدن مس بايد راه هاي ترانسپورتي وارتباطي ايجاد گردند .

همچنان سنگ مرمري که درافغانستان وجود دارد مانند مرمر مشهور " کارا" در ايتاليا که به عربستان سعودي صادر مي شود ، داراي کيفيت عالي مي باشد.

اين تلاشها موجب آن نيز مي گردند که کار ومشغله ايجاد شود. پروفيسور اشرف از ايجاد 7500 مشغله ديگر درسال آينده سخن به ميان آورد. به گفته او اين اقدامات منجر به صلح مي شوند. داکتراشرف خود مي گويد:

« هنگامي که مردم براي حقوق ومعاشات بلند تلاش کنند، خود به خود صلح به وجود مي آيد. بدين ترتيب مي توان درمقايسه با استفاده ازسلاح درافغانستان صلح را آسان تر تامين کرد».

اين تنها ذخاير معدني افغانستان نيست که اقبالي را براي اين کشور به وجود مي آورد، بلکه بايد از زراعت نيز استفاده کرد. داکتر کريم وزيري دانشمند علوم زراعتي مي گويد:«ما بايد به اين فکر کنيم که افغانستان يک جامعه زراعتي است. 70 تا 80 درصد مردم از راه زراعت زندگي مي کنند.به هنگام جنگ زراعت يک رکن بسيارمهم شمرده مي شود. اين شاخه اقتصادي درسالهاي جنگ مواد غذدايي مردم را تامين کرده است».

افغانستان مي تواند آنقدر توليدات زراعتي داشته باشد که ولو نتواند به صادرات بپردازد، ازنگاه مصارف داخلي اش خود کفا گردد. اراضي زراعتي افغانستان ازنگاه زمين شناسي مواد مغذي بسيارخوب دارند که مي توانند براي مقاصد متعددي مورد استفاده قرار گيرند. دراين زمينها مي توان سبزيجات، پنبه جو، لبلبو، مصاله جات وبسياري چيزهاي ديگر کاشت. آب نيز دراين کشور به قدر کافي وجود دارد. فقط مي بايد براي آبياري مزارع کانالها ايجاد گردند.

سرانجام ازنظر داکتراشرف سه ستوني که اقتصاد افغانستان مي تواند بر اساس آن انکشاف يابد عبارت انداز استخراج منابع زير زميني ، تقويت وانکشاف زراعت و از دراز مدت انکشاف دادن به توريسم وجهانگردي.

معدن آهن حاجي گک و معدن طلاي زرکشان درسطح جهاني ازبلند ترين کيفيت برخوردار اند. تنها براي بهربرده اري ازاينها بايد کارهاي زيرساختي صورت گيرد . به طور مثال راه آهن بايد ساخته شود. علاوه براين افغانستان صخره هاي فلزي، منرال ها وسنگهاي قيمتي مانند لعل، زمرد، گروه بلورهاي معدني تورمالين، لاجورد و ذغال دارد.

اشرف گفته است که بايد يک فاکولته زمين شناسي و يک پولي تخنيک درامور معدني تاسيس گردد تا بتوان سرمايه انساني اي درچنين سطوح تخصصي در دسترس داشت.

پروفيسور اشرف براين نظر است که هرگاه وضع امنيت بگذارد، افغانستان مي تواند به مثابه يک کشور ترانزيتي بين شمال وجنوب، شرق وغرب مورد استفاده قرار گيرد. داکتراشرف با اطمينان زياد گفت که مي توان آن شگوفايي رجوع جهانگردان به افغانستان را که درسالهاي 60 و70 مسيحي وجود داشت ، دوباره احيا کرد.

راهها وطرق حل براي دسترسي به صلح درافغانستان به قدر کافي وجود دارند، فقط مي بايست ازاينها استفاده شود.

حميرا حيدري / رسول رحيم

ويراستار: مهرنوش انتظاري

مطالب مرتبط