پتريوس: براي پيروزي به افغانستان آمده ام | افغانستان | DW | 04.07.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

پتريوس: براي پيروزي به افغانستان آمده ام

فرمانده جديد نيروهاي ناتو در افغانستان ميگويد اجازه نخواهد داد که افغانستان بار ديگر به پناهگاه القاعده و طالبان تبديل شود.

پتریوس اوضاع کنونی را دشوار خواند

پتریوس اوضاع کنونی را دشوار خواند

جنرال ديويد پتريوس روز يک شنبه طي محفلي با حضور شماري از مقامهاي دولت افغانستان، رسما مسووليت فرماندهي نيروهاي ناتو در افغانستان را به عهده گرفت.

او تاکيد کرد که براي "برنده شدن" به افغانستان آمده است.

آقاي پتريوس روز جمعه به کابل آمد و روز شنبه در ديداري با حامد کرزي رييس جمهور افغانستان، خواستار شفافيت، حسابدهي و اتحاد شد.

فرمانده جديد نيروهاي ناتو در نخستين روز ماموريتاش در افغانستان گفت که هيچ چيزي در افغانستان آسان نيست و بايد تمام نهادها در افغانستان دست به دست هم داده و براي پيروزي در جنگ افغانستان تلاش کنند.

آقاي پتريوس وضعيت کنوني افغانستان را دشوار خواند و گفت که شانه به شانه با نيروهاي افغان، تلاش ميکند تا افغانستان را به کشوري تبديل کند که مردم آن هراسي از طالبان و القاعده نداشته باشند.

پتريوس افزود: "آنگونه که همه شما مي دانيد، ما در جنگ دشواري درگير هستيم. بعد از سالها جنگ، من در لحظه بسيار حساسي اينجا آمده ام. ما بايد به مردم افغانستان و جامعه جهاني نشان دهيم که به شبکه القاعده و متحدان آن اجازه داده نخواهد شد تا بار ديگر در افغانستان پناهگاه بسازند و از آنجا بالاي مردم افغانستان و جهانيان در سراسر جهان حمله کنند".

در همين حال کارشناسان مسايل نظامي به اين نظرند که اگر شيوهها و تاکتيکهاي جنگ در مقابل تاکتيکهاي طالبان تغيير نکند، پيروزي عليه اين گروه دشوار خواهد بود.

عبدالغفار گرديزي، تحليلگر مسايل نظامي ميگويد نيروهاي بين المللي در هشت سال گذشته در جنگ عليه تروريزم دستآورد قابل توجهي نداشته اند. به گفته آقاي گرديزي پتريوس زماني ميتواند به پيروزي دستيابد که شيوههاي جنگ را تغيير دهد و اشتباهاتي را که فرماندهان پيشين انجام داده اند، تکرار نکند.

گرديزي ميافزايد: "پتريوس ميتواند براي افغانستان زياد فعاليت کند به شرطي که بخواهد. من فکر ميکنم فرماندهاني که تاکنون فعاليت کرده اند، دستآوردهاي قابل توجهي نداشته اند و نتيجه فعاليت نيروهاي خارجي اين است که اين ها تاکنون موفقيتي را به دست نياورده اند. اگر آقاي پتريوس بخواهد که اين وضعيت را تکرار نکند، در آن صورت امکان موفق شدن او وجود دارد".

تغيير فرماندهي، نه استراتژي

فرمانده جديد نيروهاي ناتو گفت با آمدن او در افغانستان استراتژي جنگ عليه تروريزم تغيير نميکند بلکه تنها فرماندهي تغيير ميکند.

آقاي پتريوس پس از آن به عنوان فرمانده عمومي نيروهاي ناتو تعيين شد که جنرال ستانلي مک کريستال فرمانده پيشين نيروهاي ناتو به دليل اظهارات تندش در برابر برخي از مقامهاي کاخ سفيد، از سمتش برکنار شد.

جنرال مک کريستال به دليل کاهش تلفات غير نظاميان و خود داري از تلاشي خانه هاي مردم توسط نيروهاي خارجي، رضايت دولت افغانستان را به همراه داشت.

ديويد پتريوس نيز تاکيد کرد که تمام تلاش خود را براي جلوگيري از تلفات غيرنظاميان به خرج خواهد داد: " ماههاي اخير در افغانستان با جنگهاي سخت و تلفات بيسابقه همراه بوده و ما تلاش ميکنيم که در ماموريت خود، تلفات افراد بيگناه را به پايينترين سطح آن برسانيم".

به باور تحليلگران فرمانده پيشين ناتو براي سرکوب طالبان بيشتر از نيروهاي زميني استفاده ميکرد. اين شيوه با آن که از تلفات غيرنظاميان کاسته بود ولي سبب شده بود تا تلفات نيروهاي خارجي افزايش يابد.

پيروزي از آن کيست؟

آقاي پتريوس در اولين روز ماموريت خود در افغانستان گفت که نيروهاي بين المللي براي برنده شدن به افغانستان آمده اند در حالي که دو روز پيشتر طالبان گفتند در جنگ افغانستان برنده خواهند شد.

به باور تحليلگران امور نظامي سياستي را که ايالات متحده امريکا در مبارزه با تروريزم در پيش گرفته با کاستيهايي روبه رو است و اگر اين کاستيها جبران نشود، پيروزي در جنگ عليه تروريزم دشوار است.

در حال حاضر حدود 130 هزار نيروي خارجي عليه طالبان در افغانستان مي جنگند اما به باور آقاي گرديزي افزايش نظاميان تا زماني که قاطعيت عليه تروريزم وجود نداشته باشد، فايدهاي نخواهد داشت: "دقيقا اينها فعاليتهاي خود را انجام دهند، در مناطقي که مراکز تربيتي و محلات تجمع (طالبان) است آنها را مطلقا از بين ببرند، در اين صورت بسيار آسان است که نيروهاي خارجي و افغان در اين جنگ برنده شوند اما در صورتي که اين نيروها فقط براي شان مراکزي را ايجاد کنند و از فعاليتهاي مخالفين جلوگيري نکنند، اگر 630 هزار سرباز هم به افغانستان بيايند فايدهاي نخواهد داشت".

از ديويد پتريوس به عنوان طراح اصلي پيروزي امريکا در جنگ عراق ياد مي شود.

گزارشگر: حسين سيرت

ويراستار: عارف فرهمند