پترویوس: امید زیاد به برنامه های صلح حامد کرزی نباید داشت | افغانستان | DW | 04.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

پترویوس: امید زیاد به برنامه های صلح حامد کرزی نباید داشت

دیوید پترویوس جنرال آمریکایی و فرمانده نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا درخاور نزدیک ومیانه ازآمادگی پاکستان جهت حمایت ازمذاکرات صلح میان حکومت افغانستان وطالبان ستایش کرد.

دیوید پترویوس جنرال آمریکایی و فرمانده نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا درخاور نزدیک ومیانه

دیوید پترویوس جنرال آمریکایی و فرمانده نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا درخاور نزدیک ومیانه

دیوید پتریوس گفته است که " دراین کار می تواند برخی اعضای نهاد های پاکستانی که با طالبان آشنایی دارند و درگذشته درمواردی با آنها سروکار دشته اند، به شکل سازنده ای سهم بگیرند ".

جنرال پتریوس ضمن مصاحبه ای همچنان افزوده است که عربستان سعودی نیز دراین زمینه می تواند نقشی داشته باشد. پتریوس اشاره کرده است که کدام انتظار بلندی از ابتکار آشتی کرزی ندارد.

ناظران فکرمی کنند که پاکستان دراین پروسه آشتی می تواند یک نقش مهم ایفا کند، اما این کشور درسالهای نود با تمام قوا وهدفمندانه ازطالبان دفاع کرده است.

قبلاً عربستان سعودی به مثابه میزبان مذاکرات بین نمایندگان حکومت افغانستان وطالبان کار کرده است.

به نظر جنرال پتریوس بسیاری ازاسلامگرایان خود را درحال اعتلا می بینند ، ازاینرو نمی شود روی نزدیکی با اعضای طالبان متعهد به ملا محمد عمر حساب کرد.

فکرمی شود قوماندانها وجنگجویان میانه حال طالبان درشرق افغانستان آماده باشند ازجنگ دست بکشند. جنرال پتریوس درتیپا مرکز فرماندهی اش درایالت فلوریدا گفته است که " این خوب است که روی ساختار فکری وطرزاجراات این مسئله غور شود ، تا درآینده هرگاه چنین فرصتی پیدا شود، ازآن استفاده شود".

این اظهارات جنرال امریکایی در حالی صورت می گیرند که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روزچهارشنبه ضمن ملاقاتی با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی، ازفرمانروای عربستان سعودی برای میانجیگری درمنازعه افغانستان دعوت کرده است.

اوابرازامیداوری کرده است که پادشاه عربستان ازنفوذ خویش برطالبان برای یک حل سیاسی منازعه افغانستان استفاده کند. وحید عمر سخنگوی حامد کرزی گفته است: رئیس جمهور افغانستان از پادشاه عربستان سعودی تقاضا کرده است تا میانجیگری اش را درزمینه آغاز کند. او تفصیلات بیشتری دراین قسمت نداده است.

خبرگزاری ها/رسول رحیم

ویراستار: رتبیل آهنگ

آگهی