پایان کنفرانس ″ریو+ 20″ بدون اهداف روشن | آلمان و جهان | DW | 22.06.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

پایان کنفرانس "ریو+ 20" بدون اهداف روشن

کنفرانس سازمان ملل متحد در برازیل تحت عنوان "ریو + 20" امروز جمعه پایان می یابد. اما در این کنفرانس اهداف روشن و مشخصی به تصویب نرسید. با وجود آن وزیران امور توسعه و محیط زیست آلمان از این کنفرانس ابراز رضایت کردند.

کنفرانس سازمان ملل متحد درباره توسعه پایدار و حفظ محیط زیست، بسیاری انتظارها را بی جواب گذاشت. با وجود آن دیرک نیبل، وزیر امور توسعه آلمان با ابراز خوشبینی گفت: "من خیلی راضی هستم زیرا محتوای آنچه را که به ویژه آلمان علاقمند است، مانند ارتباط میان آب، تهیه انرژی و تامین مواد غذایی، در اعلامیه کنفرانس می یابیم. طبعاً که ما امیدوار بودیم به مشترکات بیشتری در زمینه اصلاحات نهادها و روند پیشبرد اهداف هزاره و اهداف توسعه یی برسیم".

اعلامیه 50 صفحه ای کنفرانس تحت عنوان "آینده ای که می خواهیم"، از مبارزه علیه فقر به مثابه مهمترین هدف آینده نام می برد. در این اعلامیه تعهد به اقتصادی با رهیافت دوامدار به منابع جهانی و اهداف تعیین شده تا سال 2015 نیز شامل می باشد.

وزیر امور توسعه آلمان از نتایج کنفرانس راضی است.

وزیر امور توسعه آلمان از نتایج کنفرانس راضی است.

هوبرت وایگر، رییس "اتحادیه حفظ محیط زیست و طبیعت آلمان" انتقاد می کند که کشور های شرکت کننده آماده نبوده اند تا از دید سیاسی به صورت جدی در باره آینده جهان بحث و گفتگو کنند. به گفته او، از ماهیگیری بیش از اندازه از ابحار، تخریب جنگلات و نابودی انواع حیوانات و نباتات در بیست سال اخیر نه تنها جلوگیری نشده بلکه افزایش نیز یافته است. از سوی دیگر، یک میلیارد انسان در جهان از گرسنگی رنج می برند.

آقای وایگر می افزاید: "در یک چنین وضعیتی، چنین اعلامیه ای که فقط شامل مواد قبلا تصویب شده است، نشان دهنده این است که تراژیدی وضعیت بی اهمیت پنداشته می شود و از طرف دیگر طرزفکر کوتاه مدت اقتصادی تسلط مطلق دارد".

پیتر التمایر، وزیر محیط زیست آلمان با بخشی از این انتقادها موافق است، اما توضیح می دهد که با وجود آن مهم است که این اعلامیه مورد قبول قرار گیرد، چون برای نخستین بار بعد از مدت ها، چنین یک اعلامیه مشترک از طرف جامعه جهانی تصویب می شود که می تواند تهداب بسیار خوبی برای کار در سال های آینده باشد.

وزیر محیط زیست آلمان در ادامه گفت: "ما اروپایی ها در پیشبرد این اعلامیه جداً کوشش می کنیم و سعی می کنیم که این سند را زنده سازیم».

گیحرکه/ مبلغ

ویراستار: فرهمند

DW.COM

آگهی