پایان و افتتاح چندین پروژه عام المنفعه در ولسوالی غوریان هرات | گزارش های بازسازی | DW | 08.06.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

پایان و افتتاح چندین پروژه عام المنفعه در ولسوالی غوریان هرات

با بهره برداری از 14 پروژه همگانی در ولسوالی غوریان ولایت هرات و افتتاح 14 پروژه همگانی دیگر، مشكلات اجتماعی بیش از 3 هزار خانواده روستا نشین مربوط این ولسوالی رفع خواهد شد.

default

"برنامه همبستگی ملی تاثیرات زیادی در نظم و بهبود قریه جات این ولسوالی گذاشته است"

این پروژه ها با بیش از 27 میلیون افغانی توسط بودجه برنامه همبستگی ملی وزارت انكشاف دهات تمویل شده اند. به گفته مسوولین ریاست انكشاف دهات ولایت هرات، این پروژه ها شامل مكتب، نهاد های فرهنگی، حمام عصری، شبكه های برق و آب، حفر كانال ها و دیوار های استنادی می باشند كه با ده درصد سهم مردم قریه جات مختلف ولسوالی غوریان تكمیل گردیده است.

خانم سینا امینی سخنگوی ریاست انكشاف دهات هرات می گوید، كار ساخت این پروژه ها یك سال قبل آغاز شده بود. او هدف فعالیت های برنامه همبستگی ملی را در این زمینه، كاهش فقر، ایجاد زمینه كار واعمار نهادها و ادارات محلی اعلام كرد.

شماری از باشندگان ولسوالی غوریان ولایت هرات، راه اندازی این پروژه های همگانی را گامی در جهت فقر زدایی و بهبود وضعیت امنیتی در مناطق شان می دانند. عبدالوهاب یك تن از باشندگان ولسوالی غوریان ولایت هرات به صدای آلمان گفت: "برنامه همبستگی ملی تاثیرات زیادی در نظم و بهبود قریه جات این ولسوالی گذاشته است."

محمد جان باشنده دیگر این ولسوالی می گوید: "راه اندازی پروژه های همبستگی ملی از یك سو توانسته برای مردم زمینه كار را مساعد سازد وازسوی هم قریه جات را با نظم كند."

مسولین انكشاف دهات ولایت هرات می گویند که قراراست در سال جاری بیش از 742 میلیون افغانی جهت بهبود وضعیت دهات این ولایت از طریق برنامه همبستگی ملی به مصرف برسد. برنامه همبستگی ملی یكی از موفق ترین برنامه های دولت افغانستان می باشد و از سوی بانك جهانی تمویل مالی می شود.

هوشنگ هاشمی، هرات
ویراستار:مبلغ

آگهی