پاکستان کمک خواستن ازامريکا براي حفظ سلاحهاي اتومي اش را رد کرده است | آلمان و جهان | DW | 09.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

پاکستان کمک خواستن ازامريکا براي حفظ سلاحهاي اتومي اش را رد کرده است

پاکستان به روزيک شنبه با خشم اين ادعا ها رد کرده است که ترس ازدردست گرفتن کنترول سلاحهاي اتومي اش توسط بنياد گراها افزايش يافته است و تقاضا کرده است که ايالات متحده امريکا براي حفاظت تسليحات اتومي اش به وي کمک کند.

حملات چند هفته پیش شورشیان درقلب استحکامات نظامی پاکستان درشهرراولپندی و گروگانگیری برق آسای آنها، ترس تسلط افراط گرایان برسلاحهای اتومی پاکستان را افزایش داده است.

حملات چند هفته پیش شورشیان درقلب استحکامات نظامی پاکستان درشهرراولپندی و گروگانگیری برق آسای آنها، ترس تسلط افراط گرایان برسلاحهای اتومی پاکستان را افزایش داده است.

درشماره اخير مجله " دي نيويارکر" به قلم ژورناليست محقق سيمور هيرش نوشته شده است که مقامات ايالات متحده امريکا پيماني را با پاکستان مورد مذاکره قرار داده است که درشرايط بسيار بحراني امنيت سلاح اتومي آن کشور را تامين بکند.

همچنان امکان آن وجود دارد که اين خطر به امنيت برنامه اتومي پاکستان شايد ازجانب شورشگران طالب که عليه دولت مي جنگند نباشد، بلکه ازجانب " متمردان " بنياد گرا در درون ارتش قدرتمند پاکستان باشد.

درپاسخ به اين گزارش وزارت خارجه پاکستان اعلاميه اي صادر کرده ومي گويد که مواد اتومي آن کشور " کاملاً محفوظ ودر امان " مي باشد.

دراين اعلاميه گفته مي شود:" ازاينرو پاکستان نياز به کدام کمک خارجي در اين رابطه ندارد".

اعلاميه همچنان مي افزايد:" پاکستان به مثابه يک دولت داراي حاکميت هرگز به هيچ کشوري اجازه دسترسي مستقيم وغيرمستقيم به تسهيلات اتومي وستراتژيکش را نمي دهد. هرگونه اشاره اي به اين امر صرفاً حرف مهمل وچرند است".

حکومت پاکستان به شدت از تسهيلات اتومي اش حفاظت مي کند وبربرنامه سلاحهاي اتومي اش افتخارمي کند و بدان همچون يک سلاح بازدارنده ودفاعي بسيار ضروري عليه هند ، عمده ترين دشمنش نگاه مي کند.همچنان اين تسهيلات حاکي از داشتن ظرفيت نظامي اتومي پاکستان مي باشد.

اما حملات برق آساي شورشيان طالب که درقلب دستگاه نظامي پاکستان يورش برده ودرمقرفرماندهي ارتش درراولپندي درامه گروگانگيري به وجود آوردند، ترس پنهاني را درمورد امنيت سلاحهاي اتومي پاکستان به وجود آورده است.

هيرش درمجله " دي نيويارکر" نوشته است که مقامات درواشنگتن واسلام آباد به او گفته اند که چنين توافقنامه اي به آن واحدهاي نظامي ارتش ايالات متحده امريکا که بصورت ويژه اي آموزش ديده اند، اجازه مي دهد که درمواقع بحراني برامنيت سلاحهاي اتومي پاکستان بيفزايند.

همچنان ازقول يک مقام پاکستاني که نامش برده نشده است نقل شده است که او از اين ابراز ترس کرده که ايالات متحده امريکا متحد پاکستان ويا کشورهند رقيب عمده پاکستان کنترول سلاح اتومي آن کشور را دردست گيرند. چنين ادعايي توسط حکومت امريکا رد شده است.

درپاسخ به اين نکته ، لاري شورتس سخنگوي سفارت امريکا دراسلام آباد به آژانس فرانس پرس گفته است: " ايالات متحده امريکا قصد گرفتن سلاحها ويا مواد اتومي پاکستان را ندارد... پاکستان درتلاشهاي مشترک براي جنگ عليه افراطيون خشونتگرا وتحکيم امنيت منطقه، متحد کليدي ما است".

درپاکستان به ايالات متحده امريکا عميقاً به نظرشک مي نگرند. حملات موشکي امريکا با هواپيماهاي بدون سرنشينش عليه اهداف طالبان والقاعده درايالت شمالغربي اين کشور تخطي به حاکميت پاکستان پنداشته مي شود.

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: رتبيل آهنگ

مطالب مرتبط

آگهی