پاکستان مناطق مورد تهديد سيلاب را تخليه کرد | آلمان و جهان | DW | 22.08.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

پاکستان مناطق مورد تهديد سيلاب را تخليه کرد

مقامهاي پاکستاني روز يک شنبه دهها هزار تن از باشندگان مناطق جنوبي را که سيلاب تهديد ميکند، از مناطق شان بيرون کردند.

باشندگان مناطق تحت تهدید سیلاب، خانه های خود را ترک می کنند

باشندگان مناطق تحت تهدید سیلاب، خانه های خود را ترک می کنند

با اين وجود مقامها ميگويند جمعيت دو و نيم ميليوني که در حيدر آباد زندگي ميکنند، از سيلابهاي بيسابقه در اين کشور مصوون بوده اند.

براساس آمار مقامها، سيلابهاي طولاني در پاکستان حدود 1500 نفر را کشت و حدود 209 ميليون نفر از آن آسيب ديدند. همچنين شيوع بيماريهاي واگيردار در کمپها مشکل ديگري است که بعد از جاري شدن سيلابها، دامنگير مردم شده است.

صفي الله دارجو، وزير ايالتي زراعت در ايالت سند، گفت: "ما حالا تلاش ميکنيم که شهر "شاهداد کوت" را که سيلابها تهديد ميکند، حفاظت کنيم". به گفته او، سد خاکياي که براي حفاظت از اين شهر ايجاد شده بود، به شدت زير فشار آب قرار دارد و "ما تلاش ميکنيم که شهر را از سيلابهاي جديد نجات بدهيم".

صفي الله دارجو افزود که حکومت ايالتي سند قبلا از اکثريت جمعيت 100.000 نفري شهر "شهداد کوت" محافظت کرده است، "اما هنوز هم کساني در اين منطقه منتظر نشسته اند و ما در تلاش نجات آنها هستيم".

با اين وجود، او گفت در حيدر آباد، دومين شهر بزرگ ايالت سند و ششمين شهر بزرگ در پاکستان، تهديدي از ناحيه سيلابها وجود ندارد و آنها اطرف شهر را سد کرده اند.

مقامهاي بانک بينالمللي پول گفتند در هفته جاري با مقامهاي پاکستاني در مورد تاثيرات سيلابهاي اخير که مناطق زراعتي جنوب اين کشور را ويران کرده است، ديدار ميکنند.

ميليونها تن از نجات يافتگان از سيلابها به مواد غذايي، پناهگاه و آب آشاميدني صحي نياز دارند، درحالي که نگرانيها در مورد شيوع امراض کولرا، تيفوييد، هيپاتيت افزايش يافته است.

بان کي مون، سرمنشي سازمان ملل متحد از جامعه جهاني به خاطر حدود 500 ميليون دالر کمکي که به سيلابزدگان پاکستان کرده است، تمجيد نمود، اما گفت اين کشور براي سالها با نيازمندي روبهرو ميباشد. سرمنشي ملل متحد گفت: "ما بايد (به کمکها) ادامه بدهيم. پاکستان هفتهها، ماهها و سالها با نيازمندي روبهرو ميشود".

ماو ريزيو گيوليانو، سخنگوي دفتر هماهنگي کمکهاي بشري ملل متحد گفت: "بسيار احتمال ميرود که ضرورت به کمکها بيشتر شود، زيرا ... شمار کساني که به کمکهاي عاجل بشري نيازمند هستند، از شش به هشت ميليون افزايش يافته است".

فرانس پرس/ فرهمند

ويراستار: مبلغ

آگهی