پاکستان راه اکمالاتي مواد سوخت براي ناتو را مسدود ساخت | آلمان و جهان | DW | 06.09.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

پاکستان راه اکمالاتي مواد سوخت براي ناتو را مسدود ساخت

پاکستان به رسم اعتراض عليه حمله زميني ايالات متحده امريکا برمناطق مرزي آن کشور، راه اکمالاتي مواد سوخت براي سربازان ناتو درافغانستان را مسدود ساخته است.

صحنه ای ازحمله برتانکرهایی که به ناتو نفت می رسانند

صحنه ای ازحمله برتانکرهایی که به ناتو نفت می رسانند

اين تصميم درست يک روز پس ازآن صورت مي گيرد که نيروهاي کماندويي امريکايي حمله اي را عليه جنگجويان مظنون به افراطي بودن در داخل قلمرو پاکستان به راه انداخت .

مقامات گفته اند که راه تامين مواد سوخت براي نيروهاي غربي درافغانستان درنزديکي پيشاورمسدود ساخته شده است.

يک مقام بلند پايه رسمي پاکستان گفته است:

" ما اوامري ازاسلام آباد به دست آورده ايم. به نيروهاي مرزي دستور داده شده است تا راه تامين مواد سوخت به ناتو مسدود گردد".

معبردوم عبورمواد سوخت درمرزجنو ب غربي که موسوم به چمن مي باشد، امروز شنبه مانند گذشته باز بود. مايحتاج مواد سوخت نيروهاي نظامي خارجي درافغانستان ازاين طريق به جنوب افغانستان ، به ويژه درحوالي کندهار مي رسد.

يک مقام ديگر پاکستاني گفته است که مايحتاج مواد سواخت نيروهاي خارجي به خاطر خرابي وضع امنيتي درمرزتورخم متوقف ساخته شده است. وي گفته است:

" شاهراه تورخم فوق العاده خطرناک شده است. مقامات نيازدارند تا امنيت را دراين شاهراه تامين بکنند. وقتي که ما بتوانيم به قدر کافي امنيت را دراين شاهراه تامين بکنيم ، بعد ازآن به لاريهاي حامل نفت اجازه عبور مي دهيم ".

صحنه ای ازیک تانکرسوخته درخیبرپاس که مورد حمله شورشیان قرارگرفته است

صحنه ای ازیک تانکرسوخته درخیبرپاس که مورد حمله شورشیان قرارگرفته است

مواد سوختي اي که ازطريق تورخم براي نيروهاي خارجي درافغانستان مي رسند، به پايگاه هوايي بگرام واقع درشمال پايتخت رسانده مي شوند.

حمله نيمه شب چهارشنبه درهدهء انگور وزيرستان جنوبي که درمرز با افغانستان قراردارد، نخستين حمله شناخته شده نيروهاي امريکايي بعدازمداخله نظامي آن کشور به افغانستان درسال 2001 به پاکستان مي باشد.

پاکستان يکي ازمتحدان نزديک ايالات متحده امريکا درجنگ ضد تروراست. پاکستان دراين راه بيش ازدهها هزار سرباز خود را جهت مبارزه عليه افراط گرايان اختصاص داده است. لاکن پاکستان اجازه نمي دهد نيروهاي خارجي دردرون قلمروش دست به حملات عليه تروريستان بزنند.

ايالات متحده امريکا مي گويد که القاعده وطالبان درپناهگاههاي محفوظ مناطق مرزي پاکستان جا گرفته وازهمانجا حملات شان را برعليه افغانستان همآهنگ مي سازند.

جنگجويان قطارهاي حامل مواد سوخت را درمناطق مرزي مورد حمله قرار مي دهند.

شرکتهاي ترانسپورتي مي گويند که تاکنون 20 لاري حامل نفت مورد حمله شورشيان قرارگرفته اند ورانندگان لاريها به گروگان گرفته شده وبه قتل رسانده مي شوند.

آگهی