پاکستان دوباره رئيس قضات برکنارشده را دراين مقام مقررمي کند | آلمان و جهان | DW | 16.03.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

پاکستان دوباره رئيس قضات برکنارشده را دراين مقام مقررمي کند

حکومت پاکستان زيرفشاراعتراضات مخالفان تصميم گرفت تا رئيس دادگاه عالي برکنارشده آن کشوررا جهت پايان دادن به بحراني که کشوررا درآستانه اغتشاش رسانده بود، دوباره درمقامش مقرربکند.

نوازشریف ازروز تاریخی ای سخن به میان آورده است که سرنوشت پاکستان راتعیین می کند

نوازشریف ازروز تاریخی ای سخن به میان آورده است که سرنوشت پاکستان راتعیین می کند

نوازشريف رهبرعمده جناح مخالف حکومت پاکستان ازاين تصميم حکومت حسن استقبال کرده وآن را دستاورد تاريخي خوانده است . اوتقاضا نموده است که راهپيمايي اعتراضي به سوي پايتخت که بيم ناآراميهاي وسيع را باخود داشت، پايان يابد.

يوسف رضا گيلاني نخست وزيرپاکستان به دنبال مذاکرات شبانه اش با آصف علي زرداري رئيس جمهور و رئيس ستاد مشترک ارتش يا لوي درستيزپاکستان ضمن سخنراني صبحگاهي اي عنواني ملت پاکستان با اعلام موضع حکومت مانع آشوب درکشور شده وافکار را متوجه جبهه مرکزي يعني " جنگ ضد ترور" ساخت.

گيلاني گفته است: " من امروزاعلام مي دارم که افتخارچودري وهمه قضاتي که برکنارشده اند به روز21ام ماه مارچ دوباره تقرر خواهند يافت ". يعني هنگامي که رئيس قضات کنوني بازنشسته مي شود.

یک روزپس از زدوخورد های بسیارخشن خیابانی، حکومت اعلام تقررمجدد چودری افتخارمحمد را درمقام ریاست قضا اعلام کرد

یک روزپس از زدوخورد های بسیارخشن خیابانی، حکومت اعلام تقررمجدد چودری افتخارمحمد را درمقام ریاست قضا اعلام کرد

آصف علي زرداري رئيس جمهورپاکستان زيرفشارهاي شديد کشورهاي غربي قرارداشت تا اختلافاتش را با نوازشريف حل وفصل بکند. نوازشريف ازمردم تقاضا نمود تا عليه حکومت برپا خيزند وتقاضايش اين بود تارئيس قضات پيشين روي کار آيد.

نوازشريف ازدرون موترش درگجرانواله، که دربين امواج هوا دارانش قرارداشت گفت :" امروز ، روزتارخي اي است، روز بزرگي که سرنوشت کشور را تغييرمي دهد".

شريف پس ازمذاکراتش با قضات ومتحدان سياسي اش به شمول عمران خان قهرمان کريکت پاکستان گفت :" ما حالا تقاضا مي کنيم که راهپيمايي طولاني پايان يابد".

رضا گیلانی نخست وزیرپاکستان به همه تبریک گفته وتقاضا کرد این لحظه مهم را با سربلندی وعزت تجلیل کنند

رضا گیلانی نخست وزیرپاکستان به همه تبریک گفته وتقاضا کرد این لحظه مهم را با سربلندی وعزت تجلیل کنند

گيلاني نيز اقدامات سرکوبگرانه حکومت را که براي متفرق ساختن راهپيمايي اعتراضي رويدست گرفته شده بود، متوقف گردانيد. وي به مقامات امنيتي کشور دستورداد تا همه کساني را که بازداشت شده اند رها سازند وامرتحريم مظاهرات را به صورت فوري لغو کرد. يک روزپس ازآنکه مارشهاي اعتراضي بدترين خشونتهاي خياباني را ازسرگذرانيد، گيلاني با لحن آشتي جويانه اي گفته است:" من مي خواهم به ملت تبريک بگويم . بگذاريد اين لحظه را با عزت وسربلندي تجليل کنيم "..

دريک اعلاميه که توسط سفارت ايالات متحده امريکا دراسلام آباد انتشاريافته است، ازاين اعلام گيلاني به مثابه حرکتي "براي جلوگيري از اززدوخوردهاي شديد...واقدام اساسي به سوي آشتي ملي " استقبال شده است.

چودری افتخار پس ازدوسال برنومیدی غلبه کرد وازخانه اش بیرون رفته دربین جمعیت مردم ظاهرشد

چودری افتخار پس ازدوسال برنومیدی غلبه کرد وازخانه اش بیرون رفته دربین جمعیت مردم ظاهرشد

اما سخنگوي چودري افتخاررئيس قضات پاکستان با احتياط دراين مورد واکنش نشان داده وگفته است :" درگدشته عهد شکنيهاي زيادي صورت گرفته است. بي اعتماديهاي زيادي به وجود آمده است. ما بايد منتظراعلام رسمي باشيم". البته اين سخنگوي مذکوربا تاکيد گفته است که وي نظرشخصي خود را بيان مي دارد.

دراخيرروزدوشنبه چودري افتخار ازخانه اش بيرون شده ودربين جمعيت مردم که ازوي با تکان دادن دستها استقبال مي کردند، ظاهرشد. دوران نوميدي دوساله بدين ترتيب پايان يافت.

توصيف احمد خان کارشناس امورارتباط براين نظراست که :" تقررمجددقضات اعتماد مردم را به دموکراسي تقويت مي کند، اما نقش ميانجيگرانه لوي درستيز يا رئيس ستاد مشترک ارتش را بين حکومت نيروهاي مخالف حکومت افزايش مي دهد ووابستگي زرداري را به ارتش بيشترمي سازد".

فرانس پرس/رحيم

ويراستار: شامل