پاکستان ازسياست نظامي اش درمناطق قبايلي دفاع کرد | آلمان و جهان | DW | 16.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

پاکستان ازسياست نظامي اش درمناطق قبايلي دفاع کرد

پاکستان به روز شنبه از سياست نظامي اش در شمال غرب اين کشور که مرکز فعاليتهاي شورشيان القاعده وطالبان است دفاع کرد.

خود داری پاکستان از رویارویی با شورشیان در وزیرستان شمالی و حملات هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی ، روابط اسلام آباد و واشنگتن را دچار تشنج ساخته است

خود داری پاکستان از رویا رویی با شورشیان در وزیرستان شمالی و حملات هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی ، روابط اسلام آباد و واشنگتن را دچار تشنج ساخته است

در اعلاميه اي که توسط وزارت خارجه پاکستان دراسلام آباد که به روزشنبه انتشار يافته است، گفته مي شود که کدام " عدم قاطعيت پاکستان درجنگ عليه تروريسم" وجود ندارد.

اين اظهارات هنگامي صورت مي گيرد که موج حملات هوايي ايالات متحده امريکا با هواپيماهاي بدون سرنشين درمناطق قبايلي پاکستان ادامه دارد، و درحاليکه بيش از 150 تن براثر آن تاحال کشته شده اند، پاکستان را واداشته است تا اين حملات را به حيث تخطي درحاکميت آن کشور نکوهش کند و تشنجات در روابط دو کشور افزايش يابد.

درآغاز اين ماه دريک گزارش کاخ سفيد عنواني کانگرس ايالات متحده امريکا که محتواي آن به بيرون نيز نفوذ کرده است ، نيروهاي نظامي پاکستاني متهم مي شوند که در وزيرستان شمالي از " منازعه مستقيم" با شورشيان خود داري مي شود، درحالي که در وزيرستان جنوبي حملات زميني فقط " آهسته " پيش مي روند.

پاکستان درسال گذشته زيرفشار ايالات متحده امريکا براي سرکوب شورشيان 30000 سرباز فرستاد تا پايگاه هاي شان را دراين مناطق تخريب کند. اما لشکرکشي مشابهي دروزيرستان شمالي صورت نگرفته است.

اما وزارت خارجه پاکستان دراعلاميه گفته است : " درحالي که ما نگراني آيساف را درک مي کنيم، اما هر مسئله اي که مربوط به زمان، چگونگي ونحوهء انجام کار دروزيرستان شمالي باشد، بايد با درنظرداشت ظرفيتها، اولويتها ودرکل منافع ملي ما درنظر گرفته شوند. چنين چيزي نبايد به هيچ صورت به مثابه فقدان قاطعيت ما درجنگ عليه تروريسم تلقي شود".

بخشي ازکمربند قبايلي پاکستان که با افغانستان هم مرز مي باشد، مسکن بيش از 350000 انسان است ويکي از نفوذ نا پذير ترين مناطق جهان به شمار مي رود.درهمين جا است که خطرناکترين پايگاههاي جنگجويان قرار دارند.

قوماندانهاي پاکستاني حمله بر وزيرستان شمالي را رد نمي کنند، اما مي گويند نخست بايد دروزيرستان جنوبي وسوات مواضع تحکيم شوند تا ازپراگنده شدن نيروهاي جلوگيري شود.

وزارت خارجه پاکستان گفته است که ارتش آن کشور " عملياتهاي بسياردقيق" راعليه تروريستها ونيروهاي افراط گرا وبراي گسترش حاکميت دولت و ازهم پاشاندن القاعده ومتحدان آن به راه انداخته است.

وزارت خارجه پاکستان دراعلاميه اش مي افزايد:" اخيراً وزيرستان شمالي درمرکز توجه جدي قرار داشته است. باوجود مبارزه عليه بدترين سيلابها در 100 سال اخير ، ارتش پاکستان به حضور نيروهاي 34000 نفري اش دروزيرستان شمالي ادامه مي دهد".

دراعلاميه وزارت خارجه پاکستان علاوه مي شود:" با اِعمال فشار دايمي و دريدن صفوف تروريستها ، بدون آنکه عمليات بزرگ زميني صورت گيرند، موفقيتهايي براي دردست گرفتن کنترول منطقه به دست آمده اند".

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل

آگهی