پاکستان ادعای شرکت درتوطئه قتل کرزی را شدیداً رد کرد | افغانستان | DW | 26.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

پاکستان ادعای شرکت درتوطئه قتل کرزی را شدیداً رد کرد

به روز پنجشنبه يک وزيرپاکستاني اين ادعاي رياست امنيت ملي کشورهمسايه را که دستگاه استخباراتي نظامي پاکستان طراح سوء قصد ناکام عليه جان حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان بوده است ،" بي اساس " خوانده است.

افغانستان مدعی است که حادثه هشتم ثورامسال را دستگاه استخبارات نظامی پاکستان طراحی کرده است

افغانستان مدعی است که حادثه هشتم ثورامسال را دستگاه استخبارات نظامی پاکستان طراحی کرده است

چودري احمد مختار، وزيردفاع پاکستان چنين ادعايي ازجانب رياست امنيت ملي افغانستان را تلاشي براي طولاني ساختن دوران حکومت کرزي خوانده است.

به روز چهارشنبه يک سخنگوي دستگاه استخبارات افغانستان گفته بود که رياست بين الاستخبارتي پاکستان ( آي اس آي ) " طراح وسازمانده اصلي " سوء قصد ناکام عليه جان حامد کرزي رئيس جمهورافغانستان در رسم گذشت نظامي سالانه 8 ثور امسال بوده است.

وزيردفاع پاکستان گفته است:" اين همه بي اساس است. حقيقت ندارد. " آي اس آي " يا دستگاه استخبارات نظامي پاکستان، يک سازمان حرفوي است که درامور کدام کشوري مداخله نمي کند". مختارافزوده است:" رئيس جمهورکرزي بهانه مي آورد تا دوران حکومتش را طولاني بسازد. وي به خاطر وعده هاي که داده بود وانجام نداده است، باکشورهاي ناتو براي اعزام سربازان شان به افغانستان مشکل دارد".

گفته می شود که این جنگجویان درمناطق مرزی با ترغیب دستگاه استخبارات نظامی پاکستان تربیه شده وبه افغانستان حمله می کنند

گفته می شود که این جنگجویان درمناطق مرزی با ترغیب دستگاه استخبارات نظامی پاکستان تربیه شده وبه افغانستان حمله می کنند

اين اتهام حکومت افغانستان عليه پاکستان، بين اين دوکشور که " متحدان جنگ ضدترور" پنداشته مي شوند،درراستاي جنگ لفظي بين اسلام آباد وکابل آخرين فراز را نشان مي دهد".

هنوزدوهفته ازآن نمي گذرد که حامدکرزي رئيس جمهور افغانستان شخصاً تهديد کرد که آن عده جنگجوياني را که ازوراي مرزهاي پاکستان به داخل افغانستان دست به حمله مي زنند، در درون خاک پاکستان هدف قرارخواهد داد.

به روز چهارشنبه سعيد انصاري ، سخنگوي رياست امنيت ملي افغانستان به خبرنگاران گفته است که : تحقيقات ، اسناد واعترافات مظنونان نشان مي دهند که پاکستان درعقب حمله برکرزي قرارداشته است.

کرزي ازاين حمله جان به سلامت برد، اما سه تن ديگر کشته شدند.

وزيردفاع پاکستان گفته است:" شما نمي توانيد زيرفشارازکسي اعتراف بگيريد. يک اعتراف هنگامي اعتباردارد که شخص مورد بازجويي، زير تهديد قرارنداشته باشد".وي همچنان گفته است:" حکومت ما خواهان صلح وثبات درافغانستان است و طالب همکاريهاي دوستانه وپرمعنا با کابل مي باشد"

کرزی: درصورت عدم جلوگیری پاکستان ازحمله فرامرزی شورشیان، افغانستان شورشیان را دردرون پاکستان هدف قرارمی دهد

کرزی: درصورت عدم جلوگیری پاکستان ازحمله فرامرزی شورشیان، افغانستان شورشیان را دردرون پاکستان هدف قرارمی دهد

سعيد انصاري گفته است:" اسنادي که ازمظنونان به دست آمده اند واعترافات آنها نشان مي دهند که سازمان دهشت افگن " آي اس آي " درعقب اين حمله بوده است." سعيد انصاري درادامه گفته است :

" سيم کاردها وتلفونهاي موبايلي که ما ازاجساد کشته شدگان اين حادثه يافته ايم، نشان مي دهند که اينها تلفونهاي موبايل را براي مکالمه با پاکستان به کارمي گرفته اند".

درحادثه سوء قصد هشتم ثورامسال عليه جان حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان ، شانزده افغان دست داشته اند که ازآنجمله هشت نفرآنها کارمندان حکومت بوده اند. همچنان حدود 20 کارمند حکومت ازوظايف شان برکنارشده اند.

سعيد انصاري افزوده است:" تروريستان درمکالمات مستقيم شان " کلمات کود" به کارمي برده اند همچنان ازخارج کشور " اِس اِم اِس" يا پيامهاي کوتاه تحريري تلفوني به دست مي آورده اند. ازخارج گزارش مي گرفته اند وبه خارج گزارش مي داده اند".

مطالب مرتبط

آگهی