پايگاه مناس به روي امريکا باز مي ماند | آلمان و جهان | DW | 25.06.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

پايگاه مناس به روي امريکا باز مي ماند

پايگاه نظامي مناس دوباره به روي نظاميان امريکايي باز شده است. پارلمان قرقيزيستان پيشنهاد حکومت اين کشور را با اکثريت آرا پذيرفت و به ايالات متحده امريکا اجازه استفاده ازپايگاه مناس را رسما صادر نمود.

پایگاه مناس درقرغیزستان که یکی ازمهمترین پایگاههای اکمالاتی هوایی امریکا برای عملیات درافغانستان است

پایگاه مناس درقرغیزستان که یکی ازمهمترین پایگاههای اکمالاتی هوایی امریکا برای عملیات درافغانستان است

کارشناسان بر اين باورند که نز ديکي واشنگتن و مسکو باعث شده است تا رييس جمهور قرغيزيستان از تصميمش براي بستن پايگاه مناس به روي امريکاييان بگذرد. البته يک ميليارد دالر امريکايي که از طرف واشنگتن پرداخت مي شود، خود نيز دليل ديگر مي تواند براي همکاري مجدد بشکيک با امريکا باشد.

پايگاه نظامي مناس قرغيزيستان بازهم براي مدت نامعلوم در اختيارنظاميان امريکايي قرار خواهد گرفت.

اين مطلب را رسانه هاي خبري درحالي پخش نموده اند که قرمان بيگ باقيف رييس جمهور اين کشور در آغاز سال روان ميلادي حين بازگشت از روسيه خواستار ترک نظاميان امريکايي مستقر در اين پايگاه شده بود. گفته مي شود باقيف پس از ديدار با مقامات روسيه و بازگشت به کشورش ازمقامات امريکايي خواسته بود تا سربازان آنها الي ماه سپتمبر سال روان اين پايگاه را ترک نمايند.

رسانه هاي خبري در اين مورد مي نويسند، ازاين پس اين پايگاه بر اساس توافقات جديد واشنگتن و بشکيک صرف براي انتقالات اموال غير نظامي براي سربازان امريکايي مستقر درافغانستان استفاده خواهد شد.

سربازان امریکایی درپایگاه گانسی واقع درمناس

سربازان امریکایی درپایگاه گانسی واقع درمناس

کارشناسان مسائل سياسي توافقات اخير امريکا و قرغيزيستان پيرامون باقي ماندن نظاميان امريکايي در پايگاه مناس را نتايج ملاقات اخير رييس جمهور قرغزيستان با همتايان ترکي و افغاني او عنوان کرده اند. اما برخي ديگر از تحليلگران سياسي حضور نيروهاي نظامي امريکايي را در همچو مناطق، در واقع نوعي از بازي هاي سياسي کشورهاي قدرتمند جهان، به ويژه روسيه و امريکا در اين منطقه مي دانند.

قاسم بيگ محمد تحليل گرمسا ئل سياسي ضمن آنکه نقش روسيه را در بازي هاي سياسي آسياي مرکزي فعال ارزيابي مي کند، همچنان تصميم اخير باقيف را پيرامون حضور نيروهاي نظامي امريکا در پايگاه مناس امرپايان يافته نمي داند. اومي گويد:

"به هرحال، بصورت آشکار و پنهان امريکا از اين پايگاه حداکثر استفاده هاي خود را در راستاي اجراي برنامه هاي نظامي اش در افغانستان انجام خواهد داد. اگر منظور تنها انتقال بار و محموله هاي غير نظامي به افغانستان باشد، من فکر مي کنم که توافق ديگر کشور هاي همسايه با اين امر براي واشنگتن کفايت مي کرد. ولي پشت پرده سياسي بحث پيرامون استفاده ويژه اي نظامي از اين پايگاه در راستاي افغانستان خواهد بود."

سربازان امریکایی درپایگاه مناس که برای اکمالات افغانستان جنبه حیاتی دارد

سربازان امریکایی درپایگاه مناس که برای اکمالات افغانستان جنبه حیاتی دارد

گفته مي شود قرقيزيستان از جمله کشورهاي فقير آسيا ي مرکزي مي باشد؛ بنا بر اين مي خواهد با راه اندازي چنين بازي هاي سياسي از يک سو منافع اقتصادي خويش را تقويت ببخشيد و از جانب ديگر منافع سياسي روسيه را در قدم اول و بعداً منافع امريکايي ها را که در واقع بازيگران اصلي سياسي در منطقه دانسته مي شوند، نيز حفظ نمايد.

قاسم بيگ محمد تحليل گر مسائل سياسي تاجيک مي گويد:

"اگر ميان بشکيک و واشنگتن توافقي حاصل شده است بازهم با رضايت روسيه و شخص رييس جمهور و بيش از همه نخست وزير اين کشور، ولاديمير پوتين خواهد بود. و کارشناسان بر اين نظرند که در قبال کاهش برنامه توسعه ناتو به شرق و استقرار سپر ضد موشکي توسط امريکا در اروپاي شرقي روسيه موافقت خواهد کرد تا مدت حضور پايگاه نظامي امريکا در قرقيزستان حفظ کرده شود.

رسانه هاي خبري بازگو کرده اند که واشنگتن در اين مورد براي قرقيزيستان يک ميليارد دالر امريکايي را و جانب مسکو همچنان از اين مقدار بيشتر را براي اين کشور وعده داده اند. به باور تحليلگران مسائل سياسي کشورهاي آسياي مرکزي به ويژه قرقيزيستان و تاجيکستان در منطقه طوري قرار گرفته اند که از اينجا رسيدن به کشورهاي ديگر آسيايي و دست يافتن به منابع دست نخورده آنها آسان تر است. بنا بر اين، کشورهاي روسيه و امريکا با توجه به اهميت جغرافيايي اين منطقه مناسبات دوستي و همکاري اين کشورها را نمي خواهند ازدست دهند.

حسيب دروازي

ويراستار: سيدروح الله ياسر