پايان کنفرانس خلع سلاح اتومي درتهران | آلمان و جهان | DW | 19.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

پايان کنفرانس خلع سلاح اتومي درتهران

كنفرانس خلع سلاح اتومى ايران بدون کدام قطع نامه يى بپايان رسيد۰ منوچهر متكى وزيرخارجه ايران ديروز در بيانيهء ختم اين همايش دو روزه، کنفرانس را موفقانه ارزيابى کرد و نتائج حاصله را در ۱۲ نقطه جمع بندي كرد۰

کنفرانس خلع سلاح اتومی درتهران

کنفرانس خلع سلاح اتومی درتهران

كنفرانس تهران در واقع قطب مقابل كنفرانس عالي خلع سلاح واشنگتن بود، كه با شعار استقرار امنيت جهانى بدون سلاح كشتار جمعى نهفته برگزارشده بود۰

كنفرانس تهران شعار خود را "نيروى اتومى براى همه، اما سلاح اتومى براى هيچكس" انتخاب كرده بود۰ در اين همايش تهران نمايندگان ۵۶ كشور حضور بهم رسانيده بودند: ۱۰ وزير خارجه از کشورهايي داراي روابط نيک با ايران، ولى همچنان اشخاصى از كشورهاى غربى، كه اكثر نقش بيننده را داشتند۰

روحيهء مجلس تهران همانا ضد امريكايى بود۰ محمود احمدى نژاد رئيس جمهور ايران بروز اول کنفرانس اخراج ايالات متحدهء امريكا را از آژانس بين المللى انرژى اتومى تقاضا كرد۰ احمدى نژاد دليل اين تقاضا را، استعمال سلاح اتومى و اخطار استعمال سلاح اتومى را بوسيلهء امريكا وانمود كرد۰

ميزبان كنفرانس تهران همچنان مخالفت خود را در مقابل انحصار حق ويتو به ۵ كشور شوراى امنيت سازمان ملل متحد ابراز كرد۰ او گفت: اين وضع غير عادلانه بوده و براى ديگر كشورها جز اينكه به توليد سلاح اتومى مبادرت ورزند، ديگر مجالى را نميدهد۰

احمدي نژاد گفت :« اگرکشورهاي داراي سلاح اتومي، ازسلاح اتومي خود استفاده کرده باشند يا اخطار به استعمال آن بدهند، ودرعين زمان در بالا مقام ترين سازمان جهاني به هدف حمايت جهاني به ناحق، حق ويتو را داشته باشند، آيا اين باعث نمي شود که ديگر کشورها براي حفظ امنيت ملي خود به توليد سلاح اتومي مبادرت ورزند؟"

وزير خارجهء ايران در پايان كنفرانس، برگزاري كنفرانس بعدي را بدون ذكر محل آن در اپريل سال آينده اعلام كرد۰

بهروز يكشنبه، دومين روز كنفرانس، رئيس جمهور ايران باز ايالات متحدهء امريكا را مورد تاخت و تاز قرار داده و خروج بلا فاصلهء همه نيروهاي نظامى را از حوزهء خليج فارس و افغانستان تقاضا كرد۰ او گفت: در عمل معلوم شد، آنچه امريكائيان جنگ عليه تروريزم مينامند، در شرق ميانه ناكام مانده است۰

اضافه براين، جنرال احمد رضا پور دستان، فرمانده قواى نظامى ايران، ياد آور گرديد، ايران بزودى در جنوب كشور مانورهاى نظامى را بهدف آمادگى دربرابر حملات سنگين احتمالى دشمن براه مى اندازد۰

الريش پيک / عبدالمجيد ملک

ويراستار: رسول رحيم

آگهی