پايان کار کميسيون تحقيقات آلمان در باره ي حمله ي هوايي در قندز | آلمان و جهان | DW | 20.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

پايان کار کميسيون تحقيقات آلمان در باره ي حمله ي هوايي در قندز

بعد از تصميم گيري مدعي العموم حکومت آلمان در کارلسروح جهت خاتمه دادن به تحقيقات قضايي عليه دگرمن گيورگ کلاين، اندرياس شوکنهوف، خواهان پايان کار کميسيون تحقيقات در باره ي حادثه ي قندوز شد.

دگرمن گيورگ کلاين در ماه سپتمبر سال گذشته، امر حمله را بر دو تانکر نفت ربوده شده به وسيله ي طالبان در قندوز داده بود

دگرمن گيورگ کلاين در ماه سپتمبر سال گذشته، امر حمله را بر دو تانکر نفت ربوده شده به وسيله ي طالبان در قندوز داده بود

شوکنهوف رهبر جناح پارلماني احزاب متحد سوسيال مسيحي و دموکرات مسيحي آلمان است. او در شماره ي امروزي روزنامه ي "فرانکفورتر روندشاو" اظهار داشت:

"بررسي حقوقي حمله ي هوايي در قندوز به اين وسيله پايان يافته است."

او افزود که به اين دليل کميسيون تحقيقات مي تواند به جمع آوري اسناد براساس اظهارات کارل- تئودور سو گوتنبرگ، وزير دفاع آلمان به روز پنجشبه خاتمه دهد.

دگرمن گيورگ کلاين در ماه سپتمبر سال گذشته، امر حمله را بر دو تانکر نفت ربوده شده به وسيله ي طالبان در قندوز داده بود که در اثر آن حدود 142 انسان جان باختند. بعد از آن مدعي العموم حکومت آلمان، اين حادثه را به دليل مشکوک بودن به جنايت جنگي مورد پيگرد قانوني قرار داد. اين نهاد قضايي حالا به اين نتيجه رسيده است که امر حمله ي هوايي بر دوتنکر نفت، هيچ نوع "روش پنهان عمل جنگي" نبوده است.

سه تن وکلاي مدافع که از 456 اقارب 79 قرباني هاي حادثه خونين قندوز نمايندگي مي کنند، در اين ميان اعلام داشته اند که عليه تصميم گيري روي پايان جريان تحقيقات، برخورد حقوقي خواهند کرد. ولفگانگ کليک، وکيل مدافع از طرف يک سازمان حقوق بشر که از خانواده هاي قربانيان نمايندگي مي کند، انتقاد کرده است که مدعي العموم حکومت آلمان جريان تحقيقات را "بدون مواجه شدن به کمبودي زمان" پايان داده است و به قربانيان هيچ امکاني نداده است تا "در قسمت چگونگي اسناد ارايه شده و ارزش گذاري حقوقي آنها موضع گيري کنند".

اندرياس شوکنهوف، رهبر جناح پارلماني احزاب متحد سوسيال مسيحي و دموکرات مسيحي آلمان اظهارات وزير دفاع آلمان را به جا توصيف کرد که بر آن اساس، حمله هوايي قندوز "از نگاه نظامي غير متناسب" درجه بندي شده بود.

از نظر او خاتمه تحقيقات عليه دگرمن گيورگ کلاين که امر اين حمله را داده بود، در اين موضوع تغييري وارد نمي کند. او تاکيد کرد که "اين مسايل بايد به صورت مستقل از همديگر مورد بررسي قرار گيرند."

گوتنبرگ، وزير دفاع آلمان به احتمال زياد به روز پنج شنبه در کميسيون تحقيقات پارلمان آلمان، در باره ي حمله ي هوايي در قندوز شهادت خواهد داد.

مدعي العموم حکومت آلمان به روز دوشنبه، در باره ي پايان تحقيقات اش عليه دگرمن کلاين و افسران هواپيماي او، توضيح داد که آنها مخالف احکام قانون بين الدول و يا قانون جزاي کشور عمل نکرده اند و آنها هيچ نشانه اي دال بر حضور مردم غير نظامي در محل حادثه نداشته اند.

در خود ياد آوري است که دگرمن کلاين نيز متهم شده است که امر حمله هوايي او در قندوز خلاف قاعده هاي نيروي آيساف در افغانستان نيز بوده است. اما در اظهارات ديروزه، اين موضوع مورد بحث قرار نگرفت که آيا دگرمن کلاين به اين دليل نيز مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت يا خير.

دي پي آ/مبلغ

ويراستار: ياسر

آگهی