پايان نمايشگاه سي بيت (CeBit) سال 2009 | آلمان و جهان | DW | 09.03.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

پايان نمايشگاه سي بيت (CeBit) سال 2009

نظربه اظهارات رسمي، حدود 400 هزار بيننده امسال از نمايشگاه سي بيت ديدار نمودند، 20 در صد کمتر از سال گذشته

نمایشگاه (CeBit) سال 2009

نمایشگاه (CeBit) سال 2009

باوجود آن ارنست راوي رييس نمايشگاه يک تصوير مثبت را از اين نمايشگاه ارائه مي دهد:

"اين عالي است که در چنين زماني بتوان يک چنين نمايشگاهي را با تاثير جهاني برگزار کرد. صرف نظر از آنکه چه تعدادي به اين نمايشگاه مي آيند، اين نمايشگاه تاثير باور ناکردني در شاخه هاي اقتصادي و زمينه هاي کاربردي فن آوري ها داشته است."

ارنست راوي رييس نمايشگاه يک تصوير مثبت را از اين نمايشگاه ارائه مي دهد

ارنست راوي رييس نمايشگاه يک تصوير مثبت را از اين نمايشگاه ارائه مي دهد

او اضافه کرد که امسال شمار شرکت کنندکان متخصص در نمايشگاه بيشتر بوده است و نمايشگاه سي بيت به اين ترتيب به شهرت خود به عنوان جايگاهي براي تماس هاي معاملاتي افزوده است. به نظر راوي دست کم در اين ساحه، سي بيت در سطح سال گذشته قرار دارد. اوگست–ويلهيلم شير رييس بخش هاي بنگاه بيتکوم (BITKOM) با تصديق نظر او اظهار داشت:

"برگزاران نمايشگاه ما راضي هستند. بسياري از آنان با تقاضا هاي زيادي مشتريان، نمايشگاه را ترک مي گويند. انتظارات ما از اين نمايشگاه به اندازه کافي برآورده شده اند. ما يک احساس بيرون رفت از بحران کنوني را به وجود آورده ايم. ما عوامل ثبات بخش هستيم، ما به متصديان ديگر کمک مي کنيم تا مشکلات شان را حل کنند، بنابر اين همه جا، دور و بر ما احساس مثبت است."

باوجود اين اظهارات، کاهش اشتراک کنندگان سي بيت در بعضي از تالار هاي نمايشگاه واضحاً قابل ديد بوده اند. مثلاً کلاس ايمر رييس تصدي شرکت "کوم تيم"

(comTeam) در شهر دوسيلدورف آلمان باوجود آنکه براي تصدي اش در نمايشگاه برآورد مثبت مي کند، اما شرکت کنندگان ديگر کاملاً ناراضي هستند.

بییندگان نمایشگاه در روز پایانی آن، شاهد نصب شدن چراغ های سه بعدی بودند

بییندگان نمایشگاه در روز پایانی آن، شاهد نصب شدن چراغ های سه بعدی بودند

اما شير، رييس بخش هاي بنگاه بيتکوم (BITKOM) اين نارضايتي را موجه نمي داند. او مي گويد متصدي هاي که برآورد بد از اين نمايشگاه دارند، بايد از خود بپرسند که خود چه اشتباهي کرده اند. او مي افزايد:

"در اين جا مطمئناً شرکت کنندگاني بوده اند که کاملاً راضي نبوده اند، اما آنها بايد ببينند و تحليل کنند که دليل آن چه بوده است. پس نمي توان اينجا آمد و انتظار داشت که بينندگان به خودي خود در اين نمايشگاه بيايند."

به نظر رواي رييس نمايشگاه، سي بيت در دستاورد هايش موضوعات روز و آينده نگر را مطرح کرده است. او حتي از سي بيت به عنوان "قاتل بحران" ياد کرد. او از نمونه هاي چون فن آوري هاي در زمينه محيط زيست ياد کرد، مثلاً (Green IT) مي تواند در اين راستا سهم داشته باشد که شرکت هاي صنعتي ديگر، انرژي هاي که نيازمند هزينه هاي کم هستند، توليد نمايند. برگزار کنندگان آلماني نمايشگاه در سال آينده توجه بيشتر به تماس هاي معمالاتي مبذول خواهند داشت.

آگهی