پايان موفقانۀ مأموريت افريقاي جنوبي | ورزش | DW | 12.07.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ورزش

پايان موفقانۀ مأموريت افريقاي جنوبي

مسابقات جام جهاني سال 2010، که با شعار "پايان انتظار" دقيقاً يک ماه پيش در افريقاي جنوبي آغاز شده بود، ديروز با مسابقه بين تيم هاي اسپانيا و هالند و برگزاري محفل خاصي به پايان رسيد.

default

مسابقات جام جهاني 2010 با يک محفل با شکوه به پايان رسيد

ترديد هاي که پيش از مسابقات وجود داشتند، تا اندازۀ زيادي تأييد نشدند. نه هرج و مرج ترافيکي در محلات برگزاري مسابقات رخ داد و نه کسي از هوتل و يا ديگر امکانات براي ده ها هزار مهمان شکايت کردند. وضعيت عالي استديوم ها از همان مسابقۀ اول معلوم شد. پس افريقاي جنوبي، که تيم اش در دور مقدماتي موفق نشد وارد دور بعدي شود، در موارد ديگري برنده محسوب ميشود. اما فيفا يا فدراسيون بين المللي فوتبال تحت رياست يوزف بلاتر مهمترين بازنده درين بزرگترين رويداد ورزشي بشمار ميرود. در هيچ مسابقات جهاني ديگر تا اين حد اشتباه از جانب داور هاي ميدان صورت نگرفته بود، و رئيس اين فدراسيون عليه استفاده از تکنالوژي مدرن براي يک داوري عادلانه، مصرانه پافشاري ميکند. از سوي ديگر به خاطر مشکلات در فروش تکت ها، که منجر به خالي ماندن جا ها در استديوم ها شده بود، فيفا را مسؤول و مقصر ميدانند.

در هر صورت افريقاي جنوبي، که ساليان درازي زير ستم نژادپرستي زجر ميکشيد، بالاخره مأموريت خود را موفقانه انجام داد. داني جوردان رئيس کميتۀ سازماندهي اين مسابقات در يک نشست خبري گفت: "زمانيکه 20 سال پيش نيلسون منديلا از زندان رها شد، ما رؤياي يک افريقاي جنوبي جديد را در سر مي پرورانديم. اين رؤياي ما در سال 2010 به واقعيت پيوست".

نيلسون منديلا قهرمان ملي اين کشور، که بزودي 92 ساله ميشود، پيش از آغاز مسابقه با همسر خود براي چند لحظه به استديوم آمد و با تکان دادن دست خود بطرف مردم، اداي احترام کرد. منديلا گفت که جريان مسابقه را بعداً در خانه تعقيب ميکند.

گرچه از شش تيم افريقايي که درين مسابقات اشتراک داشتند، تنها گانا توانست بدور يک هشتم راه يابد، اما برگزاري اين مسابقات براي اولين بار در افريقا براي همه کشور هاي اين قاره بسيار پر اهميت بود.

در دور مقدماتي گمان ميرفت که آخرين مسابقات تنها بين تيم هاي امريکاي لاتين صورت خواهد گرفت، اما از دور يک هشتم نهايي ببعد اروپاييان بتدريج رشتۀ موفقيت را از دست آنها گرفتند. گرچه تيم هاي ايتاليا، قهرمان پيشين، فرانسه، نايب قهرمان قبلي، و تيم انگلستان هوارداران خود را مأيوس ساختند، با آنهم مقام هاي اول دوم و سوم به اروپايان تعلق گرفت. تيم آلمان بروز شنبه بر تيم يوروگواي غالب شد و مقام سوم را بدست آورد، و تيم هاي اسپانيا و هالند روز يکشنبه براي کسب مقام اول و دوم با هم مسابقه کردند.

قهرمان اروپا قهرمان جهان هم شد

در استديوم ساکر سيتي شهر يوهانسبورگ بيشتر از 84000 نفر به تماشاي اين مسابقه آمده بودند. ملکۀ اسپانيا در کنار رئيس جمهور افريقاي جنوبي به تماشاي مسابقه نشسته بود. مسابقه را تيم هالند آغاز کرد. هيچيک از اين تيم ها تا کنون لقب قهرماني جهان را بدست نياورده بودند. بازيکنان هردو تيم از همان آغاز شيوۀ تهاجمي داشتند. اما در دقايق اولي توپ بيشتر پيش پاي اسپانيايي ها بود. در دقيقۀ پنجم يک حملۀ عالي اسپانيا را گولکيپر هالند موفقانه دفاع کرد. هالندي ها در برابر قهرمان اروپا بيشتر مجبور ميشدند دفاع کنند.

در دقيقۀ 15 اولين کارت زرد به فان پرزي بازيکن هالندي داده شد. اما يک دقيقه نگذشت که پوژول بازيکن اسپانيايي پس از زدن يک فول کارت زرد گرفت. پوژول همان بازيکن اسپانيايي است که در دور نيمه نهايي تيم آلمان را گول زد و تيم خود را به دور نهايي رساند. سلسلۀ کارت هاي زرد ادامه يافت. در دقيقۀ 21 دو کارت زرد ديگر، يکي به مارک فان بوميلن هالندي و ديگري به سرجو راموس بازيکن اسپانيايي داده شد. پس از هفت دقيقه ده يونگ بازيکن هالندي فول زد. لگد او به سينۀ بازيکن اسپانيايي خورد. معمولاً در چنين حالات کارت سرخ ميدهند، اما او خوش شانس بود که تنها کارت زرد ديد.

نيمۀ اول با هيجان تمام به پايان ميرسيد. در آخرين ثانيه هاي دو دقيقۀ اضافي هالندي ها يک حملۀ قوي را انجام دادند ولي گولکيپر اسپانيا دفاع کرده و توپ را کارنر ساخت. کمي پيشتر از آن يک تماشاچي ميخواست خود را به جام قهرماني برساند، که قبل از آغاز مسابقه در استديوم نمايش داده شد، اما از جانب محافظان متوقف ساخته شد. نيمۀ اول بدون هيچ گولي به پايان رسيد.

در آغاز نيمۀ دوم هم اسپانيايي ها نسبتاً بهتر بازي ميکردند و بيشتر داخل ساحۀ جزايي تيم هالند مي شدند. در دقيقۀ 54 بازهم يک بازيکن هالندي در جلو ساحۀ جزايي خود فول تاکتيکي زد و کارت زرد گرفت. کارت زرد بعدي براي هالندي ها دو دقيقه بعد داده شد. هالندي ها همزمان به حملات شان نيز افزودند و در دقيقۀ 61 مهاجم هالندي در برابر کاسياس گولکيپر اسپانيايي به تنهايي قرار داشت، اما کاسياس اين حمله را دفاع کرد. در دقيقۀ 67 نوبت اسپانيايي ها براي گرفتن کارت زرد بود. کم کم انتظار ميرفت که يکي از بازيکن ها کارت سرخ بگيرد.

هردو تيم بازيکنان تازه نفس را هم وارد ميدان کردند، اما اين هم ظاهراً سودي نداشت. اسپانيايي ها بيشتر وارد ساحۀ جزايي هالند ميشدند، اما هربار بي نتيجه. در دقيقۀ 83 کاسياس گولکيپر اسپانيا حملۀ روبن مهاجم هالندي را دفاع کرد. روبن اعتراض بي اساس کرد و در نتيجه کارت زرد گرفت. اين نهمين کارت زرد درين مسابقه بود.

90 دقيقۀ اصلي به پايان رسيد و تلاش هاي هردو تيم در سه دقيقۀ اضافي هم بي نتيجه ماندند. بازي به 30 دقيقۀ اضافي کشيد.

هيچيک از تيم ها در ترکيب تيم و شيوۀ بازي خود تغييري وارد نکردند. هنوز سه دقيقه نگذشته بود که يک بازيکن اسپانيايي در ساحۀ جزايي تيم هالند فول زده شد، اما داور بجاي شوت پنالتي براي اسپانيا، توپ را به هالندي ها واگذار کرد. در وقت اضافي اسپانيايي ها دست کم سه شانس بزرگ را براي گول زدن از دست دادند. در دقيقۀ 109 هايتينگه بازيکن هالندي باز هم در جلو ساحۀ جزايي خود فول زد و اينبار کارت زرد- سرخ گرفت و از ميدان اخراج شد. پس از دو دقيقه فان دير ويل بازيکن ديگر هالندي کارت زرد گرفت. تلاش اسپانيايي ها بالاخره در دقيقۀ 116 نتيجه داد. اينييستا با گول يک برابر صفر به نفع اسپانيا.

پس از اين گول باز هم يک بازيکن هالندي کارت زرد گرفت. اين نهمين کارت زرد براي هالندي ها تنها در همين مسابقه بود. دو دقيقه قبل از ختم مسابقه يک بازيکن اسپانيايي هم بخاطر معطل ساختن توپ کارت زرد گرفت. در گذشته هيچگاهي در يک مسابقه 14 بار کارت نشان داد نشده است.

هالندي ها تا آخرين ثانيه ها براي مساوي ساختن نتيجه تلاش بيهوده کردند. بالاخره پس از 120 دقيقه بازي مسابقه با نتيجۀ يک برابر صفر به نفع اسپانيا تمام شد.

به اين ترتيب اسپانيا در طول تاريخ فوتبال اش براي اولين بار مقام قهرماني جهان را بدست آورد. اسپانيا 60 سال پيش در مسابقات جام جهاني در برازيل در دور نيمه نهايي در برابر سويدن باخته بود و مقام چهارم را بدست آورده بود.

بازيکنان اين تيم جام 2010 را با شادماني در اطراف ميدان فوتبال حمل کردند و يکجا با هواداران شان در استديوم اين پيروزي بي سابقۀ شان را جشن گرفتند. در مادريد پايتخت اسپانيا بيشتر از 150000 نفر در يک جادۀ شهر اين مسابقه را در روي پردۀ بزرگ تماشا ميکردند و پس از پيروزي تيم شان تا دير شب به جشن و شادي پرداختند.

بيلانس

در جمعاً 64 مسابقه:

شمار گول ها: 145

شمار کارت هاي زرد: 246

شمار کارت هاي زرد- سرخ: 8

شمار کارت هاي سرخ: 9

از جمع 29 داور از کشور هاي مختلف 25 داور عملاً در مسابقات سهيم بودند.

مجموع تماشاچيان در استديوم ها: 3178856

صد ها ميليون علاقمند فوتبال در سراسر جهان جريان مسابقات را از طريق رسانه هاي مختلف تعقيب ميکردند.

گفتني است که توماس ميولر بازيکن تيم آلمان، که درين مسابقات جمعاً 5 گول زده است و سه بار هم توپ را براي گول زدن موفقانه آماده کرده بود، لقب "شاه گولزنان" را بدست آورد.

مسابقات جام جهاني در افريقاي جنوبي به پايان رسيد، ديدار بعدي در سطح جهاني: چهار سال بعد در کشور برازيل!

صفي الله ابراهيم خيل

ويراستار رتبيل آهنگ

آگهی