پايان مسابقات جهاني المپيک با 51 مدال براي چين ويک مدال براي افغانستان | آلمان و جهان | DW | 24.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

پايان مسابقات جهاني المپيک با 51 مدال براي چين ويک مدال براي افغانستان

درپايان مسابقات المپيك جمهوري خلق چين با گرفتن ۵۱ مدال طلا در رأس كشورها قرارگرفت۰ پس از چين، ايالات متحده امريکا با ۳۶ مدال طلا درجايگاه دوم قرارگرفته است.

مراسم پایانی مسابقات جهانی المپیک 2008 پیکینگ

مراسم پایانی مسابقات جهانی المپیک 2008 پیکینگ

ورزشكاران آلمانى با همه تلاشهاي شان موفق شدند ۱۶ مدال طلا به دست آورند۰ البته المپيک امسال شگفتي هايي را براي برخي ازکشورها داشت . افغانستان براي اولين باردرتاريخ مسابقات المپيک نخستين مدالش را ثبت نمود. درحالي که کشورهاي ديگربا شمارزيادي ورزشکاران درمسابقات المپيک براي کسب مدال آمده بودند افغانستان صرف با چهارورزشکاردراين مسابقات شرکت داشت، آنهم دو ورزشکاردررشته دوش و دو ورزشکار دررشته ي تکواندو.

به گفته ي غلام رباني رباني رييس فدراسيون تکواندوي افغانستان، حضورافغانستان درمسابقات جهاني 2008 المپيک نيزتفاوت داشت: اين بارتکواندوکاران افغانستان توانسته بودند که با توانايي هاي خود شان به اين مسابقات راه يابند.

روح الله نیکپا گیرنده ای نخستین مدال افغانستان درتاریخ مسابقات المپیک جهان

روح الله نیکپا گیرنده ای نخستین مدال افغانستان درتاریخ مسابقات المپیک جهان

درنتيجه ورزشکاران افغانستان هم با دست پربا مدال روح الله نيكپا تكواندو کارجوان افغانستان ونايب قهرمان مسابقات پيشين آسيا به وطن برگشتند.

رسانه ها ، مردم ومقامات افغانستان با استقبال بي سابقه ازنيکپا به عنوان افتخارافغانستان ياد کرده آن را گرامي داشتند.

المپيک 2008 ازديد سياسي اقتصادي

مسابقات المپيک 2008 پيكنگ را مي توان زير يك مخرج مشترك مثبت وموفق ارزيابى كرد۰

جمهوري خلق چين در بازيهاى المپيک درعرصه ي ورزش نيزتوانايي هاي خود را نشان داد: توانايي حكومت در حفظ نظم و امنيت، در تبارز استعدادهاى انسانى ورزشكارانش كه بيشترين مدالها را بدست آورد، توانايى محدود ساختن عبور و مرور ترافيكى و آنهم در شهر بزرگى چون پيكنگ با تقريباً نفوسى برابر تمام افغانستان و هضم وراكد قرار دادن کارخانه ها براى چندين هفته۰

با اين همه مزايا ۲۹مين مسابقات المپيك در جمهوري خلق چين ،جهان غرب از لحاظ آزادى مطبوعات اين کشور را درحد پايين مي داند وهمواره اين نکته را به رخ چين مي خواهد بکشد۰

اما ارزيابى وجه سياسى و مطبوعاتى المپيک را بطورکل از ۳ وجه بايد ديد:

کشورهاي غربى كه نغاره ي دموكراسى را به صدا در آورده و از رهبرى پيكنگ آزادى كامل بيان را براى ژورناليستان و ورزشكاران تقاضا كرده بودند، كميته بين المللى المپيک كه حكومات را از اعمال فشار و تحريك ورزشكاران برحذر داشته و بنا برملحوظات قابل درك ورزش را از سياست جدا مي داند.

پلیس چین درتامین امنیت مسابقات المپیک نیزموفق بوده است.

پلیس چین درتامین امنیت مسابقات المپیک نیزموفق بوده است.

و بالاخره خود رهبرى جمهوري خلق چين كه نيز بنا بر ملحوظاتي كه بايد براى آن تفاهم مي داشت نمي خواست تا داير شدن بازيهاى بين المللى المپيك باعث بروز عواقب ناگوار در جريان بازي وهم پس از پايان بازيها شود.

زيرا چين كه با يك رشد اقتصادى سرسام آورى در حال رشد و انكشاف و خار چشمى براى غرب و خصوصاً ايالات متحده امريکا است، نمي خواهد با جنبشهاى آزادى خواهانه از كنترول بر آمده روند رشد سريع خود را به اختلال مواجه سازد۰

مصارف المپيک براى دولت پر نفوسترين كشور جهان بالغ بر ۴۳ ميليارد دالر يا به عباره ي ديگر ۴۳ هزار ميليون دالر رقم زده و ثبت شده است۰

با رشد بالغ بر دست کم ۱۰ درصدى كه پيكر غول آساى اقتصاد چين از ۱۰ سال به اينطرف دارد، تمام مصارف المپيک در تناسب با حجم عوايد چين حتى به يك درصد هم نمي رسد۰

آگهی