پايان ماموريت امريکا در عراق چه تاثيري بر جنگ افغانستان دارد؟ | افغانستان | DW | 31.08.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

پايان ماموريت امريکا در عراق چه تاثيري بر جنگ افغانستان دارد؟

ماموريت نظامي ايالات متحده امريکا در عراق به صورت رسمي پايان يافت، اما سرنوشت جنگ افغانستان که پيشتر از آن آغاز شده بود، هنوز روشن نيست.

ماموریت نظامی امریکا در عراق به صورت رسمی پایان یافت

ماموریت نظامی امریکا در عراق به صورت رسمی پایان یافت

31 آگست ماموريت نظامي ايالات متحده امريکا در عراق به پايان رسيد، و در روزهاي اخير هزاران سرباز امريکايي خاک عراق را ترک گفتند، اما حدود 50 هزار سرباز امريکايي تا يک سال ديگر به خاطر بهبودي کامل اوضاع در عراق باقي ميمانند.

تحليلگران معتقد اند که يکي از دلايل به درازا کشيدن جنگ افغانستان و قوتگيري دوباره طالبان، توجه بيشتر امريکا به عراق بوده است. اما ختم ماموريت نظامي امريکا در عراق، چه تاثيري بر جنگ افغانستان ميتواند داشته باشد؟

نجیب محمود، استاد دانشگاه کابل

نجیب محمود، استاد دانشگاه کابل

سيد احمد نجيب محمود، استاد روابط بينالملل در دانشگاه کابل ميگويد: «همان طور که [شروع] جنگ عراق تاثير مستقيم روي مسايل افغانستان گذاشت، پايان جنگ [عراق] هم ميتواند تاثير مستقيم روي جنگ افغانستان داشته باشد".

او معتقد است که پايان ماموريت ايالات متحده در عراق به امريکاييها فرصت ميدهد که به يک جبهه متمرکز گردند، مبارزه عليه تروريسم در افغانستان.

در هفتههاي پيشرو با رسيدن واحدهاي باقي مانده 30.000 سرباز اضافي امريکايي به افغانستان، شمار نيروهاي بينالمللي در افغانستان به 150.000 ميرسد. با اين وجود، در افغانستان خشونتها بيشتر شده است و در کشورهاي غربي، حمايت از جنگ افغانستان کاهش يافته است.

محمود به اين باور است که با ختم ماموريت نظامي ايالات متحده امريکا در عراق، انتقاد افکار عمومي ايالات متحده از حکومت اين کشور در مورد فرستادن نيروهاياش به جنگ افغانستان، کمتر ميشود.

شاه حسین مرتضوی، روزنامه نگار در کابل

شاه حسین مرتضوی، روزنامه نگار در کابل

شاه حسين مرتضوي، روزنامه نگار در کابل، با آن که پايان جنگ امريکا در عراق را موفقيتآميز نميداند، معتقد است که بعد از ختم جنگ عراق ايالات متحده امريکا بر جنگ افغانستان تمرکز خواهد کرد.

او ميگويد بحران هنوز هم درعراق شديد است وهمسايههاي عراق نيز به عراق پس از امريکا چشم دوخته اند.

جنرال ديويد پتريوس، فرمانده عمومي نيروهاي ناتو در افغانستان شهرتاش را ماموريت عراق کسب کرده است. بسياري به اين باور اند که او از تجربه عراق در افغانستان استفاده خواهد کرد. ايجاد پليس محلي براي مبارزه با طالبان، نشانهاي از اين تلاشها دانسته ميشود.

اما محمود ميگويد: «جنگ عراق با (جنگ) افغانستان کاملا متفاوت است». او ميافزايد با وجود تفاوتهايي که ميان عراق و افغانستان وجود دارد، از تشابههاي فرهنگي و مذهبي هر دو کشور ميشود در جنگ افغانستان نيز استفاده کرد.

امين بهراد، کابل

ويراستار: فرهمند

آگهی