پايان دوران کارجنرال دان مک نيل فرمانده امريکايي نيروهاي آيساف درافغانستان | افغانستان | DW | 03.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

پايان دوران کارجنرال دان مک نيل فرمانده امريکايي نيروهاي آيساف درافغانستان

جنرال دان مک نيل به مدت 16 ماه فرمانده آيساف در افغانستان بود. حال او اين سمت را به هموطن 61 سالۀ اش جنرال دِيوِيد مک کِيرنان واگذار مي کند.

جنرال دان مک نیل فرمانده امریکایی نیروهای آیساف ترازنامه مثبی ازدوران کارش ارائه داد

جنرال دان مک نیل فرمانده امریکایی نیروهای آیساف ترازنامه مثبی ازدوران کارش ارائه داد

باري جنرال دان مک نيل وظايف آيساف درافغانستان را چنين تعريف کرده است:

"من معتقدم که آنچنان که ناتو مي گويد، ما در اين جا هستيم که به مردم افغانستان کمک نماييم تا به پاي خود بياستند، به امنيت دوام دار و ثبات دست يابند."

اما واقعيت اين است در زمان رياست مک نيل بر نيروهاي بين المللي ايساف، حملات شورشيان در کشور افزايش يافته است. قبل از همه در جنوب در مرز با پاکستان، آنجا که اسلاميست هاي جنگجو در مناطق نيمه خود مختار قبايلي، از پايگاه و پناهگاه هاي مطمئن برخوردار اند و از آنجا به افغانستان نفوذ مي کنند.

به اين دليل مک نيل با نگراني تماشا مي کند که حکومت پاکستان با اين اسلاميست هاي افراطي در بارۀ توافق صلح مذاکره مي کند. او در بارۀ نتايج اين اين مذاکرات مي گويد:

"تجارب و آگهي هاي سالهاي اخير ما نشان مي دهند: آنگاه که مذاکرات با افراطي ها صورت مي گيرد، به خصوص آنگاه که موافقه صلح با افراطي ها صورت گيرد، بلافاصله تعداد اعمال قهري و خشونت در مرز هاي افغانستان افزايش مي يابد."

در چند ماه اخير ما شاهد يک چنين افزايش اعمال قهر آميز بوده ايم. جنرال هنس لوتر

دوم روزي، آمر نيرو هاي آيساف پيشروي تروريست ها را چنين توصيف مي کند:

"شورشيان از پاکستان مي آيند، آنها در آنجا موضع گيري مي کنند، به اعمال مسلحانه دست مي زنند و در آنسوي مرز ناپديد مي گردند، بدون آنکه به آنان اتفاقي بيفتد. و اين امر طبعا ً که در دراز مدت بسيار سرور آور نيست."

نظر به قضاوت جنرال مک نيل، اعمال تروريستي سال ها ادامه خواهند يافت، در صورتي که پاکستان عليه قرار گاه ها پناهگاه هاي اسلاميست هاي افراطي در خاک خود اقدامي نکند، آنجا که شورشيان تروريست هاي بيشر را به خود جلب مي کنند و آنان را آموزش مي دهند. آِيساف صلاحيت اين را ندارد که بر مواضع دهشت افگنان جنگجو حمله کنند که در داخل افغانستان واقع نيستند. به اين دليل مک دانيل خواهان همکاري هاي بيشترکشور هاي همسايه براي اعادۀ صلح در افغانستان است. او در اين باره مي گويد:

"من معتقدم که تمام شش کشور همسايۀ افغانستان يک نقش کليدي را به عهده گيرند، تا امنيت و ثبات را در افغانستان تثبيت کنند."

با وجود انکه نيرو هاي آيساف در حال حاضر متشکل از 52000 سرباز اند، اما از نظر مک نيل که دوران فرماندهي اش پايان يافته است، بسيار کم اند. جنرال هنس لوتر دوم روزي،قوماندان نيرو هاي آيساف نيز اين نظر مک دانيل را تاييد مي کند. اين که چه تعداد کشور ها به چه تعداد سرباز اضافي به افغانستان اعزام مي دارند، تا هنوز مشخص نشده است. دوم روزي در اين باره مي گويد:

"اما به صورت خاص درمناطق بسيار مهم به آن فکرمي شود که نيروهاي تقويت کننده نظامي ازکشورهايي مي آيند که درآنجا سربازدارند. مطمئناً دراينجا پاي آلمان نيز مطرح مي باشد.".

آگهی