پايان جشنواره بين المللي برليناله | آلمان و جهان | DW | 22.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

پايان جشنواره بين المللي برليناله

جايزه ي خرس طلايي بعد از گذشت ۴۶ سال بار ديگر به فيلم ”توپ عسل” از تركيه به كارگرداني سميع كپلان اغلو تعلق گرفت و جايزه خرس نقره را رمان پولانسكي به عنوان بهترين كارگردان كمايي كرد.

پايان جشنواره ي بين المللي ۲۰۱۰ برليناله

پايان جشنواره ي بين المللي ۲۰۱۰ برليناله

ورنر هرسوگ، فيلم ساز آلماني و يكي اعضاي داوران اين جشنواره اعلام كرد:

”جايزه ي خرس طلايي ... به فيلم توپ عسل تعلق مي گيرد ... كف زدن ها”

بعد از گذشت ۴۶ سال بار ديگر يك فيلم از تركيه موفق به دستيابي جايزه ي خرس طلايي شد! با فيلم ”توپ عسل” به كارگرداني سميع كپلان اغلو، اين جشنواره با چهره ي لطيف، پرانديشه و چشمان گرد بوراالتاس، كودك هشت ساله آشنا شد كه يك كودك كمرو را به نمايش مي گذارد. اين كودك در دور افتاده ترين نقطه ي شمال غرب تركيه رشد مي يابد‌، در ميان جنگل ها، سبزه زار ها‌، مه و باران با‌ مادر زيبا و خاموش و پدرش كه زنبور عسل تربيه مي كند. اين كودك با رخداد وحشتناكي روبرو مي شود، زيرا يك روز پدرش از يكي از قدم زدن هاي معمولي اش ديگر به خانه بر نمي گردد.

جايزه خرس نقره ي برليناله به بهترين كارگردان، رمان پولانسكي تعلق گرفت كه در خانه اش در سويس تحت مراقبت قرار دارد. بازي گران اصلي فيلم او پيرس بروسنان و ايوان مك گريگر نيز در جشنواره شركت نكرده بودند. به عوض آن توليد كنندگان فيلم جايزه را متقبل شدند و اين پيام رمان پولانسكي را قرائت كردند:

جايزه ي خرس طلايي به فيلم ”توپ عسل” از تركيه به كارگرداني سميع كپلان اغلو تعلق گرفت

جايزه ي خرس طلايي به فيلم ”توپ عسل” از تركيه به كارگرداني سميع كپلان اغلو تعلق گرفت

”حتي اگر مي توانستم، نمي آمدم. زيرا پيش از اين زماني كه به يك جشنواره ي ديگر آمدم تا جايزه را به دست گيرم، پايان كارم به زندان كشيد.”

جايزه براي هنر پيشه هاي جشواره برليناله به فيلم هاي كشور هاي جاپان و روسيبه تعلق گرفت. شينوبو تراجيما در فيلم جاپاني نقش زني را بازي مي كند كه از شوهربه شدن زخمي شده اش در جنگ ميان جاپان و چين با كمال عشق و محبت غمخواري و پرستاري مي كند. دو هنرپيشه ي تا به حال غير ناشناخته روسي گريگوري دوبريگين و سرگي پوسكپاليس به عنوان بهترين هنر پيشه ها در فيلم جنايي و رواني به نام ”من چگونه اين تابستان را سپري كردم” مشتركاً جريزه دريافت كردند. جايزه بزرگ داوران اين جشنواره را فلوريان سربان از رومانيا براي فيلم دراماتيك در باره ي زندگي نوجواني را كمايي كرد. نام اين فيلم ”اگر بخواهم سوت بزنم، سوت مي زنم”. سه فيلم آلماني كه در اين رقابت هنري اشتراك داشتند، جايزه هاي اصلي را كمايي نكردند.

نقد كنندگان فيلم در اين ۶۰ امين جشنواره ي برليناله در مجموع چندان راضي نبودند. اما به نظر مي رسد كه تماشا كنندگان از اين جشنواره لذت برده اند. فروش حدود ۳۰۰ هزار تكت‌ ركارد جديد براي جشنواره امساله ي برليناله است.

بارتليك/مبلغ

ويراستار: ملك

آگهی