پايان اجلاس سران گروه 20 درپيتسبرگ | آلمان و جهان | DW | 26.09.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

پايان اجلاس سران گروه 20 درپيتسبرگ

اجلاس سران "گروه بيست" در شهر پيتسبرگ ايالات متحدۀ امريکا به پايان رسيد. بيست کشور نيرومند اقتصادي اصلاحاتي را در نظام مالي جهان وارد آوردند.

کنفرانس پترسبرگ درامریکا پایان کار گروه 8 واحتمالاً مقدمه ء یک حکومت اقتصادی جهانی خواهد بود

کنفرانس پترسبرگ درامریکا پایان کار گروه 8 واحتمالاً مقدمه ء یک حکومت اقتصادی جهانی خواهد بود

بانک ها بايد هرچه بيشتر تدابير پيشگيرانه اتخاذ نمايند. درآمد منيجر ها يا کارفرمايان بايد بر اساس يک قانون تنظيم گردد. برنده گان سومين اجلاس گروه بيست طي يک سال، کشور هاي نوخاستۀ صنعتي اند.

همه کشور ها در آستانۀ سقوط قرار داشتند. ميليون ها انسان در سراسر جهان کار خود را از دست دادند. وفور و توانگري کاهش عظيمي يافت. اين يک "بحران قرن" بود. اما اين بحران يک خوبي را در قبال داشت، و آن اينکه جهان را کمي بهم نزديک تر ساخت. اين مسأله را در اجلاس دو روزۀ پيتسبرگ ميشد مشاهده کرد.

شاید سران دولتها هریک بخواهند که پیروزی پترسبرگ را بخود نسبت دهند. اما مشکلات واقعی اقتصادی مجالی برای این تصور نخواهد داد

شاید سران دولتها هریک بخواهند که پیروزی پترسبرگ را بخود نسبت دهند. اما مشکلات واقعی اقتصادی مجالی برای این تصور نخواهد داد

ديگر هشت کشور بزرگ صنعتي موسوم به "گروه 8" به تنهايي تصميم گيرندۀ اصلي نيستند. اين گروه در اجلاس کنوني در پيتسبرگ ايالات متحدۀ امريکا، در هنگام صرف طعام شام عملاً از بين رفت. حکومت جديد اقتصاد جهاني اکنون به ميز هاي بزرگترري نياز دارد. فورمول جديد سحرآميز براي رشد پايدار اقتصاد از حالا ببعد "گروه 20" نام دارد. مثلاً هندوستان، چين و يا برازيل از جمله کشور هاي اند که خود شان علت ايجاد بحران نبوده اما با نيروي خود براي غلبه بر اين بحران کمک کردند. اکنون اين کشور ها در يک سطح با کشور هاي پيشرفتۀ صنعتي قرار داده شدند.

در شهر پيتسبرگ پايان اين بحران اعلام گرديد، و تدابيري اتخاذ شد تا در آينده در برابر بحران هاي مشابه آمادگي بهتر وجود داشته باشد. براي بانک ها هم روز هاي پردرآمد ديگر بپايان رسيده اند. در نظام بانکي زماني بخاطر موفقيت پاداش داده خواهد شد که واقعاً هم موفقيتي بدست آمده باشد. از سوي ديگر بانک ها سرمايۀ خود را بايد افزايش بدهند تا ديگر با پول جمع آوري شده فعاليت هاي تجاري خود را پيش نبرند.

سوالی که این خانم درپارچه زرد نوشته است ، یعنی چرا تنها گروه 20 سوالی است که برای همه جهان وجود دارد وهنوزپاسخ نیافته است

سوالی که این خانم درپارچه زرد نوشته است ، یعنی " چرا تنها گروه 20" سوالی است که برای همه جهان وجود دارد وهنوزپاسخ نیافته است

طبعاً در پيتسبرگ هر کسي تلاش ميکرد که موفقيت اين اجلاس سران را به خود نسبت بدهد، اما زمان بسيار جدي تر از آنست که چنين بازي ها صورت بگيرند. تنها در واکنش پر هيجان بانک هاي جهان هم ميتوان مشاهده کرد که تصاميم اجلاس سران در پيتسبرگ تا چه اندازه در مسير درست اند. اين بانک ها از کاهش مفاد شان در آينده به هراس افتاده اند و خواستار اصلاحات ملايمتري گرديده اند.

طبعاً مصوبۀ نهايي اين اجلاس سران، تا زماني که عملي نگردند، کاغذي بيش نخواهد بود. اما اينبار براي هر اقدامي که در نظر گرفته شده است، ميعاد زماني مشخص شده است.

انگلا مرکل صدراعظم آلمان از اين اجلاس سران در پيتسبرگ يکبار ديگر بخاطر مبارزات انتخاباتي اش استفاده کرده و بر موضعگيري اش پيرامون اقتصاد جهاني تأکيد کرد. اما براي طرح مرکل در رابطه با ماليات بازار مالي گوش شنوايي وجود نداشت.

گروه 20 در سه جلسه، طي ده ماه، موفق گرديد يک ادارۀ قابل پذيرش بحران را روي پا استوار سازد.

هنريک بويهمه/ صفي ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم