پانزده هزار پولیس باسواد می شوند | افغانستان | DW | 01.10.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

پانزده هزار پولیس باسواد می شوند

وزارت داخله افغانستان دومین دور سوادی آموزی برای سربازان پولیس را آغاز کرد. در این دور قرار است بخشی از 70 هزار پولیس بی سواد، برنامه های آموزشی و سواد آموزی را سپری کنند.

نیرو های پلیس افغان در حال آموزش

نیرو های پلیس افغان در حال آموزش

این برنامه بیش از سه میلیون دالر هزینه خواهد داشت و دولت جاپان آن را از طریق یونسکو، یا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمام ملل متحد، در اختیار وزارت داخله افغانستان قرار می دهد. ایوب سالنگی معین ارشد وزارت داخله در کنفرانسی که روز سه شنبه (9 میزان 1392) در کابل برگزار شده بود گفت، پولیس برای تامین ارتباط نزدیک با مردم باید سواد داشته باشد.

سالنگی گفت: «پولیس ما امروز از کمیت به طرف کیفیت در حرکت است. ما در مرحله مسلکی سازی پولیس قرار داریم و برنامه مردمی شدن پولیس جریان دارد. در چنین شرایط پولیس ما نیاز به پرسونل باسواد، تعلیم یافته و مسلکی دارد.»
مقام ها در وزارت داخله می گویند بی سوادی پولیس چالش بزرگی در برابر مسلکی شدن این نیروها است و سربازان بی سواد قادر به انجام مأموریت های که به آن ها داده می شود، نیستند.

در اولین دور آموزشی، 23 هزار تن از سربازان پولیس با سواد شده اند و در دور دوم قرار است 15 هزار سرباز دیگر پولیس تا دو سال آینده، با سواد شوند. بر اساس اظهارات مقام های وزارت داخله تاکنون 9 میلیون دالر برای با سواد شدن سربازان پولیس مصرف شده است. پاولو فونتانی رییس یونسکو در کابل در این کنفرانس گفت: با تطبیق برنامه سواد آموزی، سربازان پولیس می توانند بنویسند و بخوانند و با سواد شدن پولیس نقش بسیار مهمی در تطبیق بهتر قانون دارد.
قرار است سربازان بی سواد پولیس تا صنف سوم مکتب، با سواد شوند.

محمد وکیل اکبری سرپرست معینیت اداری وزارت داخله گفت که برنامه های متعددی برای بهبود تعلیم و تربیه پولیس در حال تطبیق شدن است: «اکثر کورس هایی ارتقای ظرفیت را ما در داخل و خارج از کشور راه اندازی کرده ایم. دور سوم است که ما پولیس را به ترکیه می فرستیم و همچنین در داخل افغانستان نیز تعلیم و تربیه جریان دارد.»

این مقام وزارت داخله تاکید کرد که باید پولیس نقش اصلی اش را که تطبیق قانون است، ایفا کند. او گفت که در حال حاضر پولیس در خط مقدم جنگ علیه تروریزم قرار دارد. وزارت داخله مجله ها و ماه نامه هایی را چاپ و نشر می کند که هدف آن جلوگیری از فراموش شدن آموزش هایی است که سربازان بی سواد در کورس ها فرا می گیرند.

DW.COM

آگهی