پارلمان جدید آلمان افتتاح شد | آلمان و جهان | DW | 22.10.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

پارلمان جدید آلمان افتتاح شد

در هژدهمین دور بوندس تاگ یا پارلمان آلمان فدرال، نمایندگان پارلمان جدید آلمان فدرال برای اولین بار گردهم آمدند. به این ترتیب زمان حکومت پیشین به رهبری صدراعظم مرکل رسماً پایان یافت.

پارلمان آلمان

پارلمان آلمان

طبق معمول نخستین نشست نمایندگان پارلمان جدید آلمان فدرال در آغاز دوران قانون گذاری که توسط کهن سال ترین نماینده ا فتتاح می شود، این بار توسط هاینس ریسنهوبر از حزب دموکرات مسیحی آلمان افتتاح شد.

موضوع مهم در نشست 631 نماینده، انتخاب ریاست پارلمان جدید آلمان فدرال است. این بار نیز انتخاب نوربرت لامرت، سیاست مدار حزب دموکرات مسیحی آلمان در این مقام خیلی مطمئن به نظر می رسد. این شخص در دوره های پیشین قانون گذاری فراتر از مرز های حزبی به دلیل صلاحیت کاری اش مورد تقدیر قرار گرفت.

احزاب متحد سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی با حزب سوسیال دموکرات آلمان با درنظرداشت ایتلاف بزرگ شمار معاونان رییس پارلمان آلمان را به شش تن افزایش دادند. هردو جناح می خواهند در آینده هریک دو نماینده برای رییس پارلمان نوربرت لامرت داشته باشند.

نخستین نشست پارلمان آلمان، 22 اکتبر 2013

نخستین نشست پارلمان آلمان، 22 اکتبر 2013

حزب چپ آلمان و سبز ها که هر کدام یک مقام معاونیت دارند، اعتراض کردند. گریگور گیزی، رییس جناج چپ، احزاب متحد و سوسیال دموکرات را متهم به خودسری کرد. حزب سبز ها از توسعه غیر قابل پذیرش ریاست پارلمان آلمان سخن گفت کرد.

اما احزاب متحد سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی با حزب سوسیال دموکرات آلمان در مورد حقوق اقلیت ها در پارلمان آلمان نرمش نشان دادند. حزب چپ آلمان و سبز ها در یک ایتلاف بزرگ باهم خیلی ضعیف هستند، مثلاً در مورد تشکیل یک کمیسیون بررسی و یا ارایه شکایت در محکمه عالی آلمان فدرال.

احزاب متحد سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی در پارلمان جدید با 311 کرسی، بزرگترین جناح پارلمانی را تشکیل می دهند. حزب سوسیال دموکرات آلمان به عنوان قوی ترین نیرو، 193 کرسی و چپی ها 64 کرسی و سبزها 63 کرسی دارند.

رییس جمهور حکومت پیشین را سبک دوش کرد

تشکیل پارلمان جدید آلمان به زمان حکومت پیشین احزاب متحد سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی و حزب دموکرات آزاد آلمان رسماً پایان می دهد. یواخیم گاوک، رییس جمهور کشور به روز سه شنبه سند پایان حکومت پیشین را به انگلا مرکل صدراعظم و وزرای احزاب ایتلافی پیشکش کرد.

اما حکومت پیشین تا توافق احزاب برای تشکیل حکومت جدید ایتلافی به کار ادامه می دهد. این امر برای وزاری حزب دموکرات آزاد آلمان نیز ا عتبار دارد که در پارلمان جدید نماینده ندارد.

اما احزاب متحد و حزب سوسیال دموکرات آلمان می خواهند مذاکرات شان را برای تشکیل حکومت جدید ایتلافی از سرگیرند. هدف آنها این است تا فرا رسیدن عید کریسمس در مورد قرار داد ایتلاف برای حکومت جدید به توافق برسند.

برای تایید قرار داد ایتلاف توافق اعضای حزب سوسیال دموکرات آلمان تعیین کننده است. تا 75 سیاست مدار از احزاب متحد و حزب سوسیال دموکرات آلمان قرار است در این مذاکرات شرکت کنند.

DW.COM

مطالب مرتبط

آگهی