پارلمان اروپا رییس جدید انتخاب کرد | آلمان و جهان | DW | 17.01.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

پارلمان اروپا رییس جدید انتخاب کرد

مارتین شولتس، عضو حزب سوسیال دموکرات های آلمان روز سه شنبه به عنوان رییس جدید پارلمان اروپا انتخاب شد. او گفته است که در دو و نیم سال ریاست، کارهای زیادی را انجام خواهد داد.

مارتین شولتس به عنوان رییس جدید پارلمان اروپا انتخاب شد

مارتین شولتس به عنوان رییس جدید پارلمان اروپا انتخاب شد

مارتین شولتس پیش از انتخابات در پارلمان اروپا توضیح داد که می خواهد در مقایسه با رییس کنونی پارلمان اروپا، این مقام را سیاسی تر سروسامان دهد. او در نظر دارد که به عنوان رییس از پارلمان اروپا نه تنها در حوزه عامه نمایندگی کند، بلکه آن را در برابر نهادهای دیگری مانند کمیسیون اروپا، نمایندگان شورای وزرا، حکومت ها، روسا و اعضای دولت ها تقویت کند.

رییس پارلمان اروپا همراه با رییس شورای اتحادیه اروپا، تجویزات و دستور عمل ها را امضا می کند. در کنار رییس پارلمان اروپا، یک ریاست دیگر قرار دارد. این ریاست مسوول امور اداری و بودجه پارلمان است.

ریس پارلمان اروپا همراه با روسای شش جناح دیگر پارلمان، نشست های مربوط به خط مشی روز را دایر می کنند. مارتین شولتس چندی پیش در مصاحبه ای با یک روزنامه توضیح داد: «پارلمان اروپا یگانه نهاد اتحادیه اروپا است که مستقیماً انتخاب می شود و من از این امر صلاحیت های وسیع برای سیاست در اتحادیه اروپا را نتیجه گیری می کنم، آنهم برای بخش هایی که روسای حکومت ها آن ها را مربوط کار های شان تلقی می کننند».

او اعلام کرد که در نشست بعدی اتحادیه اروپا، بدون آن که از او دعوت شود، در کنار روسای حکومت های کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد بود.

شولتس گفته است که می خواهد پارلمان اروپا را تقویت کند

شولتس گفته است که می خواهد پارلمان اروپا را تقویت کند

مارتین شولتس که تا به حال رییس جناح حزب سوسیال دموکرات آلمان در پارلمان اروپا است، به دلیل توانایی اش در بحث و مجادلات سیاسی شهرت دارد.او به خاطر اظهارات بی پرده اش، از سال ها به این طرف، در نزد رسانه ها محبوب است.

مارتین شولتس که مدتی شغل کتاب فروشی داشت، موفقیت های زیاد سیاسی را نیز پشت سرگذاشته است. او 19 ساله بود که عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان شد. مدت ده سال شهردار ورسلین در شهر آخن آلمان بود. او از سال 1994به بعد، عضو پارلمان اروپا شد و از سال 1999 به این سو، عضویت هیات مدیره حزب سوسیال دموکرات آلمان را دارد. شولتس از سال 2004 به این سو، رییس جناح سوسیال دموکرات ها در پارلمان اروپا است. مقام ریاست پارلمان اروپا نقطه اوج موفقیت های سیاسی این مرد 56 ساله خواهد بود.

دو جناح بزرگ پارلمان اروپا، یعنی فراکسیون حزب مردم اروپا و اتحاد مترقی سوسیالست ها و دموکرات در پارلمان اروپا، در رابطه با مقام رییس پارلمان، به این توافق رسیده اند که در نیمه اول دوره قانون گذاری، نماینده یکی از دو جناح و در دور دوم نماینده جناح دیگر این مقام را به عهده می گیرد.

راخل گیست/ مبلغ

ویراستار: فرهمند

DW.COM