پارلمان اروپا امروز 50 ساله شد | آلمان و جهان | DW | 15.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

پارلمان اروپا امروز 50 ساله شد

اين پارلمان هم اکنون تصويب قوانين اروپايي و نظارت دموکراتيک بر ديگر نهادها و کنترول بودجۀ اتحاديۀ اروپا را در دست دارد.

نمایی از ساختمان پارلمان اروپایی

نمایی از ساختمان پارلمان اروپایی

پارلمان اروپا که ازتقريباً 500 ميليون نفر نمايندگي ميکند و مقر آن در شهر اشتراسبورگ فرانسه و در بروکسل پايتخت بلجيم است.

50 سال قبل به تاريخ نزدهم ماه مارچ 1958 ميلادي نمايند گان پارلمانهاي اروپايي که درآن زمان بدان رسماً مجمع نمايندگان پارلمان اروپايي گفته مي شد، دراشتراسبورگ جهت اجلاس موسس اجتماع نمودند.

گرچه اين نمايندگان از کشورهاي مختلف هنوز موقف وکلاي پارلمان اروپا را نداشتند با آن هم اجلاس عمومي سال 1962 تصميم گرفت که اين مجلس عمومي نمايندگان را پارلمان اروپا بنامد.

نمايندگان اين پارلمان درآغاز از پارلمان هاي شش کشور و از سال 1973 به بعد از نه کشور عضو فرستاده مي شدند.از سال 1979 ميلادي به اين طرف نماينده گان اروپا هر پنج سال با آراي مستقيم مردم انتخاب ميشوند.

رييس فعلي پارلمان اروپا هانس گيرت پوترينگ آلماني، سياستمدار حزب دموکرات مسيحي است.پارلمان اروپا براي مردم آن شکل ولسي جرگه را دارد و در پهلوي شوراي اتحاديۀ اروپا حيثيت شوراي دولت هاي اروپايي را داراست. با آنکه اين پارلمان به مراتب از پارلمان هاي اکثريت کشورهاي عضو از صلاحيت هاي کمتري برخوردار است اما نقش مهمي را در کنترول بر کميسيون اتحاديۀ اروپا ايفا مي کند.مثلاً اين پارلمان توانايي و ظرفيت افراد را قبل از تعيين شدن آنها به عنوان کميسار اتحاديۀ اروپا بررسي مي کند.

پارلمان اتحاديه اروپا پس از 50 سال از قدرت و تاثير گسترده اي برخوردار است.

اين پارلمان هم اکنون تصويب قوانين اروپايي و نظارت دموکراتيک بر ديگر نهادها و کنترول بودجۀ اتحاديۀ اروپا را در دست دارد.

آگهی