پارلمان آلمان کمک مالی به اسپانیا را تایید کرد | آلمان و جهان | DW | 20.07.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

پارلمان آلمان کمک مالی به اسپانیا را تایید کرد

پارلمان جمهوری فدرالی آلمان روز پنج شنبه کمک مالی به اسپانیا را تایید کرد تا بانک های این کشور از ورشکستگی نجات یابند. اسپانیا از اتحادیه اروپا خواستار قرضه برای نجات بانک هایش شده بود.

جناح پارلمانی حزب سوسیال دموکرات آلمان قبل از تایید کمک مالی برای نجات بانک های اسپانیا به مذاکرات بیشتر تاکید داشت، به همین دلیل نیز نشست ویژه پارلمان آلمان چندین بار به تعویق افتاد.

کمک مالی برای نجات بانک های اسپانیا در میان بیشتر احزاب آلمانی مورد مناقشه است. بعضی از نمایندگان جناح های حکومت در پارلمان نیز قبل از نشست ویژه اعلام کرده بودند که علیه بسته کمکی برای بانک های اسپانیا رای خواهند داد.

به همین دلیل نیز حکومت به توافق بیشتر گروه اپوزیسیون در پارلمان برای طرج بسته نجات کمکی برای اسپانیا نیاز داشت. ولفگنگ شویبله، وزیر مالیه آلمان تدابیر نجات را در برابر ناباوری های زیاد بازارهای مالی در برابر کشور های اتحادیه اروپا توجیه کرد.

این کمک پولی به بانک های اسپانیا پرداخته می شود.

این کمک پولی به بانک های اسپانیا پرداخته می شود.

بانک ها باید پول دریافت کنند

بانک های اسپانیا قرار است در سال های بعدی در مجموع 100 میلیارد یورو دریافت کنند. بخش اول با 30 میلیارد یورو، باید قبل از پایان ماه جولای در اختیار اسپانیا قرار داده شود. سهم آلمان از مجموع بسته نجات، 29 میلیارد یورو است که پارلمان آلمان باید اجازه پرداخت آن را تصویب کند.

با کمک مالی به اسپانیا، دولت های اتحادیه اروپا برای نخستین بار مبالغ پولی را در اختیار این کشور قرار می دهند که هدف آن نباید حمایت از بودجه دولتی باشد. این پول ها باید از طریق صندوق ثبات اروپایی (ای اف اس اف) در اختیار بانک های اسپانیا قرار گیرند.

بانک های اسپانیا با مشکلات زیاد درگیر هستند، چون آنها در رابطه با بحران املاک، بیهوده منتظر قرضه های بی شماری می باشند. بدون قرضه های کوتاه مدت، بانک های زیاد اسپانیا ورشکست می شوند.

برخلاف تخصیص قرضه به یونان، ایرلند و پرتگال، پول های کمکی به حکومت اسپانیا داده نمی شود. به این دلیل نیز دادن قرضه ها با پیش شرط هایی برای کنترول اصلاحات زیرساختی و برنامه های صرفه جویانه از جانب حکومت وابسته نمی شوند. درست به همین دلیل تایید کمک به اسپانیا در حکومت آلمان نیز برای مدت زیادی مورد منازعه بود.

ولفگنگ شویبله، وزیر مالیه آلمان

ولفگنگ شویبله، وزیر مالیه آلمان

این پول به صورت مستقیم به بانک ها پرداخت نمی شود، بلکه باید از طریق یک صندوق دولتی در امور بانک ها (F.R.O.B) انجام یاید که در برابر اتحادیه اروپا به عنوان گیرنده قرضه ها اعتبار دارد.

شویبله در این مورد با تاکید گفت: "اسپانیا این درخواست را کرده است. اسپانیا پول دریافت می کند و اسپانیا نیز به عنوان یک دولت، ضمانت برای این کمک ها را متعهد می شود". وزیر مالیه آلمان از تلاش های اصلاحات مالی حکومت اسپانیا در زمینه غالب آمدن بر بحران ابراز رضایت کرد.

فرانک اشتاین مایر، رهبر جناج حزب سوسیال دموکرات آلمان در پارلمان در مورد توافق به بسته نجات کمکی برای بانک های اسپانیا گفت که اکثریت جناح پارلمانی او به این دلیل به بسته کمکی توافق کرده اند که در صورت عدم تایید کمک، زیان های آن فاجعه بار خواهد بود.

بولینگر/ مبلغ

ویراستار: فرهمند

DW.COM

آگهی