يک پيشرفت تاريخي در راه جهان بدون سلاح اتومي | آلمان و جهان | DW | 30.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

يک پيشرفت تاريخي در راه جهان بدون سلاح اتومي

کنفرانس ملل متحد براي کاهش تسليحات در ژنيو، که از دوازده سال بدينسو به کدام پيشرفت قابل ملاحظه اي نايل نگرديده بود، بروز جمعه به يک وحدت اساسي پيرامون اقدامات بعدي درين راستا دست يافت.

نمایندگان پنج عضو دایمی شورای امنیت وهم کشورهایی چون ایران وکوریای شمالی ازاین اقدام تاریخی استقبال کردند

نمایندگان پنج عضو دایمی شورای امنیت وهم کشورهایی چون ایران وکوریای شمالی ازاین اقدام تاریخی استقبال کردند

نماينده گان 65 کشور روي يک "برنامۀ کاري" براي کاهش تسليحات اتمي در سراسر جهان به توافق رسيدند. ديپلمات ها اين تصميم را يک "پيشرفت تاريخي" خوانده اند.

درين برنامۀ کاري گام هاي عملي درنظر گرفته شده اند تا روند کاهش سلاح هسته اي بتدريج و به صورت سيستماتيک و به اساس يک قانونمندي توسعه يافته و بالاخره به محو کامل اين سلاح بيانجامد. همزمان با آن قرار است توليد مواد قابل تجزيه، مانند پلوتونيم و يورانيم غني ساخته شده، که ميتوانند در ساختن سلاح هسته يي بکار برده شوند، منع قرار داده شوند. اين مسأله در نتيجۀ يک "پيشنهاد سازش" از جانب الجزاير و ديگر کشور هاي فاقد سلاح اتمي زمينه سازي شده بود.

همه پنج عضو دايمي شوراي امنيت ملل متحد، چين، فرانسه، بريتانيا، روسيه و ايالات متحدۀ امريکا، و در کنار آنها هندوستان، پاکستان و ايران با اين برنامۀ کاري موافقت کردند. کورياي شمالي، که در طي يک هفتۀ اخير دوبار آزمايش اتمي را انجام داده و موج اعتراضات را در سراسر جهان دامن زده است، نيز حمايت خود را از اين برنامۀ کاري اعلام کرد. يک عضو هيئت کورياي شمالي درين کنفرانس گفت که کشورش موافقت خود را اعلام کرده تا اين کنفرانس بتواند به کار پراهميتش آغاز کند.

ادريس جزايري سفير الجزاير و رئيس کنفرانس از همه پنج عضو دايمي شوراي جهاني امنيت بخاطر حمايت شان از اين برنامۀ کاري سپاسگزاري کرد.

کنفرانس ژنيو براي کاهش تسليحات مربوط به دفتر ملل متحد در ژنيو ميشود که در سال 1979 به عنوان ديوان مذاکرۀ جامعۀ بين المللي در مسايل کاهش تسليحات بنيان گذاشته شد. اين ديوان پس از منع قرار دادن توليد سلاح هسته يي در اواسط سال هاي نود ميلادي، تا کنون به هيچ پيشرفت قابل توجهي دست نيافته بود.

بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحدۀ امريکا از توافقات جديد کنفرانس ملل متحد براي کاهش تسليحات ستايش کرد. اوباما بروز جمعه گفت: "اين تصميم نشان ميدهد که همه آماده هستند مشترکاً در اين راه گام بگذارند". اوباما همچنان همکاري خود را با کشور هاي ديگر نيز وعده داد تا پيمان نهايي هرچه زودتر به تصويب برسد. او گفت که يک جهان فاقد سلاح اتمي از آرزوهاي والايش است.

خبرگزاريها/ صفي ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

آگهی