يک مجله امريکايي اسرار کودتا عليه حکومت حماس را افشا مي کند | آلمان و جهان | DW | 06.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

يک مجله امريکايي اسرار کودتا عليه حکومت حماس را افشا مي کند

آيا ايالات متحده امريکا کودتايي عليه حماس طرح ريزي کرده بود؟ مجلهء امريکايي "ونيتي فير" به اين پرسش آري مي گويد. يک مقاله اين مجله برموضوع روشني تازه اي مي افگند:

پارلمان منتخب فلسطین که حکومت اتحاد ملی را به وجود آورد

پارلمان منتخب فلسطین که حکومت اتحاد ملی را به وجود آورد

مقا له تا هنوز به نشر نرسيده است. اما در خاور ميانه موجي از سرو صداها به وجود آمده است. مقاله قرار است که در مجله امريکايي " ونيتي فير" "Vanity Fair" در شماره ماه اپريل آن زير عنوان "بمب غزه" چاپ شود. مضمون مقاله در باره تلاش هاي قبلي ايالات متحده امريکا است براي از ميان بردن حکومت حماس. اما اين يک تلاش ناموفق بود. نتيجه آن تقويت و محکم شدن پايه هاي حماس در نوار غزه و راندن فتح از آن جا بود.

پس منظر حادثه چنين است: در خزان سال 2006 در نوار غزه درگيري هاي خونيني ميان طرفداران حماس و فتح اوج گرفت. اسلاميست هاي حماس فقط چند ماه قبل در انتخابات پارلماني در مناطق اشغالي پيروز شدند. اما جنبش شکست خورده فتح نمي خواست شکستش را پذيرا گردد و از قدرت صرف نظر کند. در رأس فتح در آن وقت محمد دخلان رئيس امور امنيتي، دوست اسرائيل و امريکا در نوار غزه قرار داشت. او با عصبانيت به حماس دشنام مي داد و مي گفت که آنان از طرف تهران هدايت مي شوند:

"بگذار همه بشنوند وهم آناني بشنوند که گوش به فرمان دمشق وتهران اند.خامنه اي وبشاراسد شما هم بشنويد. مرگ براعضاي سازمان حماس که قاتل اند. ننگ برآنان باد... آنها شيعه نيستند، آنها همه قاتلان اند."

اما دخلان در مقاومت خود عليه حماس تنها نبود. او از جانب حکومت بوش حمايت مي شد. بوش پلان سقوط حکومت حماس را طرح ريزي کرده بود. اما پلان چندان محرمانه نيز نبود. کوندو ليزا رايس خود در يک ديداري از شرق ميانه آشکارا اعتراف کرد که آنها عزم دارند تا نيرو هاي نظامي رئيس جمهور عباس را عليه جنگجويان حماس در مقابل هم قرار دهند. رايس گفته بود:

" کاملاً روشن است که حماس تجهيز مي گردد. روشن است که حماس قسماً توسط ايراني ها تجهيز مي گردد. اگر حماس از طرف ايراني ها مسلح مي شوند و هيچ کسي کمک نمي کند تا وضعيت نيرو هاي امنيتي اداره مشروع ِخود گردان در نوار غزه بهبود يابد، پس اين يک وضعيت بسيار خوب نيست."

به اين ترتيب تقريبا ً 5000 جوان مبارز فتح در مصر آموزش نظامي يافتند. آنان بايد از نيروهاي موجود امنيتي سازمان فتح که آموزش بد دارند و فا قد کدام انگيزه مي باشند ؛ در نوار غزه عليه حماس حمايت کنند. در آخر ماه دسمبر سال 2006 همچنان از مصر سلاح هاي مدرن به نوار غزه ارسال شد؛ و به صورت سحر آميزي مرز هايي که در غير آن با دقت و وسواس مسدود است و معمولا ً جهت وارد کردن مواد مورد لازم روزانه و توليدات بسيار ضروري باز مي شود، براي وارد کردن اسلحه گشوده شد.

در ماه جون قرار است که واردات بزرگ تري از مرز عبور کند. مجله هاي بسياري در باره پلان هاي تجهيزاتي امريکا گزارش داده اند. حکومت وحدت ملي فلسطين که چند ماه قبل سوگند وفاداري ياد کرد، نتوانست عدم اعتماد و نفرت متقابل را از ميان بردارد. مبارزه قدرت در يک نمايش خونين خودنمايي کرد. جنگجويان بسيار خوب آموزش يافته و با دسيپلين حماس ؛ طرفداران فتح را از نوار غزه راندند. تلاش کودتايي امريکايي عليه حکومت منتخب فلسطيني به شکست مواجه گرديد. اما برعکس، سياست غربي حماس را متهم به کودتا کرد.

مقاله مجله "وانيتي فير" ("Vanity Fair" ) مي تواند روشني تازه بر سياست حکومت بوش در قبال خاور ميانه و مأموريت دپلوماتيک کوندوليزا رايس وزير خارجه بيفگند.

مطالب مرتبط

آگهی