يک قراردادي سابق سي. آي .اي ؛ که متهم به لت وکوب افغانها است محاکمه مي شود | مجله حقوق بشر | DW | 07.08.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

يک قراردادي سابق سي. آي .اي ؛ که متهم به لت وکوب افغانها است محاکمه مي شود

به روزدوشنبه ، درکاروليناي شمالي اقدامات قضايي براي محاکمه يک قراردادي سابق سي . آي. اي که متهم به لت وکوب يک زنداني درافغانستان است واين زنداني بعداً جان خود را ازدست داده است ، شروع شده است.

درزندانهای امریکا درعراق وافغانستان زندان این طورشکنجه می شوند

درزندانهای امریکا درعراق وافغانستان زندان این طورشکنجه می شوند

اين حادثه فقط چند هفته پس از افتضاح زندان ابوغريب درعراق اتفاق افتاده است. حال سه سال پس ازاين حادثه وبه دنبال محاکمه چند سربازامريکايي درمحاکم نظامي به خاطرافتضاح ابوغريب درعراق ، ومحکوم شدن اين سربازان به چندين سال حبس ؛ محاکمه اين قراردادي پيشين سي . آي . اي ، دريک محکمه ملکي آغازمي شود.

اين شخص که يک کارمندصحي پيشين نيروهاي ويژه امريکايي مي باشد، نخستين ويگانه فردغيرنظامي مي باشد که متهم به سورفتار بارندانيان در جنگ امريکا درعراق وافغانستان مي باشند.

آگهی