يک سربازاسپانيا يي درافغانستان کشته ودوتن ديگرزخمي شدند | افغانستان | DW | 21.02.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

يک سربازاسپانيا يي درافغانستان کشته ودوتن ديگرزخمي شدند

بنابه گزارش وزارت دفاع افغانستان به روزچهارشنبه ؛ ضمن حمله بايک ماين قوي بريک کاروان سربازان اسپانيايي درولسوالي شيندند ولايت فراه ، يک سرباززن اسپانيايي کشته شده ودوتن ديگرزخمي شده اند.

کاروان زرهی به سربازان افغان آموزش می داده است

کاروان زرهی به سربازان افغان آموزش می داده است

گفته مي شود که کاروان مشتمل ازپنج عراده زرهي درمنطقه براي آموزش دادن به سربازان افغانستان درحال حرکت بوده است.

دراين ميان ستيفان هدلي مشاورجورج دبليو بوش رئيس جمهورايالات متحده امريکا ازمتحدان آن کشور تقاضا نموده است تا جد وجهد بيشتري درافغانستان به خرج دهند. هدلي گفته است شکست ماموريت نظامي درافغانستان امنيت دراروپا وامريکاي شمالي را برهم مي زند. بنابه گفته هدلي :

" مهم است که اين ماموريت موفق گردد وافغانستان دوباره پناهگاه محفوظ هراس افگنان ومرکزي براي قاچاق مواد مخدرنگردد."

هدلي افزوده است:

" ما مشترکاً کارمي کنيم تا بتوانيم هرگاه حمله بهاري اي باشد ، اين حمله بهاري ناتو عليه طالبان باشد وبتواند براي تحکيم امنيت اين کشورکمک کند."

ازنظرهدلي :

" شکست ( درماموريت نظامي ) تراژيدي اي براي افغانستان بوده وهمچنان امنيت اروپا وامريکاي شمالي را تهديد خواهد نمود."

ترکمنستان 4 مليون دالرامريکايي قيمت برق ذمت افغانستان را مي بخشد

قربانگلي بردي محمدوف رئيس جمهورترکمنستان به روزچهارشنبه گفته است که مبلغ 4 مليون دالرامريکايي بابت قيمت برق ذمت افغانستان را مي بخشد.

رئيس جمهورترکمنستان اين بخشودن را يک " حسن نيت " به کشورهمسايه دانسته است وگفته است که براي اعمارافغانستان مي باشد. پس ازسقوط طالبان درسال 2002 ، ولايات شمال افغانستان ازبرقي که درترکمنستان توليد مي شود استفاده مي کنند. اين برق با قيمت ارزانتربه افغانستان فروخته مي شود . ترکمنستان که منابع نفت وگازهنگفتش امکان توليد برق ارزان را به آن کشورمي دهد درنظردارد تا لينهاي انتقال برق رابه کابل پايتخت افغانستان وهمچنان به پاکستان وهند تمديد نمايد.