يک زنداني پيشين گوانتمانامو درانتخابات آسترليا شرکت مي کند | مجله حقوق بشر | DW | 01.02.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

يک زنداني پيشين گوانتمانامو درانتخابات آسترليا شرکت مي کند

محمود حبيب يک زنداني پيشين گوانتانامو به روزپنجشنبه گفته است که وي احتمالاً ازجمله هفت نامزد مسلماني خواهد بود که که براي اداره دولت منطقه نيو سوت والاس خود را نامزد مي سازند.

حبيب درسال 2005 اززندان گوانتانامو آزاد گرديد. وي بدون آنکه کدام اتهامي عليه اش وجود داشته باشد ، به ظن اينکه دراردوگاههاي پرورش هراس افگنان –

حبيب درسال 2005 اززندان گوانتانامو آزاد گرديد. وي بدون آنکه کدام اتهامي عليه اش وجود داشته باشد ، به ظن اينکه دراردوگاههاي پرورش هراس افگنان –

حبيب که مصري تباراست ، يک عمله تنظيف پيشين مي باشد که فعلاً بيکاراست. وي گفته است که منشورانتخاباتي اش شامل " حق مبارزه عليه نژادگرايي ، پايان دادن به سپربلا ساختنAborigins يا قبايلي که پيش ازآمدن اروپاييان درآسترليا بوده اند؛ مسلمانان ومهاجران " مي باشد وي همچنان جانبدار" حق مخالفت با مداخله آسترليا درعراق" است.

حبيب درسال 2005 اززندان گوانتانامو آزاد گرديد. وي بدون آنکه کدام اتهامي عليه اش وجود داشته باشد ، به ظن اينکه دراردوگاههاي پرورش هراس افگنان – مربوط به القاعده – درافغانستان وپاکستان آموزش ديده است، سه سال درگوانتانامو زنداني بود. وي اميدواراست که درشهرسدني حمايت اجتماع پرجمعيت لبنانيهاي مسلمان را جلب بکند.

موريس ايما نخست وزيرسوت والاس که مي خواهد براي بارديگرانتخاب شود گفته است که: هنوزهم لازم است تاحبيب درمورد اقامتش درافغانستان روشني بياندازد.

انجمن دوستي مسلمانان درکانادا که رياست آن را قيصرتراد دارد گفته است که: موجوديت 100.000 مسلمان دراين ايالت مي تواند برنتايج انتخابات تاثيرجدي داشته باشد، واکنون راي دهندگان مسلمان مي خواهند عضلات سياسي شان را به حرکت درآورند.

آگهی