يک دستفروش روي سرک از انفجار درنيويارک جلوگيري کرد | آلمان و جهان | DW | 03.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

يک دستفروش روي سرک از انفجار درنيويارک جلوگيري کرد

مقامات امريکايي مي گويند: با همه ادعاهاي تحريک طالبان پاکستان براي قبول مسووليت اقدام به انفجار درنيويارک ، هنوز مدرکي دردست نيست که شرکت سازمانهاي تروريستي بزرگ را دراين حادثه تاييد کند.

کارمندان خنثا سازی بمب به هنگام معاینه جیپ نیسان درتایمز سکویر نیویارک به روزیکشنبه 2 ام می

کارمندان خنثا سازی بمب به هنگام معاینه جیپ نیسان درتایمز سکویر نیویارک به روزیکشنبه 2 ام می

ازقرارمعلوم ، بمب گذار احتمالي ميخواسته است،بطور مشخص توجه را بخويش جلب نمايد. او موتر جيپ نيسانش را،درحاليکه ماشين آن چالان و چراغ هاي اشارۀ خطرآن روشن بوده است، در تايمز سکوير رها کرده است.

بعد از ازريابي تصاوير گرفته شدۀ ويديويي،پوليس امريکا حالا در جستجوي شخص سفيدپوستي ميباشد،که قريب 40 ساله عمر داشته و از محل حادثه دور رفته و بطور آشکاري پيراهنش را تبديل کرده است.ريموند کيلي رئيس پوليس نيويارک اظهار داشت که:

"اين مهم نيست ،که چه کسي بوده است، اوميخواسته،که يک بي نظمي را ايجاد نمايد."

اينکه اين عمل به موفقيت نرسيده است،بايد آنرا از يک فروشندۀ روي جاده ممنون بود و از عکس العمل فوري پوليس.

دوينه جکسن،که فروشندۀ بکس دستي درتايمزسکوير ميباشد،چنين اظهار داشت:

"من بوتلهاي گاز پروپان و بنزين را ديدم،من فکر ميکنم،که ما از اينکه هدفش قرار گيريم ، نجات يافتيم."

این تصویر که توسط پلیس نیویارک ارائه شده است شخص مظنون را به هنگام تبدیل کردن تی شیرتش نشان می دهد

این تصویر که توسط پلیس نیویارک ارائه شده است شخص مظنون را به هنگام تبدیل کردن تی شیرتش نشان می دهد

کارمندان خنثا سازي بمب در اين موترجيپ 3 بوتل گاز، 2 گيلن بنزين و يک صندوق حاوي مواد کيمايي راکشف کردند. چنين مجموعه اي مي تواند يک مادۀ سوخت و انفجاري محسوب گردد.

ريچارد کلارک،يکي از مأمورين و کارشنان تروريزم به اين عقيده است:

"آگر اين بمب بطور درستي سيم کشي مي شد،به هيچصورت نمي شد از انفجار آن جلوگيري نمود."

با وجودي که نوع بکاربرد بمب در تايمزسکوير مشابه به آنست،که گروه تروريستي القاعده در حملات سابق خويش بکار ميبرد، ولي تحقيق کننده گان امريکايي برعهده گرفتن مسئوليت اين تلاش حمله را توسط گروه طالبان پاکستاني، بي مفهوم ميخوانند.

"ما سر رشته اي در دست نداريم، که اين ادعا را تاييد کند ".

درپهلوي تعقيب شخص، نکتۀ اساسي تحقيقات فعلي کشف رد يابي موتر و هويت آن ميباشد.موتر مذکور غير شناسايي شده باقي مانده و نمبر پليت آن به يک موتري ارتباط ميگيرد،که فعلاً در يک ورکشاپ در شهر همجوار نيويارک قرار دارد.علاوه بر آن پوليس هنوز هم صدها تصويرويديويي و همچنان کمره هاي نظارت اطراف منطقۀ تايمزسکوير را،بررسي ميکند.

توماس شميت/ حسين انوش

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی