يک افغان درهالند به جرم جنايت عليه بشريت دستگيرشد | مجله حقوق بشر | DW | 05.04.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

يک افغان درهالند به جرم جنايت عليه بشريت دستگيرشد

يک رئيس دستگاه استخبارات نظامي افغانستان که نامش تنها عبدالله .ف ، ذکرشده است درهالند به ظن ارتکاب جرايم ضد بشريت دستگيرشده است.

دادگاه عالی هالند به محاکم آن کشورصلاحیت دست گیری ومحاکمه مجرمان ضد بشریت را داده است

دادگاه عالی هالند به محاکم آن کشورصلاحیت دست گیری ومحاکمه مجرمان ضد بشریت را داده است

گفته مي شود که اين شخص هنگام عبورازمرزهالند به قصد برلين به علت نداشتن اسناد عبورازمرزدستگيرشده است. پس ازآنکه خانه وي درروتردام مورد تلاشي قرارگرفت ، اين گمان تقويت گرديده است که وي درجرايم ضدبشري وشکنجه دست داشته است.

مطابق به اظهارمقامات هالندي ، اين فردمظنون گفته است که درسالهاي 1980 ، هنگامي که افغانستان دراشغال شوروي بوده است ، ودرراس فعاليتهاي ضد حکومت وقت قرارداشته است.

دراکتوبرسال گذشته مقامات هالندي دوافسربلند رتبه استخبارات نظامي افغانستان درزمان استيلاي شورويها دراين کشور را محاکمه ومحکوم به مجازات نموده اند. اين دونفرعبارتند از حسام الدين حسام ، 57 ساله که به 12 سال حبس محکوم گرديده است، و حبيب الله جلال زوي 59 ساله که به 9 سال حبس به خاطر پامال نمودن کنوانسيون ژنف وشکنجه محکوم گرديده اند.

دادگاه عالي هالند به محاکم آن کشوراين صلاحيت را داده است که مرتکبان جنايات ضد بشري وجرايم جنگي را درداخل هالند مورد پيگرد ومحاکمه ومجازات قراردهند.

آگهی