يونان بالاتر از امكانات اقتصادي اش زندگي كرده است | آلمان و جهان | DW | 16.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

يونان بالاتر از امكانات اقتصادي اش زندگي كرده است

چه كسي اين امر را ممكن تلقي مي كرد؟ نظر به هشداري بازار ها، يونان را ورشكستگي دولتي تهديد مي كند، آنجا كه از ناتواني حكومت آتن در قسمت عدم امكان پرداخت صحبت مي شود.

پرچم يونان و اتحاديه اروپا

پرچم يونان و اتحاديه اروپا

به دليل قرضه هاي وحشت آور و آمار ها دست كار شده ، يونان اعتمادش را دربرابر بازار هاي مالي از دست داده است. وضعيت براي يونان باوجود عضويت در شبكه ي با امن اتحاديه اروپا خوب به نظر نمي ‌آيد.

يونان با بيش از ۳۰۰ ميليارد دالر، تحت كمك هاي كرديت بانك هاي خارجي قرار دارد كه برابر با ۱۱۵ درصد محصولات ناخالص داخلي آن كشور است. قرضه هاي جديد اين كشور بالا تر از ۱۲،۷ در صد بازده اقتصادي آن كشور قرار دارد. چگونه يونان به اين مبتلا شد؟ سپيروس پاراسكيوپولوس پرفيسور اقتصاد در دانشگاه لايپنيس، ريشه ي مشكل يونان را در تقصير هاي گذشته مي بيند:

”سياست رشد و انكشافي در ۳۰ سال اخير براساس مصرف قرار داشته است. و آنچه در اين قسمت احمقانه است، اين است كه اگر مصرف به وسيله ي پرداخت كرديت تمويل شود، بايد اين كرديت ها پرداخت شوند. اما هيچ سرمايه گذاري به عمل نيامد كه به آن وسيله اين كرديت ها پرداخت مي شد و حالا ما در چنين وضعتي قرار داريم. يونان بالاتر از امكانات اقتصادي اش زندگي كرده است، هم دولت و هم شهروندان.”

در دهه هاي سال هشتاد و نود، يونان با مشكلات پرداخت روبرو شد. در آن زمان حكومت سوسياليستي به كاهش دادن دراخم واحد پولي كشور پناه جست. به اين وسيله حكومت آن زمان واردات را محدود ساخت و به صادرات افزايش داد. به نظر بابيس پاپادميتريوس، كارشناس اقتصاد، زمان اين سياست اقتصادي به وسيله داخل شدن به اتحاد واحد پولي اروپا به سرآمده بود. او مي گويد:

”نخبگان سياسي و حكومت يونان در سال هاي اخير درك نكردند كه عضويت در اتحاد پولي چه معنايي دارد. اين مسلم است كه بايد حكومت كسر بودجه اش را تقليل بدهد، اگر مي خواهد واحد مشترك پولي باديگر كشور ها داشته باشد. اما اين حكومت سالاران اين قاعده را در نظر نگرفتند. به اين وسيله اصلاحات ضروري عملي نشدند.”

حكومت در قسمت افزايش قيمت ها، به صورت ناموثري واكنش نشان داد. فعاليت هاي رقابتي اقتصاد هرچه بيشتر ضعيف شدند. زماني كه بحران جهاني ضربه اش را وارد ساخت، اين ضعف هاي ساختاري يونان به خواب وحشت آور مبدل شد. كارشناسان به اين باور نيستند كه يونان به وسيله ي آمار هاي تقلبي به عضويت در حوزه ي يورو را كمايي دست يافته باشد. از نظر آنها گناه بزرگ تطابق اقتصاد يونان با آن بوده است.

از ديد اين كارشناسان، بزرگترين چالش براي حكومت يونان، اعاده ي اعتماد است. دست يابي به اين امر در صورتي براي نخبگان سياسي يونان ممكن است كه آنها تدابير صرفه جويانه را به صورت درست عملي سازند. تا آن زمان، سفته بازان در بازار هاي مالي از وضعيت سو استفاده خواهند كرد و به نيرنگ هاي شان عليه يورو ادامه خواهند داد.

اسيمينيوس/مبلغويراستار:ياسر

آگهی