ويتنام و ميراث جنگ؛ ″ 200 تا 300 سال نياز به ماين روبي″ | آلمان و جهان | DW | 30.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

ويتنام و ميراث جنگ؛ " 200 تا 300 سال نياز به ماين روبي"

در جریان جنگ ويتنام، تعداد بمب هاي که در ايالت کوانگ تري استفاده شد، بيشتر از بمب هاي بود که در جنگ دوم جهاني بر اروپا سرازير شد. اين در حالي است که بزرگي اين ايالت برابر يک ششم بلژيک است.

default

لي کين، يک دهقان ويتنامي، 15 سال بعد از ختم جنگ در ميهن اش، به ياد مي آورد که چگونه دختر چهار ساله و يک پايش را از دست داد. او مي گويد 20 سال قبل، مثل هر روزي، به سوي کار روي مزرعه ي برنج و باغ سبزيجاتش روان بود:

"من در باغ سبزيجات ام کار مي کردم، دختر چهارساله ام مثل هميشه، با من مي آمد. درجريان کار ناگهان کلنگم به يک بمب خوشه اي برخورد کرد. دخترم درجا کشته شد و من خود شديداً زخمي شدم. من بمب را نديده بودم. من در باغم بودم و بمب به عمق کمي در زير زمين مخفي شده بود."

اين حادثه ي مرگبار زماني اتفاق افتاد که 15 سال از ختم جنگ در ويتنام مي گذشت. خانه ي اين دهقان، در زمان جنگ ويتنام از جبهه ي نبرد ميان ويتنام شمالي و جنوبي فاصله ي زيادي نداشت. در سال 1975، بعد از آن که کمونيست هاي ويتنام شمالي، سايگون، پايتخت ويتنام جنوبي را تصرف کردند، جنگ به پايان رسيد. سربازان امريکايي منطقه را ترک کردند. اما جنگ ميراث کشنده اش را براي دهقانان، مانند: کين و همسرش نگويين، در جبهه ي جنگ پيشين، به جا گذاشت، نگويين مي گويد:

"در اين جا نزد ما، هميشه چنين حوادثي اتفاق مي افتد. فقط يک ماه بعد از مرگ دخترما، مردي در حين کار، يک دستش را از دست داد."

در جریان جنگ ويتنام، تعداد بمب هاي که در ايالت کوانگ تري استفاده شد، بيشتر از بمب هاي بود که در جنگ دوم جهاني بر اروپا سرازير شد. اين در حالي است که بزرگي اين ايالت برابر يک ششم بلژيک است. کوانگ تري، آلوده ترين ايالت ويتنام به وسيله ي بمباران ها است، اما در تمام ويتنام، مي توان آثار جنگ را مشاهده کرد: نارنجک ها، ماين هاي ضد تانک ها و بمب هاي خوشه اي منفجر ناشده.

بريدمن هوانگ ترونگ ها، عضو يک واحد ماين روبي ارتش ويتنام است، او مي گويد:

"ارتش قبل از همه در چارچوب پروژه هاي بزرگ، از محوطه هاي ساختمان هاي بزرگ يا پروژه هاي زيرساختي، ماين روبي مي کند. تخمين من اين است که 200 تا 300 سال دوام خواهد کرد تا تمام کشور از ماين ها پاک شود."

"دينه فو" مسووليت يک پروژه ملکي ماين روبي را به نام تجديد يا " Renew" به عهده دارد. اگر کسي در يک مزرعه با يک شي يي مشکوکي روبرو شود، اعضاي گروه ماين روبي "دينه فو"را باخبر مي کند تا آنها آن را خنثي سازند. فو و ديگر اعضاي تيم ماين روبي يونيفورم هاي خا کستري رنگ و موزه هاي رابري دارند. به خصوص در مواقع باراني، کارماين روبي آنها مشکل مي شود.

زماني که کين با کلنگش با بمبي برخورد کرد، همسرش نگوين در خانه بود. او به سوي محل حادثه شتافت و بعد همسايه ها آمدند و شوهرش را به شفاخانه انتقال دادند، او مي گويد:

"زماني که آنها به من گفتند که دخترم کشته شده است و شوهرم يک پايش را از دست داده است، بيهوش شدم. من بعد از آن کاملاً ناتوان شده بودم. شوهرم در شفاخانه بود و دخترم مرده بود. من لاغر تر و دچار افسردگي رواني شده بودم. من ديگر اصلاً قادر به کاري براي خانواده ام نبودم."

آنها امروز سه طفل دارند، دختري که آنها از دست دادند، بزرگ تر ازهمه بود. بعد از گذشت سال ها، کين توانست از يک سازمان امدادي، يک پاي مصنوعي به دست آورد و توانست دوباره به کار در مزرعه اش آغاز کرد.

بولینگر/ مبلغ

ویراستار: یاسر

آگهی