ولسي جرگه منشور صندوق انکشافي سارک را تصويب کرد | افغانستان | DW | 13.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

ولسي جرگه منشور صندوق انکشافي سارک را تصويب کرد

دراواخر هفته گذشته منشور صندوق انکشافي سارک درولسي جرگه افغانستان به تصويب رسيد، اين صندوق که توسط کشورهاي عضو براي بهبود روابط ميان کشورهاي منطقه، کاهش فقر وانکشاف تجارت واقتصاد درمنطقه تاسيس شده است.

داکترعبدالقیوم سجادی نماینده ولسی جرگه عضویت افغانستان را دراین صندوق بسیارمهمی می داند

داکترعبدالقیوم سجادی نماینده ولسی جرگه عضویت افغانستان را دراین صندوق بسیارمهمی می داند

صندوق انکشافي " سارک " يا " سازمان همکاريهاي منطقوي کشورهاي آسياي جنوبي" بدون ترديد براي کشور جنگ زده چون افغانستان از اهميت خاصي برخوردار ميباشد.

داکتر سيد عبدالقيوم سجادي يک عضو ولسي جرگه افغانستان باورمند است که با توجه به شرايط خاص افغانستان وشرايط حاکم درجهان؛ افغانستان بيشتراز هر کشور ديگري به عضويت درچنين سازمان ونهادي نيازمند ميباشد.

به قول سجادي با توجه به موقعيت جغرافيايي افغانستان، عضويت درچنين سازمان هايي زمينه هاي تعامل اقتصادي، فرهنگي وسياسي را درپي مياورد، که به گفته او افغانستان به عنوان يک کشور پس ازجنگ با عضويت دراين صندوق فرصت هاي خوبي را بدست خواهد اورد.

سجادي مي افزايد:

« بستگي دارد به فعاليت وبرخورد حکومت افغانستان، اگر حکومت افغانستان فعالانه دراين گونه موارد برخورد بکند من فکر ميکنم زمينه هاي جلب همکاري کشورهاي عضوسارک دربازسازي افغانستان را فراهم کرده وهمچنان کشورهاي عضو سارک درانکشاف وفقر زدايي درافغانستان ميتوانند قدم هاي را بردارند».

آقاي سردار رحمان اوغلي يک عضوي ديگري مجلس نماينده گان افغانستان ميگويد « اين صندوق که بخاطر کاهش فقروبهبود رفاه اجتماعي کشور هاي عضو تاسيس شده است، بدون شک افغانستان ازاين فرصت سود خواهد برد وهمچنان کشورهاي منطقه نيز به واسطه همين صندوق از پتانسيل هاي موجود درافغانستان استفاده خواهد کرد.

وي ميگويد:

« اين صندوق بيشتر براي تامين روابط تجارتي است ولي امتياز هاي که ميان اعضا نهادينه شده باشد؛ يک چنين چيزي( درمنشور) وجود نداشت، اما توسعه ي روابط تجارتي که ميکانيزم آن؛ درآن مشخص شده بود بيشتر مورد توجه به نظر ميايد».

رحمان اوغلي ميگويد «کشو رهاي منطقه تا حال درانکشاف وبازسازي افغانستان سهمي نداشته اند ولي اميد ميرود که با الحاق شدن افغانستان به صندوق انکشافي سارک اين کشورها نيز دربازسازي وانکشاف افغانستان سهم بگيرند».

صندوق انکشافي سارک زمينه هاي روابط همه جانبه اقتصادي، سرمايه گذاري هاي مشترک ميان کشورهاي عضو، رفع وکاهش فقر درمنطقه وتسهيلات بيشتر براي انکشاف تجارت درمنطقه را تامين خواهد کرد.

کشورهاي عضو به طور داوطلبانه مکلف به پرداخت وجوه مالي اي هستند که براساس ان حق برداشت از صندوق را دارا خواهند بود.

اين صندوق درابتدا 300 مليون دالر امريکايي سرمايه خواهد داشت که توسط کشورهاي عضو تمويل مي شود.

اينکه افغانستان توان چه مبلغي را دارد تا براساس آن؛ از امکانات اين صندوق استفاده کند حرف مهم نيست، بلکه به نظر کارشناسان مهم نفس عضويت افغانستان درچنين صندوق ها وسازمان ها ميباشد.

گزارشگر: امين بهراد

ويراستار: رسول رحيم

آگهی