ولسي جرگه افغانستان تقرر قاضي القضات وپنج قاضي ديگر را تائيد کرد | مصاحبه ها | DW | 31.07.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

ولسي جرگه افغانستان تقرر قاضي القضات وپنج قاضي ديگر را تائيد کرد

به روزدوشنبه ولسي جرگه افغانستان مقرريهاي رئيس جمهوررا براي مقام قاضي القضاتي وپنج قاضي ديگر ستره محکمه افغانستان درحالي تائيد نمود که فرياد اصلاحات عليه فساد و مداخلات سياسي درامورقضايي ازهرجانب بلند است.

عظیمی 158 رای ازجمله 179 رای درپارلمان را به دست آورد

عظیمی 158 رای ازجمله 179 رای درپارلمان را به دست آورد

عبدالسلام عظيمي قاضي القضات جديد افغانستان تحصيل يافته امريکا بوده و معاونت کمسيون تسويد قانون اساسي را جديد را نيزبردوش داشت. وي توانست ازجمله 179 راي وکلاي ولسي جرگه ، 158 راي رابه دست آورد. 16 نماينده ولسي جرگه با تقرروي مخالفت نموده و 5 نفرراي ممتنع داده اند. بقيه اعضاي ولسي جرگه 248 عضوي افغانستان دراين راي گيري شرکت نداشتند.

عظيمي که 69 سال دارد گفته است که : به رشوه خواري درقضا پايان مي دهد، قضات با استعدادي را به کارمي گمارد و ازمداخله سياسي به شمول مداخله کرزي درامورقضا جلو گيري مي نمايد. ازاظهارات عظيمي اين است که :

"همه ازموجوديت فساد دردستگاه اداري حکومت ، به ويژه قضا شکايت مي کنند... رشوت ويروسي که بايد واکسين آن را پيدا نمود ... من نمي خواهم رئيس جمهوردرکارم مداخله نمايد."

آگهی