ولسوال زيري با يک دخترودوپسرش به قتل رسيد | افغانستان | DW | 17.08.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

ولسوال زيري با يک دخترودوپسرش به قتل رسيد

دراثريک حمله انتحاري درولايت جنوبي قندهارچهارنفرجان باختند. بنابرگزارش آژانس خبري رويترازقندهارولسوال زيري ولايت قندهاربا يک دخترجوان ودوپسرش هنگامي که به قتل رسيدند که يک فرد انتحارکننده با بستن مواد انفجاري دربدنش خودرا جلو درخانه اي وي منفجرنمود.

يک افسرپليس که شاهد حادثه بوده گفته است: وقتي که دروازه خانه کاکا (خيرالدين) بازشد انتحارکننده خود را درزيرپاي وي پرتاپ نمود.

يک افسرپليس که شاهد حادثه بوده گفته است:" وقتي که دروازه خانه کاکا (خيرالدين) بازشد انتحارکننده خود را درزيرپاي وي پرتاپ نمود."

دراين حمله برعلاوه کشته شدن خيرالدين ولسوال زير و فرزندانش دونفرديگرزخمي گرديده اند.

يک افسرپليس که شاهد حادثه بوده است به آژانس رويترگفته است:" وقتي که دروازه خانه کاکا (خيرالدين) بازشد انتحارکننده خود را درزيرپاي وي پرتاپ نمود."

هنوزگروه خاصي مسووليت اين حمله را به عهده نگرفته است. اما مقامات افغانستان مانند هميشه عاملان اين حمله را دشمنان افغانستان ومردم افغانستان خطاب نموده اند.

موج خشونتها ونارآراميها درافغانستان در19 ماه گذشته ، خونين ترين دوران پس از سقوط رژيم طالبان وحضورنيروهاي امريکايي درسال 2001 ، گفته مي شود.

آگهی