ولسوالي کهمرد ولايت باميان به عنوان ولسوالي صلح اعلام شد | افغانستان | DW | 03.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

ولسوالي کهمرد ولايت باميان به عنوان ولسوالي صلح اعلام شد

ولسوالي کهمرد ولايت باميان طي مراسمي خاصي به عنوان پنجمين ولسوالي صلح اعلام شد اعلام اين ولسوالي باشادي وسرورباشندگان، بويژه شاگردان مکاتب همراه بود.

حبیبه سرابی، والی ولایت بامیان

حبیبه سرابی، والی ولایت بامیان

ولسوالي ورس تنها ولسوالي باميان است که تاکنون اين لقب را به خود نگرفته است. به گفته حبيبه سرابي والي باميان، پس ازاعلام ولسوالي ورس به عنوان ولسوالي صلح، ولايت باميان به عنوان اولين ولايت صلح درسطح افغانستان اعلام خواهد شد.

خانم سرابي ازمردم ولسوالي کهمرد درقسمت تامين صلح وامنيت قدرداني نموده افزود:" درآينده نيزازشما خواهانيم که اين صلح را پايدار نگهداريد ودراين راستا کوشش بيشترنمايد ، تا پروژه هاي بازسازي به خوبي تطبيق شوند."

باشندگان ولسوالي کهمرد توقع دارند که پس ازاين، دولت درزمينه هاي مختلف توجه بيشتري را دراين ولسوالي داشته باشد.

خانم سرابي به صداي آلمان گفت: " درسال آينده پروژه هاي خوبي دراين ولسوالي درپلان گرفته شده است."

يونس افشار، رييس برنامه اي داياک، "برنامه اي آغازنو" گفت: " به تعداد 44 ميل اسلحه ازنزد قوماندانان جهادي تسليم برنامه اي داياک شده واين لسوالي عنوان ولسوالي صلح را به خود گرفت."

آقاي افشارضمن قدرداني ازقوماندانان اسبق جهادي که به پروسه داياگ پوسته اند گفت: " پروژه هاي انکشافي داياگ دراين ولسوالي درآينده نزديک تطبيق مي شود واعلام اين ولسوالي به عنوان ولسوالي صلح گامي است به سوي اعلام شدن ولايت باميان به عنوان ولايت صلح."

هرولسوالي که به عنوان ولسوالي صلح اعلام مي شود: آغازنويک پروژه اي انکشافي را طبق خواست وميل باشندگان اعماروتطبيق مي کند.

اين درحالي است که قبلاًً گاه گاهي نا امني هاي دربعضي از نوارمرزي هاي باميان صورت مي گرفت. اما مقامات همواره گفته اند که چنين فعاليت هاي تروريستي خارج از باميان صورت مي گيرند.

خدايارقدسي فرمانده پليس باميان وعده سپرد که بعداز اين درولسوالي کهمرد، يک فيرهم صورت نخواهد گرفت.

بنابرگفته اي مقامات باميان، بعدازاين امتيازبه خوبي ها و امنيت وصلح داده خواهد شد، يک تن ازقوماندان اسبق اين ولسوالي به نمايندگي ازسايرقوماندانان گفت: " پيامد جنگ را ديديم ومي خواهيم پيامد هاي صلح را نيزببينيم ،وازمقامات خواهشمنديم درقسمت بازسازي وانکشاف دراين ولسوالي توجه بيش ازپيش نمايند.

وي اضافه کرد: " باشندگان کهمرد ازدولت وموسسات همکارمي خواهيم که توام با پخته شدن سرک دره شکاري، شبکه فايبرنوري نيزدراين ولسوالي فعال شود تا مردم بجاي گرفتن ريموت ماين ازاينترنت وسايرتکنالوژي هاي روز استفاده کند."

دگروال مارتين قوماندان" پي. آر.تي" مستقردرباميان، براي مردم ولسوالي کهمرد وعده داد که پروژه هاي بازسازي بيشتررا درمنطقه شان اجرا خواهد کرد.

اين درحال است که ازسه سال به اين طرف به ترتيب ولسوالي هاي سيغان ،يکه ولنگ ، پنجاب وشيبرباميان ولسوالي هاي صلح اعلام شده اند و قراراست که به زودي ولسوالي ورس نيز به عنوان ولسوالي صلح اعلام شود.

با اين حال هرولسوالي که به عنوان ولسوالي صلح اعلام شده وعده وعيدهاي مقامات محلي وآغازنورا باخود همراه داشته است، اما شماری از باشندگانی که ولسوالی هاي شان به عنوان ولسوالي صلح اعلام شده اند؛ از روند تطبيق پروژه هاي انکشافي راضي به نظرنمي رسند.

کریم جاوید، بامیان

ویراستار: یاسر

آگهی