ولسوالي ماوراي کوکچه درولايت تخار ازدست مخالفان بيرون شد | افغانستان | DW | 09.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

ولسوالي ماوراي کوکچه درولايت تخار ازدست مخالفان بيرون شد

جنرال مراد علي مراد فرمانده قول اردوي 209 شاهين از تخليه ولسوالي هاي ماورا کوکچه در ولايت تخار از وجود شورشيان خبرداد.

گفته می شود که درعملیات ولسوالی ماورای کوکچه شورشیان مقاومتی نکرده و هردوجانب دولت وشورشیان تلفاتی نداشته اند

گفته می شود که درعملیات ولسوالی ماورای کوکچه شورشیان مقاومتی نکرده و هردوجانب دولت وشورشیان تلفاتی نداشته اند

جنرال مراد ، که در برابرجمعي از مردم در ولسوالي درقد ولايت تخار سخن مي گفت، از پايان عمليات مشترک نيروهاي آيساف وافغان در ولسوالي هاي درقد، ينگي قلعه وخواجه بهاوالدين ولايت تخار که به منطقه ماورا کوکچه معروف اند، خبرداد. او گفت که حالا درين مناطق وضعيت آرام بوده ومخالفين به محلي نا معلوم متواري شده اند. جنرال نامبرده افزود: درين عمليات از طرف ما هيچ شليکي صورت نگرفته، دشمن از منطقه فرارکرده به جاي نا معلومي رفته اند. فعلا وضع کاملا آرام است. وقطعات امنيتي اعم از اردو، پوليس وامينت ملي اينجا هستند.

طي عمليات مشترک پاکسازي در مناطق ماورا کوکچه ظاهرا کدام مقا ومتي از جانب شورشيان صورت نگرفته وبصورت آرام ساحات نفوذي خويش را ترک کرده اند؛ آقاي مراد مي گويد که درين عمليات به هيچ طرفي آسيب نرسيده؛ اما يک تعداد از قاچاقبران مواد مخدر دستگير شده اند که يک مقدار مواد مخدر نيز از نزد آنان به دست آمده است.

عبدلجبار تقوا ، والي تخار، تخليه ولسوالي هاي ماورا کوکچه از وجود مخالفين را يک دستاورد خوب دولت بعد از تدوير جرگه صلح مي داند. وي مي گويد: از ولسوالي هاي درقد، ينگي قلعه وخواجه بهاوالدين هميشه مردم تماسهاي با من داشتند واز دست مخالفين شکايت مي کردند. ما هميشه خواهان صلح بوده ايم وشعار ما صلح است.

باشنده گان مناطق ماورا کوکچه از وضعيت پيش آمده راضي به نظر مي رسند. آنان معتقدند که حالا به آرامش خاطر بيشتر دست يافته اند. قربان باي باشنده ولسوالي درقد مي گويد که حالا خوشحال هستم. ما ما هميشه با دولت ونيروهاي امنيتي همکاري خواهيم کرد.

ولسوالي هاي درقد، ينگي قلعه وخواجه بهاوالدين از مناطق نا امن در ولايت تخار بشمار مي رفتند که به قول آقاي تقوا از هشت ماه بدينسو شورشيان درين مناطق نفوذ کرده وتهديدي براي امنيت وثبات در ولايت تخار بشمار مي رفتند.

جنرال مراد مي گويد که نيرهاي امنيتي تا موقعي که از تحکيم امنيت وثبات درين مناطق اطمينا حاصل نگردد، آنجا را ترک نخواهند گفت.

گزارشگر: محمد صابر يوسفي

ويراستار: رسول رحيم

آگهی