ولايت تخارازامنيت کاملي برخوردار نيست | مصاحبه ها | DW | 25.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مصاحبه ها

ولايت تخارازامنيت کاملي برخوردار نيست

شورشيان در مناطق نفوذي خويش به اخلال امنيت، بستن دروازه هاي مکاتب بر روي دختران و وضع محدوديت ها براي مردم مي پردازند. اينها مافياي مواد مخدر هستند ودرين زمينه يد طولايي دارند.

فعلاً وضع تالقان مرکزتخارخوب است. اما ناآرامیها درولسوالیهای درقد، ینگی قلعه وخواجه بهاالدین وجود دارد

فعلاً وضع تالقان مرکزتخارخوب است. اما ناآرامیها درولسوالیهای درقد، ینگی قلعه وخواجه بهاالدین وجود دارد

از حدود يکسال بدينطرف ولايت تخار با نا امني هايي در برخي مناطق روبرو بوده است.

با آنکه وضع امنيتي درين ولايت نسبت به ولايات کندز وبغلان بهتر خوانده مي شود، اما فرمانده پوليس تخار جنرال ضيا الدين محمودي مي گويد که شورشيان در بعضي ولسوالي هاي اين ولايت نيز نفوذ کرده اند. وي اضافه مي کند: سه ولسوالي در ولايت تخار آسيب پذير اند که اين ولسوالي ها عبارتند از: درقد، ينگي قلعه وخواجه بهاوالدين . ما ابتدا کارهاي استخباراتي خود را تکميل مي کنيم وبعد ازآن وارد عمل مي شويم .

آقاي محمودي مي گويد که ابتدا تعداد شورشيان اندک بود وبه شش يا هفت تن مي رسيدند؛ اما حالا حدود يکصد وپنجاه نفر مي باشند که در پناه جنگلات انبوه سنگر گرفته اند.

فعلا وضع در شهر تالقان مرکز ولايت تخار بهتر است ومردم نسبتا با يک آرامش خاطر زنده گي مي کنند وشماري از ولسوالي هاي اين ولايت نيز وضعيت مشابه دارند. اما پرسش اينجاست که آيا دامنه نا امني ها از ساحات نا امن بدين مناطق گسترده نخواهد شد؟

فرمانده پوليس تخار مي گويد که دولت تدابيرويژه اي رويدست دارد تا نا امني ها را در همان مناطق متوقف سازد وجلو نفوذ آنرا به ساحات ديگر بگيرد. او مي افزايد: پلا ن ما ازين قرار است تا ابتدا از تعداد ومحل بود وباش شورشيان اطلاع دقيق به دست آوريم وبعدا وارد عمل شويم. ما جلو آنها را مي گيريم.

به قول فرمانده پوليس تخار شورشيان در مناطق نفوذي خويش به اخلال امنيت، بستن دروازه هاي مکاتب بر روي دختران و وضع محدوديت ها براي مردم مي پردازند. او مي گويد: اينها مافياي مواد مخدر هستند ودرين زمينه يد طولايي دارند. آنها در مناطق نفوذي خويش کارهاي نا پسند را انجام مي دهند.

ولايت تخار که به فاصله بيش از چهار صد کيلومتر از پايتخت افغانستان ، در بين ولايات کندز وبدخشان در حوزه شمالشرقي اين کشور واقع شده، به علاوه شاهراه کندز تخار، داراي راه هاي عبوري وگذرگاه هاي زياد با ولسوالي هاي خان آباد ودشت ارچي ولايت کندز مي باشد که اين امر مي تواند به رفت و آمد شورشيان از ساحات کندز بدين ولايت کمک نمايد.

فرمانده پوليس تخار مي گويد که يک بخش مهم از تدابير امنيتي در سال جديد جلوگيري از نفوذ شورشيان از طريق گذرگاه هاي متذکره با ولايت کندز مي باشد.

گزارشگر: محمد صابريوسفي

ويراستار: رسول رحيم

آگهی