وعده ي پذيرش10هزارمهاجرعراقي دراروپا | آلمان و جهان | DW | 26.02.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

وعده ي پذيرش10هزارمهاجرعراقي دراروپا

اتحاديه اروپاهنوزازرسيدن به هدف قبولي10هزارمهاجرعراقي که بويژه باتهديدمواجه اند،فاصله زيا دارد.بنابرگفته ديپلمات هادربروکسل،تا هنوزصرف براي اسکان 5000 تن آنها در27کشورعضواتحاديه اروپا وعده پذيرش داده شده است.

default

بر اين اساس آلمان مي خواهد 2.500 مهاجري را که از اعمال خشونت عليه شان درعراق مؤقتاً در سوريه و اردن پناه گزين شده اند، بپذيرد. در حال حاضر نخستين مهاجريني که قرار است آلمان به حيث وطن جديد آنها را قبول نمايد، انتخاب مي گردند و در ماه مارچ وارد آلمان مي شوند.

Syrien Flüchtlinge aus dem Irak in Damaskus

کميساري عالي ملل متحد براي پناهندگان از 25 کشورعضو اتحاديه اروپا بخاطر اسکان دوباره تقريباً 10 هزارمهاجرعراقي تقاضا نموده بود. انتظار مي رود علاوه بر آلمان، آن کشور هاي اتحاديه اروپا قسمت اعظم آن ها را بپذيرند که درگذشته نيزبسياري مهاجرين عراقي را قبول نموده بودند، در قدم اول سويدن و بريتانيا.

در سال هاي 2007 و 2008 سويدن 1200، بريتانيا 1000، فنلند 600، فرانسه 500، هلند 400 و دنمارک 300 مهاجر عراقي را پذيرفته بودند. قرار است امروز وزراي داخله اتحاديه اروپا در مورد اين مشکل مشوره نمايند.

Krisen Iran Irak Irakische Schiiten im Iran

علاء سعدون فردي است که ازچندين ماه به اينسودرآلمان زندگي دارد. او در عراق وظيفه ترجماني و جمع آوري اطلاعات را براي ژورناليست ها انجام مي داد. اين وظيفه او را دشمن افراطيان ساخته بود. علاء سعدون مجبور به فرار گرديد. اومي گويد« اين براي من بسيارخطرناک بود، قريب بود که به قيمت جانم تمام شود. اما آلمان من و اطفالم را نجات داد. اين کمک بشري است».

قرار است چنين کمک هاي بشري با 2500 مهاجر ديگر عراقي نيز صورت گيرد. آنها در هفته هاي آينده به آلمان مي آيند. براساس ارقام کميساري ملل متحد براي مهاجران مجموعاً 75.000 عراقي که به وطن شان برگشته نمي توانند، در سوريه و اردن زندگي دارند که در آن عيسوي ها، آناني که تحت پيگرد سياسي قرار دارند و مادراني که به تنهايي مسووليت پرورش اطفال شان را بدوش دارند، شامل مي باشند.

Dossier Irakkrieg Bild 1

در اواخر سال 2008 وزراي خارجه اتحاديه اروپا موافقه نمودندکه 10هزار آن ها را قبول نمايند. آلمان بيشترين شان را قبول مي نمايد. ولي در حلقات ديپلماتيک گفته مي شود که فعلا بيش از 5000 ايشان به اروپا نخواهند آمد.

کميسيون اتحاديه اروپا مي خواهد رقم دقيق آن را در گردهمايي وزراي داخله و عدليه اتحاديه اروپا معلوم سازد. کريس پولِت از سازمان عفو بين المللي اروپا با خوشبيني مي گويد:«به نظر من مشکل عراقي ها حل نشده است. ما چنين فهميده ايم که شوراي وزيران داخله و عدليه در مورد اين مشکل مشوره خواهند نمود، و اميدواريم که کشور هاي عضو به وعده هاي شان وفا نموده و 10 هزارمهاجر را در اتحاديه اروپا مسکن گزين سازند.»

مطالب مرتبط

آگهی