وضع امنيتي کندز بهبود يافته است | افغانستان | DW | 24.10.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

وضع امنيتي کندز بهبود يافته است

وضع امنيتي در ولايت کندز بهبود يافته است. اين در حالي است که شورشيا ن مسلح با مخالفت هاي شديد مردمي درين ولايت روبرو شده ومجبور به ترک بسياري از مناطقي شدند که آنها را قبلا تحت کنترول خود در آورده بودند.

انجنیرمحمد عمر والی قندوز بعد از سرکوب وپاکسازی گروههای شوروشی درآن ولایت از بهبود وضع امنیتی سخن به میان می آورد

انجنیرمحمد عمر والی قندوز بعد از سرکوب وپاکسازی گروههای شوروشی درآن ولایت از بهبود وضع امنیتی سخن به میان می آورد

والي کندز انجنير محمد عمر ضمن ابراز اين مطلب گفت که به اثر عمليات تصفيوي که از جانب دولت راه اندازي شد، شماري از مخالفين مسلح کشته وزخمي گرديده وتعدادي از آنها نيز دستگير گرديدند. والي کندز مي گويد که 15 نفر از مخالفين در دو ماه گذشته به قتل رسيده واز 18 تا سي نفرآنان جراحت برداشته اند. چنانچه تنها در ولسوالي چهاردره 8 تن از مخالفين کشته شده و13 تن ديگر جراحت برداشته اند. وبه اساس گزارش قوما نداني امنيه 67 ميل سلاح از نزد مخالفين به دست آمده است.

از بهتر شدن وضع امنيتي در ولايت کندز در حالي صحبت مي شود که اين ولايت طي ماه هاي گذشته شديدا نا امن بوده ومخالفين مسلح در تعدادي از روستا ها مسلط بودند. حضور فزيکي مخالفين تا حدي بود که قادر بودند امنيت وثبات در ولايت کندز را به چالش بکشند. در طي اين مدت برخي از ولسوالي ها نيز دچار بحران هاي امنيتي بودند. حالا گفته مي شود که درين مناطق نيز اوضاع امنيتي بهبود حاصل نموده است. ولسوال قلعه ذال آقاي محمد نذير مي گويد که حرکت هاي مردمي در برابر طالبان سبب شد تا آ نان با متحمل شدن يک سلسله تلفات مجبور به ترک ساحات مختلف اين ولسوالي شوند. ولسوال قلعه ذال اضافه مي کند که طي قيام هاي مردمي يک تعداد از فرماندها ن طالبان نيز کشته شده اند. وي مي گويد: عام مردم قيام کردند. پشتونها، ترکمن ها وتمام ساکنين قلعه ذال . ابتدابيرون کردن طالبا ن را از قلعه ذال شروع کردند وبعد در آق تپه هم قيام ها عليه طالبان شروع شد که در نتيجه سا حات حلقه کول، سکسه کول وتمامي مناطق از وجود طالبان پاک ساخته شد. پنج نفر از فرماندهان مشهورآنان به قتل رسيدند. که مهمترين آنها ملا سلام ( که مسوول ولسوالي از طرف طالبا ن تعيين شده بود) دين محمد وحنيفه مي باشند.

پیش ازخشونتهای اخیر کندز یکی از مراکز مهم بازسازی درافغانستان به شمار می رفت

پیش ازخشونتهای اخیر کندز یکی از مراکز مهم بازسازی درافغانستان به شمار می رفت

با شنده گان ولايت کندز نيز از بهبود يافتن وضع امنيتي خوشحا ل به نظر مي رسند. صاحب جان يک تن از باشنده گان ولسوالي قلعه ذال مي گويد که قبلا از دست شورشيان به تنگ آمده بودند. وي مي گويد: طالبان سر نکاح( در بدل هر نکاحي که صورت مي گرفت) از مردم پول مي گرفتند. به زور عشر اخذ مي کردند. بسيار ظلم مي کردند. ما از يکجا به جاي ديگر رفته نمي توانستيم. حالا وضع خوب شده وما هم خوحال هستيم. مردم طالبان را بيرون کردند. ما فعلا آرام شده ايم.

بهتر شدن وضع امنيتي در ولايت کندز سبب آرامش نسبي مردم شده است. حالا آنان مي توانند آ سوده تر از يک محل به محل ديگر ومخصوصا به روستا ها ومناطق دور دست سفر نمايند، در حالي که پيش ازين خارج شدن از شهر کندز نيز براي شماري از مردم هراسنا ک مي نمود.

در بيرون راندن طالبان از بسياري از مناطق ولايت کندز ، نيروهاي مردمي وفرماندهان سابق مجاهدين نقش عمده داشته اند. به قول والي کندز ، نيروهاي امنيتي افغان، قطعات آيساف ونيروهاي ويژه آمريکا يي نيز درين راستا نقش موثر ايفا کرده اند.والي کندز مي گويد که در حال حاضر شورشيان از ساحات ولسوالي هاي خان آباد وقلعه ذال به صورت کامل بيرون رانده شده وروستا هاي کنم، قوچي وکوبهي نيز از وجود طالبان پاک ساخته شده است.

به دنبال بهبود يافتن وضع امنيتي کار يک تعداد از پروژه هاي باز سازي نيز که بنا بر نا امني ها متوقف شده بود، مجددا آغاز گرديده است.

محمد صا بر يوسفي

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط