وضعیت بد مهاجران افغانستان درهجرت وپس ازآن | افغانستان | DW | 03.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

وضعیت بد مهاجران افغانستان درهجرت وپس ازآن

شاه محمد محق، رییس امورمهاجران وعودت کنندگان هرات می گوید:" حدود2 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند که 750 هزارنفر از آنان دارای مدارک قانونی هستند."

default

این مهاجران در هم دیارمهاجرت و هم بعد از عودت به کشور با مشکلات و نا بسامانی های فراوان روبروهستند.

آقای محق می گوید: " براساس گزارش های که ما داریم بیش از300 هزار مهاجرغیر قانونی درایران بود وباش دارند که شماری ازآنها در حال رفت وبرگشت، هستند."

گفته می شود، حدود 5 میلیون شهروند افغانستان درکشور های مختلف جهان پناهنده هستند. بیشتر مهاجران افغانستان در دو کشور همسایه ایران و پاکستان به سرمی برند.

سید محمد مومند باشنده ولایت فاریاب است. او بر اثر فشارهای اقتصادی و نبود کار در زمان طالبان به ایران مهاجر شد. مومند چند سالی را در ولایت زاهدان ایران بسربرده است.

اماحالا سید محمد مومند در کمپ مهاجران وبیجا شدگان ولایت هرات همراه با خانواده اش به سرمی برد. سید محمد از نبود کار در ایران و وضعیت بد اقتصادی درافغانستان شکایت دارد.

کارشناسان وتحلیلگران عوامل مختلف را در مهاجرت های اخیردخیل می دانند. آنان نبود امکانات رفاهی، نبود شغل وامنیت شغلی، فقر وعدم دسترسی به امکانات آموزشی را ازدلایل عمده مهاجرت می داند.

داکترظریف احمد اکبریان می گوید: " زیر ساخت های بنیادی افغانستان طی سال های جنگ برباد رفته است واین امرباعث شده است تا زمینه کار و آموزش درافغانستان کمتر وجود داشته باشد."

نبود کار عمده ترین دلیل مهاجرت ها ازافغانستان به شمار می رود. شهروندان افغانستان که برای کاریابی به کشورها ی دیگر مهاجر می شوند درخارج از کشور با مشکلات عدیده فراوان مواجه می شوند؛ یکی از این مشکلات عدم پذیرش آنها از سوی کشورهای دیگر و زندگی غیر قانونی آنها می باشد. تعدادی از این مهاجران در مدت اندکی دوباره دستگیر شده و به کشورعودت داده می شوند.

شاه محمد محق، رییس عودت مهاجران ولایت هرات، می گوید:" که در هر شبانه روزبیشتر از یک هزارنفر از مرزعبور کرده و به ایران می روند و باز به همین تعداد نیز به کشور عودت داده می شوند که این اشخاص کسانی هستند که در ایران دستیگر می شوند ویا هم خودشان ایران را ترک می کنند."

نفس گل یکی از باشندگان هرات چند روز قبل از ایران بازگشته است. او دلیل برگشت خویش را نبود زمینه کاربرای شوهرش در ایران بیان می کند. این خانم می گوید؛ شوهرش بنا( معمار) بوده وچندی قبل که مصروف کار بوده دستگیرشده وبعداً بدون اطلاع خانواده اش به افغانستان عودت داده شده است. او خود بعد از مدتی مجبورشده تا به افغانستان عودت کند.

مهاجران بازگشته از ایران که بیشتر از مرز نیمروز به کشور عودت داده می شوند و تعداد آنها روزانه به 700 تا 100 نفرمی رسد، با مشکلات زیادی گریبان گیرهستند. آنان از نبود سرپناه و امکانات مالی شکایت دارند. گفته می شود شماری از این مهاجران در ولایت های نیمروز و هرات در مساجد زندگی می کنند و دست به گدایی می زنند.

البته همه روزه تعداد زیادی از مهاجران که از نهایت فقربه ستوه آمده اند و درهرات نیز برایشان زمینه کاریابی میسر نشده است، به شکل خانوادگی دست به گدایی می زنند.

زنان با اطفال در کنار خیابان ها ودر زیرآفتاب سوزان ومردان با چهره های پرازدرد و مجبوریت به امید به دست آوردن مقداری پول برای خرید نان روزانه اطفالشان دست به سوی این وآن دراز می کنند.

داکتر اکبریان راه بیرون رفت ازاین مشکلات را اعمال سیاست های درست اقتصادی – اجتماعی درکشور بیان می کند.

مسوولان ریاست امور مهاجران وعودت کنندگان درولایت هرات می گویند، در حدود دو هزار نفر درکمپ های مهاجران وبیجا شدگان در این ولایت زندگی می کنند، اما آنان تعداد بیجا شدگان داخلی در این ولایت را بالغ بر 50 هزار نفرذکر می کنند.

گفتنیست؛ شماری از باشندگان کابل دربرابرسیاست های حکومت ایران بخاطر حکم اعدام شماری ازمهاجران دراین کشور امروز درمقابل سفارت ایران دست به تظاهرات زدند.

پروانه علیزاده، هرات

ویراستار: یاسر

آگهی