وضعيت مبارزات انتخاباتي در بادغيس | آلمان و جهان | DW | 04.08.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

وضعيت مبارزات انتخاباتي در بادغيس

47 کانديدا ي شوراي ولايتي بادغيس مبارزات انتخاباتي خود راآغازنموده اند.بنابرماده 28قانون انتخابات، ولاياتي که کمتراز500هزارنفرجمعيت دارند شوراي ولايتي آن شامل 9عضوخواهدبود.

default

سيدعلم اسحاق زي مسوول کميسيون مستقل انتخابات ولايت بادغيس مي گويد:اين ولايت بطورتقريبي 150هزارنفرجمعيت داردوبه تاسي ازماده 28 قانون انتخابات،شوراي ولايتي آن مشتمل بر9عضو خواهدبودکه 3چوکي آن به زنان اختصاص دارد.

به گزارش کميسيون انتخابات، دردوردوم انتخابات شوراي ولايتي بادغيس 47نفرکانديداشده اند که 36 نفراز مردان و11 نفراززنان را تشکيل مي دهد.

یک فردمعیوب که کارت رای دهی خودش را نشان می دهدوازاشتراکش درروزانتخابات سخن می گوید

یک فردمعیوب که کارت رای دهی خودش را نشان می دهدوازاشتراکش درروزانتخابات سخن می گوید

زرغونه شيرزاد35 سال داردوفارغ تحصيل رشته بيولوژي ازتربيه معلم بادغيس است به گفته خودش وي 18 سال در معارف کارکرده ومدير يکي ازليسه هاي بادغيس بوده است. زرغونه که خودش رادر شوراي ولايتي نامزدانتخابات نموده است، ضمن اينکه کارکردشوراي ولايتي بادغيس را در دورقبلي خوب ارزيابي مي کند، اما عملکرد آنان رادربرآوردن خواسته هاي مردم واطلاع دهي ازکارهاي انجام شده درشورا ناکافي ميداند. او مي گويد:" آنچنان که مردم مي خواستند؛ آرزوهاي آنان برآورده نشده است ." وي هدف ازکانديداتوري خودش را خدمت به جامعه مطرح مي کند.

زليخا يکي اززنان باشنده شهرقلعه نو ازشمال دريا مي گويد، مابيشترکانديدان شوراي ولايتي را مي شناسيم ، ولي بهتر است که آنها طرح وبرنامه هاي خود راب ه مردم بگويندوبيشترتبليغات کنند.

"مردم نسبت به آينده اميدوارند." اين گفته سيدحميدالله وثيقي يکي از باشندگان بادغيس است. او مردم را نسبت به آينده خوشبين واضافه مي کند "مردم اميددارندکه آينده يي بهترازامروز

نصيبشان شود."

تعدادزيادي کانديدان شوراي ولايتي ورياست جمهوري دغدغه هايي را براي مردم ومسوولان کميسيون انتخابات بادغيس به همراه داشته است .

Wahlen Afghanistan 2009

تعدادزيادي ازمردم بادغيس چون اکثرباشندگان افغانستان ازنعمت سواد محروم مانده اندوچاپ چندين ورق راي دهي وجستجو کردن کانديداي موردنظر براي راي دهندگان چالش جدي محسوب مي شود .

سيد علم اسحاق زي، مسوول کميسيون انتخابات بادغيس تعداد 47 کانديداي شوراي ولايتي را را يکي از چالش هاي مردم براي يافتن کانديداي مورد نظرشان بيان مي کند.

باآنکه مدت زيادي ازشروع کمپاين هاي تبليغاتي کانديدان مي گذرد، اماحميرايکي ازمعلمين ولايت بادغيس شناخت طرح و برنامه هاي آينده نامزدان را ملاک اصلي درانتخاب کانديداي موردنظرش ميداند واز نامزدان شوراي ولايتي ورياست جمهوري مي خواهدتادرجهت آشنايي مردم بابرنامه هاي آينده شان براي مردم بيشتر آگاهي دهند.

حاجي محمدناصر، فارغ صنف دوازدهم ازليسه حنظله بادغيسي، يکي ازکانديدان شوراي ولايتي چون ديگر نامزدان هدفش راخدمت به مردم بيان کرده مي افزايد: چون بادغيس يکي ازولايت هاي محروم کشور است وازطرفي ازشوراي ولايتي قبلي مردم ناراضي هستندوآنها نتوانستندطوربايد وشايدخدمت کنند.من خودم را کانديدانمودم .او گفت:"حق تلفي وقانون شکني در ولايت ما بسيار زياد بوده است."

به گفته مسوولان کميسيون انتخابات بادغيس هم اکنون اضافه از71هزارنفردراين ولايت کارت راي دهي دارند.

ناامن بودن بعضي از مناطق درولايت بادغيس، تعددکانديدان،کم سوادي وبيسوادي تعدادزيادي ازمردم ونداشتن کارت راي دهي بعضي از باشندگان اين ولايت جهت اشتراک در روند راي دهي از جمله مشکلات عمده وچالش هاي جدي سد راه انتخابات در ولايت بادغيس محسوب مي شود .

پروانه عليزاده، بادغیس

ویراستار: کابل

DW.COM

مطالب مرتبط

آگهی